reklama

Penzijko nepodceňujte

redakce dne 07. 01. 2021 - 00:00

Udělejte si revizi spoření a penzi. Zajištění na důchod vlastními silami je nezbytnou součástí každé ekonomicky aktivní osoby.

Účast ve třetím pilíři důchodového systému (můžeme-li ho takto nazývat) je dobrovolná. S ohledem na budoucí výši důchodů jde o nezbytnou záležitost. Penzijní připojištění, respektive jeho novější verze doplňkové penzijní spoření, je v Česku od roku 1994.

Je s podivem, že ani po tolika letech, kdy je tento penzijní produkt k dispozici, si ho dosud nesjednalo nejméně jeden milion lidí starších 18 let (a zároveň mladší 65 let), kteří nejsou aktivní penzisté. Vycházíme z údajů Asociace penzijních společností ČR, podle které k 3. čtvrtletí 2020 bylo uzavřeno celkově 4,415 milionu smluv (z toho 3,169 milionu v transformovaných fondech a 1,246 milionu v nových účastnických fondech).

Odmyslíme-li státem štědře ohodnocené chování v tomto pilíři, jde o nejznámější a také jediný komplexní finanční produkt určený pro zajištění na stáří. Především jednoduchý svou konstrukcí, srozumitelnými investičními strategiemi a relativně malým počtem subjektů na tuzemském trhu.

Jakmile začne od roku 2022 platit tzv. účet dlouhodobých investic, vzroste potřeba po revizi stávající penzijní agendy každého odpovědného člověka. Odpovědného proto, že posílat pravidelně a dlouhodobě stále stejnou částku přestane stačit. Potřebné bude věnovat penzijnímu spoření patřičnou dlouhodobou pozornost.

Patero penzijních doporučení

Sestavili jsme patero doporučení, které můžete udělat klidně hned. Všechna jsou na úrovni pouhého zodpovězení ano/ne, takže vás časově příliš nezatíží. Náprava případných záporných odpovědí vás časově vyjde na minimum času a mentální energie, které jí věnujete.

Otázky jsou následující:

Máte penzijní produkt?
Hradíte příspěvky na pravidelné bázi (měsíc, čtvrtletí, rok)?
Získáváte státní příspěvek?
Využíváte daňové zvýhodnění?
Přispívá vám zaměstnavatel?

Nyní si jednotlivé body detailněji probereme a vysvětlíme. Na konci příspěvku přikládáme další dva rozšiřující tipy, jak z penzijka získat vyšší užitek a s ním spojené peníze.

Máte penzijní produkt?

Pakliže máte uzavřenou smlouvu k některému z penzijních produktů třetího pilíře důchodového systému, splnili jste základní vstupní otázku do našeho minikvízu. Nemáte-li penzijní produkt uzavřený a ani o něm neuvažujete, připravujete se o příležitost, jak dobře a cíleně zhodnotit vaše volné peníze.

Krátká vsuvka k důchodovým pilířům. Prvním pilířem se myslí standardní výplata starobního důchodu, druhý pilíř nyní neexistuje, ale i nadále mu vyhrazujeme druhé místo, neboť i ve 20. letech tohoto století se bude důchodová reforma politicky řešit.

Hradíte příspěvky na pravidelné bázi?

Nastavení trvalého příkazu k úhradě příspěvků na penzi je v internetovém bankovnictví otázkou minut. Pravidelnost úhrady bývá nejčastěji na měsíční bázi, ale jde nastavit i čtvrtletní nebo roční perioda. Za finanční server investia.cz doporučujeme měsíční platbu. Lépe se vám bude platit a dále s ní pracovat.

Získáváte státní příspěvek?

Státní příspěvek činí měsíčně mezi 90 až 230 korunami v závislosti na úložce (300 až 1000 korun). Máte-li penzijko a platíte ho i na pravidelné bázi, avšak státní podpora se vám nepřipisuje, máte zřejmě nízko nastavenou úložku. Do roku 2012 bylo možné získat státní podporu již za vloženou stokorunu.

Penzijní společnosti připisují státní příspěvky za každé kalendářní čtvrtletí. Pohledem do výpisu z penzijního spoření za předchozí rok získáte rychle přehled, kolik jste do něho odvedli peněz a kolik činil příspěvek státu.

Využíváte daňové zvýhodnění?

Získat daňové zvýhodnění, které dosáhne až 3600 korun ročně znamená, že vaše pravidelná úložka musí dosáhnout měsíčně nejméně 3000 korun. Možná platíte přes tisíc korun, ale nežádáte finanční úřad o daňovou slevu.

