reklama

Počet českých důchodců se meziročně zvýšil o 53 911

redakce dne 07. 02. 2012 - 15:37

V České republice přibylo v roce 2011 necelých 54 tisíc nových důchodců. Mezi tyto důchodce se počítají jak osoby pobírající starobní důchody, tak i předčasné, invalidní a pozůstalostní penze.

Ke konci roku 2011 žilo podle České správy sociálního zabezpečení v tuzemsku celkem 2 873 004 seniorů.

Celkový počet všech důchodů, které Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) vyplácela, bylo 3 501 402. Do 75 zemí celého světa ČSSZ posílala 69 736 důchodů.

Podle detailnějších čísel žilo k 31. prosinci minulého roku v ČR přesně 2 340 147 starobních důchodců. Invalidní důchod pro všechny tři stupně invalidity pobíralo 445 003 osob. Pozůstalostních důchodů vyplácela ČSSZ celkem 716 222. Jde o kombinaci vdovských, vdoveckých a sirotčích. Čtěte také: Důchody v roce 2012