reklama

Sedm závažných důchodových chyb

redakce dne 05. 03. 2021 - 00:00

Nedostatečným zájmem o váš budoucí starobní důchod lze přijít klidně o tisícikoruny měsíčně. Vyvarujte se sedmi závažných důchodových chyb.

Odchod do důchodu není snadná záležitost. Budoucí důchodce musí sledovat celou řadu faktorů, které mají vliv na výši jeho starobního důchodu. Nahromaděním chyb lze přijít o značné peníze, na které byste jinak měli nárok.

Varovný článek pro každého, kdo bere důchody na lehkou váhu. Vyhněte se důchodovým chybám.

Zajímejte se během vašeho aktivního ekonomického života o důchodovou problematiku. Výplata starobního důchodu je pro drtivou většinu tuzemských seniorů jediným příjmem v penzi. Je škoda, když zbytečně přicházíte o peníze tím, že mávnete rukou nad formalitami.

Přinášíme sedm závažných chyb, které vám mohou snížit vyplácený důchod.

1. O důchod musíte požádat

Čekat automaticky výplatu důchodu při dosažení důchodového věku je lichá představa. O výplatu starobního důchodu musíte písemně zažádat. Ani zaměstnavatel nemůže tuto povinnost za zaměstnance splnit. Poradí vám na městské nebo okresní pobočce České správy sociálního zabezpečení. Veškeré informace lze najít i na webu této instituce.

Zajímejte se, kdy je vhodnější odejít do důchodu – zda na začátku anebo na konci kalendářního roku. Důchodová problematika se vyvíjí a každoročně probíhá celá řada legislativních změn.

2. Souběh důchodu a mzdy

Neplatí, že při dosažení důchodového věku musíte odejít ze své práce. I nadále můžete pracovat a pobírat souběžně důchod a mzdu. Alternativou je práce na tzv. procenta, ale nejde o příliš výhodnou záležitost.

S prací v důchodu souvisí i nepodávání žádosti o zvýšení důchodu. Odpracujete-li 360 kalendářních dnů a z práce nebo podnikání jste platili sociální pojištění, požádejte o přepočet, který může vést ke zvýšení důchodu.

S přibývajícími těžkostmi v důchodovém systému se dá v horizontu následující dekády předpokládat, že souběh mzdy a penze už nebude v budoucnu tolerován.

3. Průběžně kontrolujte dobu svého pojištění

ČSSZ nabízí bezplatnou kontrolu vašeho sociálního pojištění. Vyplněním jednoduchého formuláře Žádost o zaslání osobního listu důchodového pojištění zjistíte, jaké informace o vás ČSSZ eviduje. Dbejte především na odstranění bílých míst, kdy jste si nehradili sociální pojištění. Doba pojištění má silný vliv na výpočet důchodu.

4. Dokončujte celé roky pojištění

Měsíční důchod ovlivňuje získaná doba pojištění. Mnohdy se vyplatí mít odpracováno o pár dnů nebo týdnů více a ukončit celý rok pojištění. Doba pojištění se počítá v celých ukončených letech. Informaci vám podají opět na pobočkách správy sociálního zabezpečení.

5. Nezneužívejte odchod do předčasného důchodu

Významným finančním propadem vašeho důchodu může být odchod do předčasného důchodu. Zvláště tehdy, je-li bezdůvodný, tj. jste v duševní i fyzické kondici a nehrozí vám například dlouhá předdůchodová nezaměstnanost. Jakmile vám uvedené důvody nehrozí, vyčkejte až do řádného odchodu do penze.

Jakmile se rozhodnete pro předčasný důchod, pohlídejte si termín odchodu. Krácení u předčasného důchodu se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní. Stejně jako u celých roků pojištění vám i jediný neodpracovaný den způsobí snížení důchodu.

6. Na příjmech a délce záleží

Podnikat nebo být zaměstnancem? Dlouhodobě platí z hlediska výše důchodu, že je lepší být zaměstnancem. Tím nechceme nikoho zrazovat od samostatnosti, ale i ta má své meze. Především proti rozšířenému zneužívání zaměstnavatelů. Ty své pracovníky převádějí ze řádného hlavního pracovního poměru na osoby samostatně výdělečně činné. Podobná mantra platí i pro co nejdelší délku pojistné doby.

Čtěte také: Proč mám nízký důchod?

7. Absence vlastních peněz

Ačkoliv je pro většinu důchodců státem vyplácený starobní důchod jediným příjmem v penzi, nemusí to tak být. Připravte se s dostatečným předstihem na podzim života. Založením penzijka to nekončí. Zajímejte se o penzijní produkty, díky kterým ovlivníte i vaši budoucí finanční pohodu ve staří.