Zhodnocení transformovaných penzijních fondů za rok 2018

Staré penzijní fondy v roce 2018 nepřekonaly inflaci. Výnosy nejsou nikterak závratné.

Pro dlouhodobé spoření nelze transformované penzijní fondy doporučit. Jediným kladem je, že díky investičním strategiím neobsahují žádnou dynamickou složku v podobě akcií. Neriskují tak záporná čísla. Penzijní společnost musí navíc každoročně připisovat „kladnou nulu“. Proto jsou jejich aktiva napěchovaná hotovostí, termínovanými vklady a dluhopisy. A ani jedno v krátkodobém, ale ani v dlouhodobém investičním horizontu, vysoký výnos neudělá. Dokonce ani nepřekonají loňskou míru inflace, která byla 2,1 procenta.

Výnos nad jedno procento

Roční výnos nad jedno procento zvládl pouze jeden z transformovaných fondů – Penzijní společnosti České pojišťovny, který přinesl účastníkům 1,1 procenta. Zbylých sedm fondů připsalo výnosy v rozmezí od 0,51 do 0,92 procenta.

Výnosy fondů se zvolna zvyšují

Ani v roce 2017 nepřekonal inflaci žádný z osmičky transformovaných fondů. V letech předchozích se inflace pohybovala v rozmezí od 0,3 do 0,7 procenta a pro transformované fondy bylo o dost jednodušší tuto hranici překonat, respektive se k ní významně přiblížit.

Růst výnosů se očekává i letos, avšak stejně jako v loňském roce bude nízký. Inflace se bude i nadále držet nade dvěma procenty.

Výkonnost transformovaných fondů v roce 2018

Penzijní společnost Průměr za posledních pět let 2018 2017 2016 2015 2014
Inflace 1,20 % 2,10 % 2,50 % 0,70 % 0,30 % 0,40 %
České pojišťovny 1,20 % 1,10 % 0,84 % 0,94 % 1,40 % 1,70 %
Axa 1,05 % 0,92 % 0,76 % 1,03 % 1,10 % 1,46 %
Allianz 1,03 % 0,68 % 0,41 % 1,03 % 1,38 % 1,64 %
ČSOB 0,94 % 0,76 % 0,63 % 0,70 % 1,20 % 1,40 %
Komerční banky 0,83 % 0,51 % 0,49 % 0,66 % 1,16 % 1,35 %
České spořitelny 0,79 % 0,51 % 0,51 % 0,68 % 0,85 % 1,42 %
NN 0,79 % 0,61 % 0,69 % 0,66 % 0,88 % 1,13 %
Conseq 0,46 % 0,58 % 0,16 % 0,47 % 0,40 % 0,70 %
Průměrné zhodnocení v daném roce 0,71 % 0,56 % 0,77 % 1,05 % 1,35 %

Zdroj: Penzijní společnosti, Český statistický úřad, Zpracování: investia.cz

Z přiložené tabulky je patrné, jak se v letech 2014 až 2017 výnosy transformovaných fondů postupně snižovaly. Meziroční změna za roky 2017/2018 v podobě nárůstu výnosů o dvě desetiny procentního bodu nikoho nevytrhne (z milionové úložky jde o dva tisíce korun).

Odchod ze starých penzijních fondů

Konstrukce transformovaných fondů není určena pro dlouhodobé spoření. Jste-li ve věku 55+ už nemá příliš smysl přecházet do „nových penzijních fondů“. Se snižujícím se věkem už lze uvažovat o změně a přejít z transformovaného fondu do účastnického fondu. Máte-li před sebou nejméně 20 let ekonomicky produktivního života měly byste se nad přechodem z transformovaného do účastnického fondu pořádně zamyslet.

Přidejte si investia.cz na Facebook

Přihlaste se k odběru novinek

Nejčtenější články na investia.cz:

Když trhy míří dolů


Jak vydělat 1000 Kč denně


Čtvrtina lidí má úspory na půl roku


Odchod do starobního důchodu


Britské dělení společnosti má sedm tříd


Sedm případů, jak mít nízký anebo žádný starobní důchod


Dotaz čtenáře: Nemám odpracované roky na důchod


Kdo je v Česku bohatý?


Kam pravidelně investovat 1000, 5000 a 10 000 korun?


Jak stanovit výši nájemného