reklama

Daňové přiznání 2010: Jak na úhradu daní, důchodového a zdravotního pojištění

Eva Nachtmannová (neověřeno) dne 05. 01. 2011 - 00:00

Po roce je to opět tady. Stát po nás chce desátek, díky kterému může fungovat. Do konce března tak řada z nás prožije nejednu bezesnou noc. Poradíme vám, jak se vyhnout formálním chybám při podávání daňového přiznání.

Článek se zabývá základními náležitostmi v podobě termínu podání daňového přiznání, podáním přehledů zdravotním pojišťovnám a správě sociálního zabezpečení, stejně jako termínů úhrady daně z příjmů a pojistného. Informace obsažené v textu využijí především živnostníci, podnikatelé, rentiéři nebo osoby samostatně výdělečně činné.

Pro lehké zahřátí si nejprve zopakujme, jaké jsou termíny pro podání daňového přiznání za rok 2010. Existují totiž dvě možnosti, kdy přiznání podat a daň z příjmu zaplatit. Prvním termín je stanoven do 31. března a platí pro všechny, kteří si daňové přiznání vyplňují sami. Další lhůta pro odevzdání daňového přiznání je do 30. června. To platí v těch případech, že za vás daňové přiznání zpracovává daňový poradce. Ten musí finanční úřad informovat, že za vás podá daňové přiznání. Úhrada daní je do konce března, potažmo do konce června. Daňové přiznání vám může vyplnit daňový poradce a vy ho můžete i přesto doručit do konce března, záleží na vás.

Jestliže využijete služeb daňového poradce a podáte daňové přiznání až v červnu, musí o tom daňový poradce písemně informovat finanční úřad nejpozději do konce března.

Úhrada daní z příjmů

Úhradu daně z příjmů můžete provést několika způsoby. Nejpohodlnější je bezhotovostní převod mezi účty. Daně však můžete zaplatit i na pokladně finančního úřadu nebo uhradit berně prostřednictvím poštovní složenky.

Jestliže neuhradíte daň z příjmu do konce března nebo do konce června (v závislosti na podání daňového přiznání), vystavujete se penalizaci ze strany finančního úřadu. Jako datum splatnosti je považován den, kdy finanční úřad od vás přijme platbu daně. Pokud použijete pro uhrazení daní poštovní poukázku nebo bezhotovostní převod, ujistěte se, že peníze dorazí na bankovní účet finančního úřadu včas.

Podání přehledů a úhrada pojistného

Další nutností, kterou musíte zvládnout během jara, je poslat vaší zdravotní pojišťovně a Okresní správě sociálního zabezpečení přehled o vašich příjmech za rok 2010. Při úhradě zdravotního a důchodového pojištění je třeba mít na mysli, že se jedná o dva úkony. Prvním úkonem podáváte přehled, ve druhém pak platíte pojistné. Aby toho nebylo málo, nejsou všechny výše uvedené kroky datumově shodné. Liší se v podobě úhrady pojistného jednotlivým institucím.

Pro podání přehledu o vašich příjmech zdravotní pojištění a správě sociálního zabezpečení platí následující mechanismus. Přehled podáte nejpozději měsíc od poslední dne, kdy musíte nejpozději podat daňové přiznání. Pro ty, kteří musí podat daňové přiznání do konce března, je povinnosti podat přehledy do konce dubna. Jestliže daňové přiznání musíte podat do konce června, přehledy pak musíte doručit do konce července.

Rozdíl je však při placení pojistného. V případě úhrady zdravotního pojištění platí, že pojistné musíte uhradit do osmého dne od mezního povinného termínu odevzdání daňové přiznání. Tedy nejpozději do 8. dubna, potažmo 8. července. Úhradu důchodového pojistného však musíte provést do osmi dnů od podání příslušného přehledu. Jestliže jste podali přehled na konci dubna, musíte uhradit pojistné do 8. května.

V letošním roce má dojít ke sjednocení termínů platby obou typů pojistného. Podle dostupných informací by se dalo očekávat, že jak zdravotní, tak i důchodové pojistné se bude platit do osmi dnů od konečného povinného podání přehledu, tedy do 8. května. Tato informace však není podložena a jedná se jen o odhad.

Změna ve výši záloh pojistného

Od začátku letošního roku došlo ke zvýšení minimálních záloh na zdravotní a důchodové pojištění. Zatímco ještě v minulém roce bylo pro zdravotní pojištění stanovena nejnižší možná záloha na 1601 korun, od 1. 1. 2011 došlo k jejímu zvýšení na 1670 korun. V případě důchodového pojištění jste dosud platili 1731 korun, od letošního Nového roku to je 1807 korun.

Podobným způsobem vzrostla pro osoby samostatně výdělečně činné i platba nemocenského pojištění. Minimální záloha byla v loňském roce 56 korun, nyní je to 92 korun.

Jak s podáním daňového přiznání, tak i přehledů pro potřeby zdravotní pojišťovny a správy sociálního zabezpečení a následnými úhradami, příliš neotálejte. Vyhnete se frontám na finančním úřadu i zbytečně probdělým nebo bezesným nocí.