reklama

Transformované penzijní fondy po roce 2012 do současnosti

redakce dne 26. 03. 2018 - 00:00

Spoření na penzi za účasti státu je v Česku populární aktivita. Stát umožňuje v penzijních produktech třetího pilíře důchodového systému využívat celou řadu benefitů.

Čtěte také: Důchodový systém: Pilíř po pilíři

Mezi uvedené benefity patří příspěvky státu, daňové slevy a příspěvky zaměstnavatele. Především příspěvky zaměstnavatelů je nutno brát s určitou rezervou, neboť záleží na každé organizaci, jak se k této problematice postaví. Organizace maj část podpory osvobozeny od povinnosti úhrady daně z příjmu. Ročně jde o částku 24 tisíc korun na zaměstnance. Horní hranice podpory zaměstnanců není omezena. I druhé dvě možné podpory – státní příspěvek a daňová sleva – představují další peníze, které se k penzijku vztahují.

Uvedené způsoby přilepšení na penzi je vhodné brát s rezervou a spíše jako příjemný benefit. Kdykoliv se může změnit důchodová politika státu a z nynější podpor se stanou hezké vzpomínky.

Staré dobré penzijko

V roce 2018 bylo v transformovaných penzijních fondech 3,47 milionů účastníků. V účastnických fondech bylo zapojeno 967 tisíc osob. Celkově si na penzi ve třetím pilíři spořilo 4,437 milionů osob. Nás zajímá především první číslo 3,47 milionu.

3,47 milionů účastníků

Počet účastníků v transformovaných fondech po roce 2012 klesá. Na samém vrcholu v roce 2012 činil počet účastníků penzijního připojištění 5,12 milionů osob. Od této doby klesá. Jednak nástupem účastnických fondů, tak i poklesem o penzijní spoření obecně. Ze statistik Asociace penzijních společností ČR je tento propad dobře viditelný. V roce 2012 jsme v článku Čtyři miliony lidí nemá penzijní připojištění psali, že zhruba 2,5 milionu osob nemá smlouvu k penzijnímu připojištění. Jednalo se o kvalifikovaný o rozdíl mezi plnoletou populací a řádnými starobními důchodci. Od roku 2013 se zavedla možnost spořit i pro děti. Penzijní připojištění ani doplňkové penzijní spoření není omezeno věkem, smlouvu ve fázi spoření lze mít klidně i v 90 letech.

Pravidlo 60/60

Od samého počátku penzijního připojištění platí tzv. pravidlo 60/60, které umožňuje získat finanční prostředky bez postihů při dosažení 60 let věku účastníka a zároveň je nutné splnit podmínku spoření v délce 60 po sobě jdoucích měsíců.

Riziko kladné nuly

Transformované fondy mají společnou jednu věc – jejich výnosy nemohou klesnout pod nulu. A pokud by se tak stalo, musí ztrátu pokrýt fond ze svých zdrojů. V této rovině máte jistotu minimálního zhodnocení. Reálně ztrácíte hodnotu svých peněz působením inflace. I tu je dobré překonat, byť s rostoucími úsporami půjde o stále větší sumu, kterou budete potřebovat. Ztráta vinou inflace bude kumulativního charakteru – stále se bude zvětšovat.

Podobné téma: Superdlouhé investiční horizonty: 30 let a více

V dlouhém investičním horizontu, který může trvat i tři desetiletí, nemá kladná nula co dělat. Pro krátkodobé uchování objemu peněz je jistě jistota nuly vítaná. Zainvestování kritického objemu peněz do rizikových aktiv na krátkou dobu vás může přijít draze. Zejména při poklesu kapitálových trhů. Toto pravidlo je univerzální pro libovolnou sumu peněz, kterou budete potřebovat k určitému datu.