reklama

Zhodnocení transformovaných penzijních fondů za rok 2018

redakce dne 15. 05. 2019 - 00:00

Staré penzijní fondy v roce 2018 nepřekonaly inflaci. Výnosy nejsou nikterak závratné.

Pro dlouhodobé spoření nelze transformované penzijní fondy doporučit. Jediným kladem je, že díky investičním strategiím neobsahují žádnou dynamickou složku v podobě akcií. Neriskují tak záporná čísla. Penzijní společnost musí navíc každoročně připisovat „kladnou nulu“. Proto jsou jejich aktiva napěchovaná hotovostí, termínovanými vklady a dluhopisy. A ani jedno v krátkodobém, ale ani v dlouhodobém investičním horizontu, vysoký výnos neudělá. Dokonce ani nepřekonají loňskou míru inflace, která byla 2,1 procenta.

Výnos nad jedno procento

Roční výnos nad jedno procento zvládl pouze jeden z transformovaných fondů – Penzijní společnosti České pojišťovny, který přinesl účastníkům 1,1 procenta. Zbylých sedm fondů připsalo výnosy v rozmezí od 0,51 do 0,92 procenta.

Výnosy fondů se zvolna zvyšují

Ani v roce 2017 nepřekonal inflaci žádný z osmičky transformovaných fondů. V letech předchozích se inflace pohybovala v rozmezí od 0,3 do 0,7 procenta a pro transformované fondy bylo o dost jednodušší tuto hranici překonat, respektive se k ní významně přiblížit.

Růst výnosů se očekává i letos, avšak stejně jako v loňském roce bude nízký. Inflace se bude i nadále držet nade dvěma procenty.

Výkonnost transformovaných fondů v roce 2018

Penzijní společnost Průměr za posledních pět let 2018 2017 2016 2015 2014  
Inflace 1,20 % 2,10 % 2,50 % 0,70 % 0,30 % 0,40 %
České pojišťovny 1,20 % 1,10 % 0,84 % 0,94 % 1,40 % 1,70 %
Axa 1,05 % 0,92 % 0,76 % 1,03 % 1,10 % 1,46 %
Allianz 1,03 % 0,68 % 0,41 % 1,03 % 1,38 % 1,64 %
ČSOB 0,94 % 0,76 % 0,63 % 0,70 % 1,20 % 1,40 %
Komerční banky 0,83 % 0,51 % 0,49 % 0,66 % 1,16 % 1,35 %
České spořitelny 0,79 % 0,51 % 0,51 % 0,68 % 0,85 % 1,42 %
NN 0,79 % 0,61 % 0,69 % 0,66 % 0,88 % 1,13 %
Conseq 0,46 % 0,58 % 0,16 % 0,47 % 0,40 % 0,70 %
Průměrné zhodnocení v daném roce   0,71 % 0,56 % 0,77 % 1,05 % 1,35 %

Zdroj: Penzijní společnosti, Český statistický úřad, Zpracování: investia.cz

Z přiložené tabulky je patrné, jak se v letech 2014 až 2017 výnosy transformovaných fondů postupně snižovaly. Meziroční změna za roky 2017/2018 v podobě nárůstu výnosů o dvě desetiny procentního bodu nikoho nevytrhne (z milionové úložky jde o dva tisíce korun).

Odchod ze starých penzijních fondů

Konstrukce transformovaných fondů není určena pro dlouhodobé spoření. Jste-li ve věku 55+ už nemá příliš smysl přecházet do „nových penzijních fondů“. Se snižujícím se věkem už lze uvažovat o změně a přejít z transformovaného fondu do účastnického fondu. Máte-li před sebou nejméně 20 let ekonomicky produktivního života měly byste se nad přechodem z transformovaného do účastnického fondu pořádně zamyslet.