reklama

Kam investují české a zahraniční penzijní fondy

redakce dne 03. 07. 2013 - 01:00

Ve srovnání se zahraničními penzijními fondy jsou ty české investičně bezmocné. Potácejí se v pasti konzervativních investic.
 

České penzijní fondy mají legislativně uloženo, že musí každoročně dosahovat kladného zhodnocení. Navíc mohou investovat finanční prostředky účastníků podle předem stanoveného klíče. Nejčastějším investičním aktive jsou dluhopisy. Podílové fondy nebo akcie jsou v portfoliích penzijních fondů zastoupeny minimálně. Větší podíl má hotovost a peníze na termínovaných vkladech. Do akcií mohou fondy zainvestovat 15 procent objemu peněz účastníků, kteří mají sjednáno penzijní připojištění, nyní převedené do transformovaných fondů.

Struktura aktiv českých penzijních fondů

S objemem 256,344 miliardy korun* patří české penzijní fondy mezi velké správce aktiv. Podobnou sumu obhospodařují investiční společnosti. Ty mají ve své správě 248,5 miliardy korun**.

Z údajů Asociace penzijních fondů ČR vyplývá, že fondy drží ve svém majetku 86,8 procenta dluhopisů v hodnotě 234,356 miliardy korun. Akcií drží penzijní společnosti v hodnotě 1,657 miliardy korun, což odpovídá 0,6 procenta z celkového objemu spravovaných aktiv. Přesvědčit správce fondů investovat do akcií by nebylo těžké, nebýt zákona, který penzijním společnostem*** přikazuje každoroční kladné připsání zhodnocení účastníků. I kdyby se fondu nedařilo a skončil by v mínusu, výnosy by se přesunuli k tíži akcionářů, kteří by je klientům museli uhradit. Při objemu 256 miliard korun nejde o malé peníze. I kdyby fondy připsaly symbolické jedno procento, půjde o částku 2,56 miliardy korun.

Kam investují penzijní fondy v cizině?

V zahraničí panuje zcela odlišná situace než u nás. Nejen samotní správci fondů, ale i politici jako by vycházeli z jedné klasické investorské poučky. Nejlepší investice je taková, která má dostatečně dlouhý investiční horizont. Tím se i rizika vyplývajících z investic daří v čase rozmělnit natolik, že se penzijní fondy nevyhýbají ani takovým aktivitám, jako je zafinancování výstavby elektrárny v americkém Michiganu v hodnotě dvě miliardy amerických dolarů. To je příklad japonského penzijního fondu PFA a jeho kanadského protějšku OMERS, které kvůli této investici založili konsorcium. Některé penzijní fondy se chovají rizikověji, než například hedgeové fondy, které jsou zakládány právě za účelem rizikových investic s nejistým výsledkem.

Penzijní fondy v roce 2008 držely v aktivech 20 trilionů dolarů. Odhad pochází od analytiků společnosti Morgan Stanley.

Japonské a nizozemské penzijní fondy

Největším penzijním fondem na světě je japonský Vládní penzijní investiční fond, který drží aktiva přesahující hodnotu jednoho trilionu dolarů. Liší se však jedním velice důležitým rozdílem. Tento fond investuje drtivou většinu prostředků do japonských státních dluhopisů. Druhým velkým fondem je Vládní penzijní fond Norska, který operuje se 712 miliardami dolarů. Velká část z této sumy plyne z příjmů prodeje ropy.

Mezi čistokrevné největší Evropské penzijní fondy patří například ty nizozemské. Penzijní fond ABP drží aktiva v hodnotě 281 miliardy dolarů a na trhu působí již od roku 1922. Druhý největší nizozemský penzijní fond PFZW spravuje majetek v objemu 131 miliardy dolarů.

Poznámky:
* Údaje o penzijních fondech jsou platné k 31. březnu letošního roku a pocházejí z webových stránek Asociace penzijních fondů ČR.

** Údaj pochází od Asociace pro kapitálové trhy platný k 31. březnu 2013. Investiční společnosti, které spravují podílové fondy, vykazovaly k danému dni 248 569 032 868 korun.

*** Podmínka připisování kladného zhodnocení se netýká doplňkového penzijního spoření, což je nástupnický produkt, který vychází z penzijního připojištění.