reklama

Jak vybrat dobrý domov důchodců

redakce dne 03. 09. 2014 - 00:00

Na poli pečovatelských služeb o seniory bují čilý obchod šmejdů. Využívají neznalosti klientů a nabízejí neodborné služby.
 

Na trhu existují zařízení, které se vydávají za domovy důchodců či domovy pro seniory, avšak nemají příslušná oprávnění poskytovat sociální služby. Tito podvodní poskytovatele služeb pro seniory nesplňují legislativní podmínky. Pobyt v těchto zařízeních je mnohdy na hranici dobrých mravů a legality. Šmejdi, kteří provozují podobná zařízení, si z této aktivity udělali výnosný byznys, ve kterém jde o peníze v první řadě. Čtěte také: Máme doma seniora

Ubytovací služby pro staré

Nejčastějším typem privátních zařízení pro seniory je obyčejné ubytování. Často tato zařízení nedokáží udržet standardní hygienické podmínky. O kvalifikovaných službách zaměřenými na osoby s různými zdravotními potížemi nemluvě. Odborný, příslušný personál disponující navíc praxí v těchto zařízeních chybí. Není nouze o případy, ve kterých nekvalifikovaná osoba s dokončeným základním vzděláním podávala léky. Ve standardních zařízeních by takový člověk nebyl zaměstnán ani jako pomocná síla v kuchyni. Čtěte také: Práce budoucnosti: Kdo se uplatní?

Jak vybrat domov důchodců?

Umět se zorientovat mezi provozovateli zařízení zaměřených na péči o seniory je prvotním krokem k tomu, abyste vy, nebo vaši blízcí dostali kvalitní službu. Ministerstvo práce a sociálních věcí vytvořilo desatero, kterak umět rozlišit mezi nabízenými službami jednotlivých poskytovatelů.

Vytipované zařízení by mělo být registrované jako poskytovatel sociálních služeb. Má stanovené horní limity za stravné, ubytování a péči.

Základním předpokladem je, že zařízení je registrovanou sociální službou. Více informací poskytnou sociální pracovníci obcí s rozšířenou působností. Příslušné informace lze získat i na webových stránkách veřejného registru poskytovatelů či na webu krajských úřadů. Ty ostatně jsou stejně jako obce často zřizovateli takovýchto zařízeních. Čtěte také: Co neopomenout při žádosti o důchod

Pro získání dalších informací o daném zařízení jsou nejlepší reference vašich známých, kteří služby využívají, jedno zda-li pro sebe nebo pro svého bližního. Z informací uváděnými na webových stránkách nebo v propagačních materiálech příliš nevycházejte, raději se vydejte na obhlídku přímo na místo. U registrovaného poskytovatele sociálních služeb se musí o klienty starat kvalifikovaný personál.

Prostudujte si řádně smlouvu, kterou s vámi poskytovatel uzavře. Mělo by v ní být minimálně uvedena cena za službu, kde je poskytovaná a možnosti ukončení smluvního vztahu. Pro registrované poskytovatele jsou stanoveny maximální částky za ubytování, stravné a péči.

Ceny za výkony u registrovaných poskytovatelů

Ubytování 210 Kč za den
Strava 170 Kč za celodenní stravu v rozsahu tří hlavních jídel
Péče Podle přiznaného stupně příspěvku na péči:
I. 800 Kč
II. 4 000 Kč
III. 8 000 Kč
IV. 12 000 Kč

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí; Zpracování: investia.cz

Poskytovatel péče nemůže vás ani vaše příbuzné nutit k odevzdání majetku nebo zpřístupnit bankovní účet pro jeho volného nakládání.

„Šestina“ důchodu pro vlastní potřeby

Při využívání sociálních služeb si může poskytovatel ponechat až 85 procent z příjmů osoby, která služby hodlá využívat. Je možné využít i finanční spoluúčast, avšak jen do maxim za výkony dle výše přiložené tabulky. Mezi další poskytované služby patří například kadeřník, masáže nebo doplňkové programy v podobě výletů apod. Tyto výkony však musejí být zvlášť vyúčtované. Čtěte také: Bohatnoucí senioři

Posledním velkým tématem je podávání stížností na kvalitu poskytované služby. Poskytoval se jí musí zabývat a v písemné podobě vás informovat o řešení. Nejste-li se službou spokojeni, je možné ji podle smlouvy vypovědět a odejít.