reklama

Zaručený minimální důchod

redakce dne 17. 05. 2021 - 00:00

Debaty ohledně další verze důchodové reformy se nesou i v duchu garance zaručeného minimálního důchodu. Podívejme se podrobněji, co znamená tento pojem.

Debata o zaručeném minimálním důchodu započala zhruba v roce 2020. Důležité je, aby každý senior dostal alespoň minimální důchod. Nynější důchodový systém pojem minimální důchod nezná, dá se do určité míry pouze odvodit od jeho výpočtu (základní a procentní výměry).

Čtěte také: Sedm závažných důchodových chyb

Úvahy o zavedení garantovaného důchodu, případně jeho synonymního obratu zaručený minimální důchod, je přiznání předem jasně stanovené finanční částky. Ta bude vyplacena každému, kdo splní dané podmínky. S největší pravděpodobností bude hlavním kritériem splnění podmínky na dobu pojištění. Aby se dala zaručit minimální výše důchodu, už nyní lze předpokládat, že půjde o nižší hodnotu.

Desetina nejchudších důchodců

V roce 2019 pobíralo méně než deset tisíc korun desetina nejchudších důchodců (zhruba 177 tisíc osob). Z toho necelých osm set jich mělo důchod nižší než 4 499 Kč. Kdyby se zaručený minimální důchod ve výši deseti tisíc korun měl vyplácet například od příštího roku, stálo by to důchodový systém dalších 600 milionů korun ročně navíc.

Čtěte také: Jak změnit český důchodový systém

V případě zavedení garantovaného minimálního důchodu se zázraky mohou dít velice rychle a navíc levně.

Potlačí garantovaný důchod zásluhovost?

Zavedením zaručeného minimálního důchodu se do důchodového systému dostává mírně destabilizační prvek. Jakmile přestanou být důchody pro část seniorů bezzásluhové, může uvažovaní stovek tisíc pracujících rozvrátit myšlenka, že se o ně stát postará?

Lze se obávat, že část tuzemské populace přestane pracovat? Tak vážné to zřejmě nebude.

Do budoucna lze očekávat proměnu strukturu zaměstnanosti nejen v Česku, ale zřejmě i po celém světě. Stále se rozšiřující vliv automatizace a robotizace vytlačí stávající pracovní pozice a vytvoří nové. Otázkou zůstává, zda se do nových pracovních pozic budou moci plynule přesunout ti, kteří díky proměně ekonomiky přijdou o práci.

Čtěte také: Práce budoucnosti: Kdo se uplatní?

Všechny ekonomicky aktivní osoby, které přijdou o práci kvůli strojům, zřejmě nečeká nová práce. I nadále bude význam státu a jeho sociálního zabezpečení plnit svou roli, jako před zhruba sto padesáti lety, kdy se zaváděly první penzijní systémy.