reklama

Penzijní produkty

redakce dne 29. 01. 2021 - 00:00

Nabídka penzijních produktů se v Česku zahušťuje. Zajištění na stáří má nyní dva produkty, za rok přibydou další dva.

Dlouho byl v Česku pouze jediný penzijní produkt. Ten si v průběhu let oblíbily široké masy lidí. Penzijní připojištění (PP) vyčerpalo svůj potenciál a bylo nahrazeno doplňkovým penzijním spořením (DPS). Jak se v čase zvyšuje finanční gramotnost obyvatel, rozšiřují se i možnosti, jak se odpovědně připravovat na stáří. V příštím roce se v tuzemsku objeví další dvě příležitosti pro zajištění na důchod.

Účet dlouhodobých investic se oproti svým dvěma starším penzijním sourozencům liší především širším využitím produktů a nástrojů budování finanční rezervy na stáří. Panevropský penzijní produkt doplňuje rodinu penzijních produktů o nadnárodní formu zajištění na důchod.

Panevropský penzijní produkt

Zatím nejnovější novinkou je návrh zákona o panevropském osobním penzijním produktu, který je vhodný pro občany Evropské unie pracující ve více členských státech. Tento připravovaný dlouhodobý finanční produkt vytvoří základy pro bezpečnější, efektivnější a transparentnější trh dobrovolných penzijních úspor spravovaných v celoevropském měřítku. Produkt bude přenositelný napříč členskými zeměmi EU.

Kontrolou poskytovatelů panevropského penzijního produktu budou pověřeny národní centrální banky, v našem prostředí Česká národní banka. Poskytovateli tohoto nového penzijního produktu budou banky, pojišťovny, investiční a penzijní společnosti. Už nepůjde o produkt, který nabízí specializovaná instituce.

Stejně jako u doplňkového penzijního spoření bude u panevropského penzijního produktu možné využít daňové zvýhodnění za předem daných podmínek jako je účast nejméně pěti let a dosažení věku 60 let.

Účet dlouhodobých investic

Účet dlouhodobých investic umožňuje investorovi investovat napříč všemi dostupnými investičními nástroji a produkty. Neomezuje se na specializovaný produkt ani instituci, která ho spravuje. Daňové zvýhodnění bude možné použít na akcie, otevřené podílové fondy nebo dluhopisy. Ročně si mohou investoři snížit daňový základ až o 48 tisíc korun.

Doplňkové penzijní spoření

Čerstvý vítr na poli zajištění na stáří. Od jeho spuštění v ruce 2013 si doplňkové penzijní spoření (DPS) uzavřelo 1,23 milionu lidí. Oproti penzijnímu připojištění se DPS může pochlubit širším výběrem investičních strategií.

Čtěte také: Penzijko nepodceňujte

Penzijní připojištění

Již vzpomínkou na minulosti je penzijní připojištění (PP), které se v roce 2013 přeměnilo na transformované fondy. Svou konzervativní výnosovou konstrukcí se stalo pastí pro 3,19 milionů účastníků, kteří si v něm spoří. Dobrovolně přicházejí o příležitost vyššího zhodnocení plynoucího z dlouhodobých investic do cenných papírů, jako je tomu u dynamické nebo vyvážené investiční strategie v DPS.

Právě u penzijního připojištění je nejlépe viditelné odmítání široké veřejnosti podstupovat riziko. Máte-li do penze více než 20 let daleko a volné peníze posíláte do penzijního připojištění, zcela určitě se vám vyplatí přejít do jeho výše uvedeného nástupnického produktu.

Pro oba penzijní produkty – DPS i PP – je charakteristická podpora státu v podobě příspěvků ke spoření, daňové zvýhodnění a možnost využít příspěvků od zaměstnavatele.

Penzijní gramotnost nikoliv produkty

Ani nové penzijní produkty nemusí znamenat zapojení lidí do tvorby rezervy. Čechům chybí odpovědnost a určitá prozřetelnost. Více než nabídka nových penzijních produktů je vhodnější zvyšování finančního vzdělávání a především možností, jak a do čeho spořit a investovat. Určitě je zapotřebí zvýšit penzijní gramotnost než zavádět nové penzijní produkty.

Češi si aktuálně průměrně spoří na penzi 730 korun. Optikou průměrné mzdy to není ani pět procent jejich čistých příjmů.

Nabídka investičních příležitostí je dostatečně široká, nové produkty nemusí znamenat vyšší zájem o zhodnocování peněz. Na vině není nedostatek peněz, těch je mezi lidmi dostatek, jako spíše ochota přesměrovat část úspor z depozit do investic.