reklama

Jaké příjmy se vám počítají do důchodu?

redakce dne 07. 10. 2022 - 00:00

Ne každý typ příjmu se vám počítá do výpočtu starobního důchodu. Jaké příjmy jsou bezpečné a jakým se raději vyhnout? Potažmo počítat s tím, že vám z nich neplyne sociální pojištění?

Mzda, plat, příjmy z podnikání, dohody, pronájmy, kapitálové výnosy. Různé příjmy, avšak ne každý příjem znamená započtení do starobního důchodu. Klíčem pro rozlišení příjmů je úhrada sociálního pojištění, ať už ze mzdy či platu zaměstnance, tak osoby samostatně výdělečně činné.

Mzda a plat

Zaměstnanci v soukromé sféře, veřejné nebo státní správě mají jistotu, že veškeré jejich mzdové příjmy se jim budou započítávat do výpočtu starobního důchodu. Existují výjimky, kdy se do mzdy počítají další položky, jako je například stravenkový paušál nebo náklady na uhrazení nákladů práce z domova, z něhož se neodvádí sociální pojištění.

Živnostníci

U osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) se započítává pojistná doba v okamžiku, kdy za sebe hradí sociální pojištění, potažmo alespoň zálohu, kterou každoročně stanovuje Česká správa sociálního zabezpečení.

Kapitálové příjmy

Příjmy plynoucí z kapitálového majetku, nejčastěji například dividendy držených akcií, se nevztahují do příjmů nutných pro starobní důchod. A to ani přesto, že kapitálové příjmy přiznáte v daňovém přiznání a daň hradíte.

Příjmy z nájmu

Stejně jako kapitálové příjmy, tak ani příjmy plynoucí z nájmu držených nemovitostí, třeba bytu, se nepočítají do příjmů nutných pro výpočet starobního důchodu.

Podnikání s nízkým ziskem

Při podnikání jako osoba samostatně výdělečně činná je nutné splnit podmínku s minimálním hrubým ziskem. Za rok 2021 byla limitem částka 85 058 korun. Máte-li příjmy pod tuto částku, nevztahuje se na vás povinnost hradit sociální pojištění a tím pádem příjmy chybí i do důchodového výpočtu.

Příležitostné příjmy

Během roku můžete mít příležitostné příjmy, které neplynou z pracovní činnosti ani z podnikání. Jde o příjmy typu prodeje přebytků ze zahrádky. Ač je řádně uvedete do daňového přiznání, nebudou se rovněž započítávat do výpočtu starobního důchodu.

Práce na dohody

U práce na pracovní dohody je nutné rozlišit výši příjmů. U dohody o provedení práce se sociální pojištění neplatí do hrubé mzdy deset tisíc korun. U dohody o pracovní činnosti se sociální pojištění neplatí, je-li hrubá odměna nižší 3 499 koruny.