reklama

Jak se připravit na důchod

redakce dne 23. 08. 2010 - 18:52

Bez práce nejsou koláče a ani důchod. Avšak důchodem nemusí být jen starobní penze, ale řada dalších jako je například invalidní, vdovský anebo sirotčí. Své místo v českém sociálním systému mají i výsluhové renty, které dostávají policisté nebo vojáci.

Druhy důchodů

V Česku existuje několik typů důchodů, které může člověk ve stáří pobírat. Platí to i pro lidi, kteří jsou nemocní anebo příliš mladí na to, aby mohli pracovat. Seznamte se s jednotlivými druhy důchodů

Podzim života, jak se někdy říká důchodu, chce každý strávit na podobné životní úrovni, jako když pracoval a byl tak v produktivním věku. Ne každému se to však podaří. Určitou zásluhu na rozdílné životní úrovni v produktivním a důchodovém věku hrají peníze. Jestliže se člověk spolehne na státní starobní důchody, může ve stáří zaplakat. I když nezemře hlady, na aktivně prožitý důchod mu nemusí stačit peníze.

Tabulka: V kolika letech můžete odejít do důchodu

Jak funguje současný důchodový systém

Současný důchodový systém je založen na určité solidaritě mezi pracujícími a důchodci. Z každého příjmu zaměstnance nebo osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) se odvádí určitý procentní podíl, který se přerozděluje na starobní penze. Pracující tak vlastně živí důchodce.

Tento systém se nazývá průběžný důchodový systém. Potýká se však s několika charakteristickými problémy. Jedním z nich je, že pokud se sníží počet pracujících a zároveň se zvýší počet důchodců pobírající starobní důchod, dostane se důchodový systém do finančních problémů.

Nepomůže ani zvýšení sociálního pojištění, které platí zaměstnanci a zaměstnavatelé, neboť zaměstnavatelé zareagují tak, že propustí část svých zaměstnanců. Státu tak kromě výpadku sociálního pojištění přibudou další výdaje v podobě vyplácení podpor v nezaměstnanosti.

Recept na důchody: důchodová reforma

Recept na budoucí nerovnovážný stav, kdy bude více lidí pobírat starobní důchod než dnes a současně ubude pracujících, chce stát řešit prostřednictvím důchodové reformy. Ta má za úkol naučit lidi více si spořit na důchod. Státu tak vypadne část příjmů plynoucí ze sociálního pojištění, na druhou stranu si stát sníží závazek do budoucna vyplácet starobní důchody.

Jak se na důchod připravit

Na důchod se lze připravit několika způsoby. Jedním z nich je spoření a investování do finančních produktů. Jedním široce oblíbeným finančním produktem je penzijní připojištění. Jde o jednoduchý produkt, který navíc počítá s podporou státu a zaměstnavatele. Účastník penzijního připojištění si může snížit i daňový základ.

Tip na penzijní fond
Penzijní připojištění si můžete uzavřít v některém z penzijních fondů, které působí na tuzemském trhu.

Dalšími produkty, které se mohou použít na vytváření rezervy na stáří je životní pojištění anebo fondy životního cyklu. Oblíbeným nástrojem v západních zemích a ve Spojených státech amerických je nakupování dividendových akcií.