reklama

Neznalost penzijní gramotnosti vás může mrzet

redakce dne 26. 05. 2020 - 00:00

Důchodová neznalost vás zaskočí, až když bude pozdě. Seznamte se se základními pravidly penzijní gramotnosti co nejdříve.

Penzijní gramotnost je nový pojem, který se začíná pomalu objevovat. Po gramotnosti mediální nebo finanční gramotnosti jde o další novou oblast, kterou není radno podcenit. Občas si lidé zastesknou, že se důchodu nedožijí, případně, že žádný mít nebudou. Mají-li v plánu zemřít před nárokem na starobní důchod, tak se nemýlí. Předčasný skon postihne pár procent české populace. Drtivá většina se starobního důchodu dočká. A protože je to zaskočí, budou se podivovat, proč mají penzi tak nízkou.

Na důchodu se musí pracovat od útlého mládí. S trochu nadsázky se dá mluvit o penzijní gramotnosti. Ta nespočívá pouze ve vyjmenování pravidel pro získání důchodu anebo prokázání přehledu penzijních spořících produktů. Jde o hlubší pohled do problematiky, která je tak široká, že jsme na toto téma připravili několikadílný seriál.

Abyste byli dostatečně penzijně gramotní, měli byste znát především:
Rok svého odchodu do důchodu
Dobu pojištění
Výpočet starobního důchodu
Pravidla pro předčasný důchod a předdůchod
Možnosti spoření na penzi
Příspěvky od zaměstnavatele
Daňové bonusy od státu
Zajištění na důchod vlastními silami

Rok odchodu do důchodu

Pro lidi narozené po roce 1971 platí shodná věková hranice pro odchod do starobního důchodu a to dosažení 65. roku života. Pro lidi starší se odchod do penze dělí podle pohlaví. Ženám se do odchodu do důchodu započítává i počet vychovaných dětí. Vychované děti se počítají i mužům, pakliže splní patřičnou podmínku, byť jsou spíše výjimkou. Čím více potomků máte, tím si snížíte hranici pro odchod do penze. Prohlédněte si přehlednou tabulku odchodu do penze.

Pro zjištění roku odchodu do důchodu využijte naši online důchodovou kalkulačku.

Znalost roku, ve kterém můžete odejít do penze, je důležitá pro všechny vaše související aktivity s přípravou na důchod. Do důchodu můžete odejít i dříve anebo později. Dřívější odchod je omezen počtem let, na pozdější se nevztahují žádná pravidla. Určitě je dobré vědět, že při dosažení vašeho roku odchodu do důchodu nemusíte do penze odejít.

Je vhodné si uvědomit, že uvedená doba odchodu do důchodu pro lidi narozené po roce 1971 se může během následujících desetiletí zvýšit. Navýšení je ryze politické rozhodnutí, které však vychází z demografického vývoje obyvatelstva. Lze očekávat, že v průběhu dalších dvou desetiletí zesílí tlak ze strany státu na odchod na odpočinek v pozdějším věku. Jedním z důvodů bude i lepší zdravotní stav populace ve vyšším věku.

Doba pojištění

Pro získání starobního důchodu je nutné splnit potřebnou délku doby pojištění, po kterou jste vy anebo váš zaměstnavatel odváděl státu důchodové, potažmo sociální pojištění.

Český penzijní systém má drakonicky dlouhou stanovenou podmínku doby pojištění na 35 let. I když se do této doby počítá třeba i mateřská nebo rodičovská dovolená, anebo pro dříve narozené studium či základní vojenská služba, nemusí mít každý štěstí, že během života dá dohromady ony necelá čtyři desetiletí.

Důchody jasně vymezují „důchodové zákony“ a to zákon č. 155/1995 Sb. (zákon o důchodovém pojištění) a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení.

Výpočet starobního důchodu

Výpočet starobního důchodu se řídí vzorcem podle zákona. Pro zjednodušení platí, že čím vyšší máte během života příjmy, tím vyšší šanci máte na získání dobrého důchodu. Neplatí to však absolutně – třeba osoby samostatně výdělečně činné si musí ošetřit, zda odváděly státu důchodové pojištění v dostatečné výši. Oproti zaměstnancům hrozí OSVČ nižší důchod. A reálně ho i dostávají.

Nyní trochu zboříme představu z předchozího odstavce. Pro výši důchodu neplatí úplně absolutně uvedená úměra – čím vyšší příjem během života, tím vyšší penze. Klíčovou metrikou je procentní přepočet penze k vašim čistým příjmům. Nyní je tato hodnota na úrovni 42 procent. Tento poměr bude v budoucnu klesat.

