reklama

Předčasný důchod znamená omezení příjmů

redakce dne 24. 01. 2012 - 00:00

Předčasný starobní důchod má svá úskalí. Jedno je však značně nepříjemné, nedovolí vám při důchodu pracovat, tak, jako kdybyste pobírali řádný starobní důchod.

Odchod do předčasného důchodu volí lidé nejčastěji tehdy, když těsně před odchodem do řádného starobního důchodu ztratí zaměstnání a nemají vyhlídky na brzký návrat do pracovního procesu. Do určité míry může předčasný důchod suplovat i invalidní. Zde je však nutné propočítat obě varianty a vybrat tu, která je pro vás výhodnější. Čtěte také: Jak na předčasný odchod do důchodu

Rozdíl mezi předčasným a starobním důchodem

Mezi předčasným a starobním důchodem je jeden základní rozdíl. Starobní důchodce si může v důchodu vydělávat kolik peněz chce, aniž by za to byl ze strany státu jakkoliv penalizován. Jeho kolega, který šel do předčasného důchodu, už na tom tak dobře není. V předčasném důchodu nesmí figurovat žádná výdělečná činnost, ze které se platí sociální pojištění a vztahuje se na něj nemocenské pojištění. To platí až do doby, kdy důchodce v předčasném důchodovém dosáhne věkově na řádný odchod do důchodu.

Práce v předčasném důchodu

Nic však nebývá černobílé. Totéž platí i o přivýdělcích v předčasném důchodu. Podle aktuální legislativy tak mohou předčasní důchodci pracovat ve dvou typech zaměstnání. Prvním z nich je pracovní činnost v podobě dohody o provedení práce, druhá pak práce malého rozsahu. Čtěte také: Průměrný a vyšší důchod dostává každý druhý penzista

Měsíční přivýdělek až 2 500 Kč

Zaměstnání malého rozsahu se vztahuje na všechny práce, které nepřekročí hranici 2 500 korun za měsíc. Oproti loňskému roku došlo ke zvýšení této hranice o pět set korun. Doporučuje se, aby měsíční gáže byla alespoň o korunu nižší. Předčasní důchodci tak mohou například pracovat pro svého dosavadního zaměstnavatele za částku 2 499 korun. Vyšší suma znamená ztrátu předčasného důchodu.

Zaměstnání na dohodu o provedení práce

Pracovat na dohodou o provedení práce je možné, pokud si předčasný důchodce nevydělá měsíčně více než deset tisíc korun. Vyšší částka znamená ztrátu nároku na předčasný důchod. Další změnou je počet odpracovaných hodin. Zatímco v loňském roce to bylo maximálně 150 hodin, letos to je dvojnásobek. Hodiny jsou však v případě dohody o provedení práce jen formální záležitostí. Hodně záleží na dohodě mezi pracujícím důchodcem a zaměstnavatelem. Toto platí za předpokladu, že zaměstnavatel i zaměstnanec chtějí porušit zákoník práce.

Opětovný nástup do zaměstnání

Stává se, že se předčasný důchodce vrací po dosažení důchodového věku pro řádný starobní důchod zpět do zaměstnání. V tomto případě musí jak důchodce, tak i jeho zaměstnavatel, nahlásit změnu na patřičnou Okresní správu sociálního zabezpečení. Jestliže by oznámení nebylo provedeno, vystavuje se důchodce sankcím. Ty se dotknou zejména vrácení již vyplaceného předčasného důchodu v souběhu se zaměstnáním. Čtěte také: Odchod do důchodu po roce 2012

Jestliže důchodce pobyl nějakou dobu v předčasném důchodu, byl mu krácen. Oproti řádné výplatě starobního důchodu je v nevýhodě, neboť i po dovršení řádného věku je mu důchod vyplácen v nezměněné, tj. ve zkrácené podobě. Jestliže však důchodce nastoupí do zaměstnání, může si za každých odpracovaných 90 dnů snížit krácení důchodu.