reklama

Malý příjem znamená nízký důchod

redakce dne 10. 04. 2013 - 01:00

Máte-li oficiálně nízké příjmy a zároveň získáváte část výplaty takzvaně na ruku, měli byste zvážit vlastní zajištění na stáří.
 

V České republice pobírají dvě procenta lidí minimální mzdu, která aktuálně činí osm tisíc korun hrubého, což je 7 120 korun čistého. Někteří zaměstnanci si nechávají vyplácet nižší mzdu a část peněz získávají od svého zaměstnavatele načerno. Toto jednání je výhodné pouze pro zaměstnavatele, neboť ušetří část výdajů spojených s povinnými odvody na sociální a zdravotní pojištění. Podobné téma: Malý příjem je předzvěstí nízkého důchodu

Zaměstnanec na tom benefituje jen z krátkodobého hlediska. Jakmile například onemocní, nebo začne čerpat dovolenou či ztratí práci, jsou mu příslušné dávky vypočítávány z jeho předchozího výdělku. V případě podpory v nezaměstnanosti nebo dovolené může přicházet i o tisícikoruny měsíčně. Nesmíme zapomenout na největší „hrozbu“ výše uvedeného chování. Tím je nižší starobní důchod.

Důchody jsou závislé od výše příjmů

Výše penze se odvíjí podle příjmů, které měl dotyčný během života. Podobně jsou na tom i osoby samostatně výdělečně činné. Pobírá-li OSVČ plus mínus ekvivalent odpovídající průměrné hrubé mzdě, tedy 25 tisíc korun, vzniká mu z dlouhodobého hlediska problém. I když jako živnostník generoval relativně vysoké příjmy, důchod bude z této sumy odpovídat zhruba tomu, jaký dostane člověk s minimální mzdou – zhruba šest až sedm tisíc korun.

Vše platí tehdy, pokud máte nízké příjmy dlouhodoběji. Jeden dva roky nemají na výši důchodu příliš velký vliv. Respektive nemusíte mít těžkou hlavu z toho, když se vám nějaký čas z finančního hlediska nedaří.

Zajištění na penzi jednoduše

Jedinou věcí, jak se vyhnout budoucímu snížení příjmů v závislosti na nízkých výdělcích a tomu odpovídajícímu starobnímu důchodu, je začít stranou odkládat poměrnou část úspor. Pro tyto případy jsme orientačně propočítali tabulku, která vám na základě několika vstupních údajů přinese lepší pohled na to, kolik peněz si ročně odkládat v závislosti na vašem věku.

Jakou budu mít rentu?

Věk 500 Kč 1 000 Kč 2 000 Kč 4 000 Kč
30 let 1 700 Kč 3 500 Kč 7 100 Kč 14 000 Kč
40 let 1 100 Kč 2 200 Kč 4 400 Kč 8 800 Kč
50 let 570 Kč 1 150 Kč 2 300 Kč 4 600 Kč
60 let 170 Kč 340 Kč 680 Kč 1 350 Kč

Výpočet: investia.cz

V tabulce jsou orientační propočty renty vyplácené po dobu 20 let. Konec investování je stanoven na věk 65 let, kdy se rovněž začíná vyplácet renta. Pro celý příklad je počítáno s průměrnou roční inflací 2,5 procenta a pětiprocentním ročním zhodnocením.

Začněte včas, ušetříte

Nejlepší je začít se zhodnocováním peněz v co nejranějším věku. Jakmile odložíte zhodnocování o jednu dekádu, budete muset zvýšit měsíční úložku dvojnásobně. To nemusí být někdy z finančních důvodů úplně reálné.

Jako příklad si vezmeme třicátníka, který se začne připravovat na stáří. Každým měsícem odloží dva tisíce korun. Ve stáří pak získá rentu ve výši sedmi tisíc korun. Pokud by v rámci zajištění na penzi odložil o deset let, bude při stejných dvou tisících měsíčně pobírat rentu přesahující čtyři tisíce korun. Pro získání plus mínus shodné renty, tj. sedm tisíc korun a více, bude muset měsíčně odkládat čtyři tisíce korun. Jestliže má průměrnou mzdu, budou čtyři tisícovky dosahovat pětiny jeho příjmů. To už může pro leckterý osobní či rodinný rozpočet představovat problém.