Pravidla pro předčasný důchod a předdůchod

Předčasný důchod a předdůchod jsou dvě zcela rozdílné aktivity. Zatímco je předčasný důchod plně v režii státu a jeho sociální politiky, předdůchod je vyplácený soukromě prostřednictvím penzijní společnosti. Rozdílů mají obě uvedené možnosti odchodu do dřívější (nechceme psát předčasné kvůli zavádění pojmů) penze více než stejných prvků.

Čtěte také: Kdy je lepší předčasný důchod a kdy předdůchod?

Předčasný důchod je pro seniora ve znamení trvalého krácení jeho penze. Na předdůchod je nutné si předem dostatečně naspořit.

Obě existující varianty si pečlivě nastudujte. Předčasný důchod i předdůchod má svá vlastní pravidla.

Možnosti spoření na penzi

Na penzi se lze po finanční stránce připravit celou řadou finančních nástrojů. Stát má pro snazší pochopení nutnosti vhodného zabezpečení především penzijní připojištění a jeho novějšího nástupce – doplňkové penzijní spoření. Uvedené penzijní produkty obsahují jasně dané podmínky – výši státní podpory, daňový bonus, ale také varianty čerpání úspor a investiční strategie, kterými zhodnocují vklady účastníků.

Čtěte také: Pětistovka měsíčně vás v penzi nespasí

Přesto je dobré si alespoň promyslet, zda budete využívat penzijní spoření jako takové. Není povinné, ale váže na sebe benefity, které jiný finanční produkt (kromě rezervotvorného životního pojištění) nenabízí. Změna v tomto úzu nastane zřejmě v roce 2022 zavedením tzv. dlouhodobého penzijního účtu.

Příspěvky od zaměstnavatele

Doslova hřích je nevyužívat příspěvky zaměstnavatele na penzijní spoření. Jde o relativně rozšířený benefit jako jsou třeba stravenky. Malou neznámou zůstává pouze výše příspěvku. Zaměstnavatelé mohou přispívat svým zaměstnancům na smlouvu k penzijnímu připojištění (anebo na doplňkové penzijní spoření) libovolně. Suma není nikde předepsaná. Příspěvky zaměstnavatelé slouží i jako další motivátor vedoucí k založení smlouvy k penzijnímu spoření. Stát omezuje příspěvek pouze výší, do kdy je daňově uznatelným. Absolutní strop zavedený není.

Čtěte také: Doplňkové penzijní spoření vs penzijní připojištění

Redakci finančního serveru investia.cz je znám případ mladé ženy, která již sedm let pracuje u jedné nadnárodní společnosti nabízející průměrně příspěvek 700 korun měsíčně. Na personální oddělení stačí pouze doložit založení spoření formou smlouvy. Jednoduchý úkon, který vám zprostředkuje klidně i vaše banka (mající ve skupině penzijní společnost). Přesto si daná žena smlouvu k penzijnímu připojištění dosud nezaložila. O kolik peněz přišla si můžete cvičně propočítat jednoduchým vynásobením.

Daňové bonusy od státu

Na vyšší úložky směřované do penzijního spoření poskytuje stát daňové bonusy. Ty se vypočítávají z částek nad 1001 korun až do 3000 Kč. Daňový bonus činí 15 procent. Při pravidelné měsíční úložce dva tisíce korun získáte z první tisícikoruny státní příspěvek ve výši 230 korun, z druhé si pak můžete snížit daňový základ o 15 procent. Ročně tak získáte 1800 korun navíc. Při měsíční úložce tři tisíce korun získáte maximální slevu na dani z příjmu ve výši 3600 korun. Pro získání daňového bonusu je nutné vše uvést do daňového přiznání. To za vás opět zařídí zaměstnavatel. Bude k tomu potřebovat, stejně jako vy v případě vlastního podání DP, výpis úložek od dané penzijní společnosti.

Čtěte také: Jedenáct miliard ročně pro finančně odpovědné

Zajištění na důchod vlastními silami

Jak jsme uvedli již výše, k zajištění na důchod se meze nekladou. Můžete si zvolit libovolnou variantu a způsob.

Na stáří se nemusíte připravovat pouze prostřednictvím státem vytvořeného produktu, ale i vlastními silami. Například investováním do akcií, dluhopisů, spořením, nákupu nemovitostí za účelem jejich pronájmu anebo třeba z prodeje vámi vybudované firmy. Meze kreativity se nekladou.

Čtěte také: Případová studie: Penzijní připojištění nebo akcie?

Starobní důchod je pro řadu novopečených penzistů stresovou situací. Těsně před nástupem do penze zjistí, jak vysoký důchod budou dostávat a nejsou z výše dvakrát nadšeni. Potažmo získají najednou nadbytek času, který předtím věnovali práci. Lidé snáší přechod z ekonomicky pracovního života do jeho jiné formy rozdílně. A právě kvalitní penzijní gramotnost jim v tom může silně pomoci.