reklama

Jak vysoký budete mít důchod v roce 2013? Tři modelové výpočty

redakce dne 20. 03. 2013 - 00:00

Na modelovém příkladu jsme propočítali výši starobních důchodů pro tři bývalé spolužáky, kteří během života měli rozdílné příjmy.
 

Podotýkáme, že osobní vyměřovací základ získáte od České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), která se důchodovými výpočty zabývá. Pro potřeby tohoto příspěvku, případně textů jiných, pouze vycházíme z faktu, že osobní vyměřovací základ je nějaké číslo a od toho se odvozuje vlastní výpočet. Čtěte také: Kdo má nárok na starobní důchod v roce 2013

Výše starobního důchodu závisí jak na vypočteném osobním vyměřovacím základu, tak i délce pojištění. Postavíme-li vedle sebe dvě budoucí penzistky, kterým vyšel osobní vyměřovací základ shodně, rozhodující pro důchod bude délka pojištění. Logicky vyšší důchod bude pobírat ta z žen, která byla pojištěna déle.

Složení starobního důchodu

Starobní důchod se skládá ze dvou složek – ze základní a procentní výměry. Základní výměra je pro všechny starobní penzisty stejná a pro letošní rok činí 2 330 korun. Procentní výměra důchodu je ryze individuální a záleží na získané době pojištění a osobním vyměřovacím základu.

Osobní vyměřovací základ je měsíční průměr všech příjmů dosažených v rozhodném období 1986 až 2012, které je klíčové pro přiznané důchody v roce 2013.

Výpočet důchodu v kostce

V krátkosti ještě zmíníme, jak funguje celý výpočet. ČSSZ na základě dodaných podkladů propočte osobní vyměřovací základ, ten se zkrátí podle redukčních hranic. Poté se takto vyšlá suma opět zkrátí a to procentní výměrou. Nakonec se k vyšlému číslu připočte základní výměra 2 330 korun. Tato částka je starobní důchod budoucího seniora nebo seniorky. Dílčí výpočty se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

Redukční hranice

I. redukční hranice 11 389 Kč
II. redukční hranice 30 026 Kč
III. redukční hranice 103 536 Kč

Zdroj: ČSSZ

Příklad: Tři kamarádi jdou do penze

Pro snazší pochopení jsme vzali příklad tří spolužáků, kteří spolu prošli školními škamny, chodili na střední a posléze i na vysokou školu. Po základní vojenské službě se jejich kroky rozešly. Ve všech případech šlo o muže narozené v roce 1950, kteří v roce 2013 dosáhli důchodového věku a požádali o řádný starobní důchod. Do nároku na důchod získali 46 let pojištění. Osobní vyměřovací základ (OVZ) činil pro prvního muže 25 tisíc, pro druhého 50 tisíc a pro třetího 125 tisíc korun.

Tři muži, tři důchody

Osobní vyměřovací základ 25 000 50 000 100 000
I. redukční hranice 11 389 11 389 11 389
II. redukční hranice 3 675 5 032 5 032
III. redukční hranice 0 3 796 15255*
Dílčí mezisoučet 15 064 20 217 16 421
Procentní výměra 69 % (46 let x 1,5 %) 10 395 13 950 21 867
Základní výměra 2 330 2 330 2 330
Důchod po zaokrouhlení 12 725 16 280 24 197

Výpočet: investia.cz; Poznámka: Částky jsou v českých korunách. *) Třetí redučkní hranice je součtem 13 967 + 1 288)

Výpočtový základ se stanoví z osobního vyměřovacího základu. Podle uvedených redukčních hranice se OVZ postupně snižuje, až vyjde číslo, se kterým se dále pracuje. Částka do I. redukční hranice se započítává ze sta procent, mezi II. a III. redukční hranicí je to 27 procent, z částky nad II. do III. redukční hranice pak 19 procent. Cokoliv nad III. redukční hranici se zkracuje procenty šesti.

Úpravy povoleny

Přiložený příklad je do určité míry „kopírákem“ všech modelových situací. Pokud by například budoucí důchodce, který měl osobní vyměřovací základ 50 000 korun pracoval pouze 40 let, bude jeho výsledný důchod činit sumy 14 460 korun. V tabulce by se změnila pouze procentní výměra a to takto: 40 let x 1,5 procenta, čímž vyjde 60 procent, kterým se zkrátí mezisoučet po redukcích. K číslu se pak ještě připočítá základní výměra a je to.