Řešení je v tomto směru jednoduché – zeptejte se na vašem personálním nebo mzdovém oddělení. K daňovému přiznání stačí přiložit výpis penzijní společnosti, ve kterém jsou rozepsány všechny vaše platby za daný kalendářní rok. Výpis vám penzijní společnost zasílá pravidelně během prvních měsíců roku. Podáváte-li daňové přiznání, vložte jako přílohu výpis penzijní společnosti a nezapomeňte vyplnit patřičnou kolonku ve formuláři.

Přispívá vám zaměstnavatel?

Poslední otázka se týká vašeho zaměstnavatele. Existují v podstatě jen dvě možné odpovědi – ano, přispívá anebo ne, nepřispívá. My se zastavíme u té záporné. Klidně se může stát, že váš zaměstnavatele svým zaměstnancům nepřispívá na penzijní spoření. Anebo přispívá a vy to pouze nevyužíváte. Příspěvky zaměstnavatele nejsou vymahatelné, takže pokud tuto problematiku neošetřuje interní směrnice, maximálně můžete podnítit zájem zaměstnavatele, aby se začal touto myšlenkou zabývat. Třeba jí časem zavede do praxe.

Častou chybou je nevyužívání penzijních příspěvků zaměstnavatele. Detailní informace naleznete v interní směrnici, ze které zjistíte, jak musíte postupovat. Mezi obvyklá omezení patří například tříměsíční zkušební doba, po kterou se příspěvky nevyplácí, případně minimální doba, která musí uplynout po nástupu zaměstnance – často jde o rok. Pakliže se na vás tato omezení nevztahují, stačí přinést na mzdové (nebo personální) oddělení zaměstnavatele smlouvu k penzijnímu spoření. A máte hotovo. Kromě zjištění výše příspěvku a případně metodiky vedoucí k jeho navyšování v této záležitosti už nic dalšího neuděláte.

Bonusová odpověď na závěr článku. Využíváte-li u svého zaměstnavatele cafeterii zaměstnaneckých benefitů, zjistěte si, zda umožňuje převádění zůstatků vašich bodů do penzijního spoření.

Nemít uzavřené penzijní spoření vás může ročně připravit nejméně o výnos (ideálně převyšující inflaci), ale také třeba o tisíce až desetitisíce korun, které by vám vyplatil zaměstnavatel anebo byste je získali v podobě státní podpory a daňového zvýhodnění.

Pro lepší vyladění vašeho penzijního spoření přinášíme dva body, jak si chytře optimalizovat vaše dosavadní snahy o přilepšení k důchodu.

Pravidelně navyšujte úložky

Posíláte do vašeho penzijka roky a desetiletí stále stejnou sumu? Projeďte si vaše osobní či rodinné finance a pokuste se úložku zvýšit. Vycházíme z jednoduchého předpokladu, že vaše mzda je určitě vyšší než v době, kdy jste začali pracovat. I když mezitím přibyl pestrý vějíř výdajů (děti, hypotéka, leasingy, dovolené), byla by škoda, kdyby vaše úložky na penzijní spoření byly stále ve stejné výši.

Případně přesuňte část peněz v rámci vašich stávajících finančních produktů. Třeba už jenom úprava vašich investic do otevřených podílových fondů může přinést úsporu na poplatcích. Je rozdíl, zda platíte penzijní společnosti roční správcovský poplatek ve výši 0,9 procenta anebo procenta dvě investiční společnosti.

Chcete-li dětem usnadnit vstup do života, stojí nejméně za zvážení, zda posílat potomkům peníze na stavební spoření, anebo jim založit doplňkové penzijní spoření. Za méně peněz získáte daleko vyšší státní podporu. Stavební spoření je rovněž dobrá strategie, ale ne jediná, kterou můžete využít.

Změna v investiční strategii

Máte do řádného odchodu do starobního důchodu deset a více let před sebou? Pakliže ano, stojí za uvážení změna investiční strategie. Dynamická investiční strategie je vhodná pro investiční horizont delší pěti let. Zcela jistě se zbytečně připravíte o výnosy tehdy, je-li vaše strategie konzervativní. Tu si aktivujte až pár let před důchodem.

Máte-li z dynamické strategie strach, porozhlédněte se po vyvážené. Ta kombinuje konzervativní a dynamická aktiva (tj. dluhopisy a akcie). Základem pro změnu investiční strategie je vyplnění investičního dotazníku dané penzijní společnosti. Ten je ostatně shodný pro všechny investiční a penzijní společnosti. Měnit investiční strategie lze jednou ročně.