reklama

Změny v důchodech v roce 2013

redakce dne 13. 12. 2012 - 00:00

Starobní důchody vyplácené od začátku roku 2013 doznají několika změn. Kromě jejich valorizace se změní i redukční hranice.
 

Pro rok 2013 platí v oblasti nejen starobních důchodů nová pravidla. Ta se vztahují zejména na zvyšování samotných důchodů, dále pak na úpravu redukčních hranic a v neposlední řadě i nutnost splnit podmínku v podobě počtu hrazeného pojistného.

Valorizace důchodů

Důchody se i v roce 2013 zvyšují. Základní výměra se navyšuje o 60 korun na 2 330 Kč (nyní 2 270 Kč) a procentní část o 0,9 procenta (pro rok 2012 bylo procentní zvýšení o 1,6 procenta). Zvýšení důchodů se mění automaticky a to jak pro nově přiznávané důchody, tak i pro ty, kteří již důchod pobírají. Česká správa sociálního zabezpečení ve svých tiskových materiálech i nyní upozorňuje, že o navýšení důchodů není nutné žádat.

Základní výměra je společná pro všechny typy důchodů – řádného starobního a předčasného starobního, invalidních a pozůstalostních mezi které patří vdovský, vdovecký a sirotčí.

Matoucí předdůchody

Žádný vliv nemá základní výměra na tzv. předdůchody. Tento typ „důchodů“ nikterak nesouvisí s důchodovou politikou, kterou ovlivňuje ministerstvo práce a sociálních věcí.

Osobní vyměřovací základ

Důchody ovlivňuje osobní vyměřovací základ, který je výchozí hodnotou pro výpočet důchodu. Pro výpočet se používají redukční hranice. Ty jsou v současné době tři.

Redukční hranice

Pro rok 2013 platí následující redukční hranice: 11 389 Kč, 30 026 Kč a 103 536 Kč. Do sumy první redukční hranice, která činí 11 389 korun, se započítává osobní vyměřovací základ ze 100 procent. Druhá redukční hranice, jež je ohraničena dolní částkou 11 389 Kč a horní 30 026 korun, se osobní vyměřovací hranice započte z 27 procent. Třetí redukční hranice (30 026 až 103 536 korun) je stanovena na 19 procent. Jestliže je osobní vyměřovací základ vyšší než 103 536 Kč bude se započítávat šest procent.

O rok delší lhůta pojistného

Pro získání nároku na starobní důchod je nutné splnit podmínku v minimální délce pojistného, která pro příští rok činí 29 let.

Stručně jsme si vyjmenovali hlavní změny ve výpočtu důchodů pro rok 2013. Tuzemské důchody jsou založené na solidaritě bohatých s méně bohatými. Ten kdo měl během života vyšší příjmy získá ve stáří nižší důchod, než ten, kdo měl příjmy nižší. Tento vztah platí jen v porovnání s čistou mzdou, kterou budoucí penzista pobíral.