reklama

Předdůchod jako pojistka proti předčasnému důchodu

redakce dne 25. 07. 2012 - 01:00

Institut předdchodů je novinkou. Řeší nepříjemnou situaci lidí spojenou se ztrátou práce těsně před odchodem do důchodu.
 

Předdůchody nejsou spásou, mohou však pomoci zejména těm, kteří se dostanou do životní situace, kdy nejsou schopni udržet si svou práci a nalézt novou. Dosud bylo možné toto řešit prostřednictvím předčasného důchodu. Jeho přiznáním se však penzista vystavoval trvalému poklesu starobního důchodu, jenž může být nižší až o jednu pětinu oproti řádnému odchodu na odpočinek bez použití tohoto sociálního nástroje.

Základní podmínky čerpání předdůchodu

Předdůchody jsou závislé na tom, jak a kolik si během života naspoříte v rámci třetího pilíře důchodové reformy, který je dobrovolný. V praxi to znamená, že v rámci penzijního připojištění, respektive doplňkového penzijního spoření, byste měli mít takovou sumu, abyste dokázali doložit, že vám finanční prostředky postačí na alespoň dva roky s měsíční rentou ve výši nejméně 30 procent průměrné hrubé měsíční mzdy, která bude v té době stanovena na základě Českého statistického úřadu.

Měsíční renta z doplňkového penzijního spoření musí mít neklesající úroveň. Nemělo by se tak stát, aby v průběhu čerpání docházelo ke snižování renty.

Výhodou však je, že není nutné spořit jen v rámci třetího pilíře. Finanční prostředky můžete zhodnocovat jiným způsobem a před nástupem do předdůchodu je přesunout do daného produktu penzijního spoření.

Vyloučená doba

Na čerpání předdůchodu se vztahuje vyloučená doba, do které se nebudou příjmy, v tomto případě renta, započítávat pro účely stanovení osobního vyměřovacího základy v rámci průběžného důchodového systému.

S tím souvisí i platby zdravotního pojištění, které za lidi čerpající předdůchody bude hradit stát. V očích státu tak bude takováto osoba považovaná za státního pojištěnce.

Předdůchod v bodech

  • Předddůchod můžete uplatnit pět let před řádným odchodem do důchodu;
  • Je možné využít kombinaci předdůchodu a předčasného důchodu;
  • Finanční prostředky lze do třetího pilíře přesunout těsně před samotným čerpání předdůchodu;
  • Po celou dobu čerpání předdůchodů platí stát za pojištěnce zdravotní pojištění;
  • Předdůchody mohou začít čerpat lidé od 1. ledna 2013;
  • Před samotným čerpání je nutné prokázat dostatek finančních prostředků. Měli byste být schopni získat 30 procent hrubé mzdy, která bude platná v době čerpání;
  • Bude-li pojištěnec během čerpání předdůchodu opět pracovat, může pobírat jak mzdu, tak mu bude současně vyplácena jistina z třetího pilíře.

Kombinace předdůchodu a předčasného důchodu?

Zkombinovat čerpání předdůchodu a předčasného důchodu nelze současně, tj. kdy ze svého doplňkového penzijního spoření získáváte předdůchod a zároveň by vám stát vyplácel předčasný starobní důchod. S ohledem na doby čerpání předdůchodu a předčasného důchodu si dokážeme představit, že by se obě možnosti prokombinovaly. Nejdříve byste čerpaly například předdůchod a posléze předčasných starobní důchod.

Předdůchodové resumé

Předdůchody jsou vhodnou formou, jak se zajistit proti následkům vyplývajícím z věku. Ne každý může vykonávat své zaměstnání až do řádného odchodu do důchodu. Předdůchod si budou moci dovolit lidé s vyššími příjmy, kteří si na něj během svého ekonomicky aktivního života naspoří. I tak bude nutné ještě před samotným pobírání předdůchodu počítat. Životní náklady mohou být o dost vyšší, než kolik bude činit výplata z třetího pilíře. Pokud nebude mít pojištěnec dostatečnou finanční rezervu, příliš si odchodem do tohoto typu „předčasného“ důchodu nepomůže.