reklama

Výpočet starobního důchodu v roce 2014

redakce dne 30. 10. 2013 - 00:00

Senioři odcházející do starobního důchodu v roce 2014 se dočkají několika změn ve výpočtech důchodů. Rozdíly rozhodně (ne)potěší.
 

Do starobního důchodu půjde v roce 2014 zhruba stejně seniorů, jako v roce předcházejícím. Výše důchodů bude do určité míry shodná s rokem 2013. Změní se však výpočet starobního důchodu, který nebude nijak velký. Respektive pro každého, kdo během života dosáhl průměrných příjmů pod 31 tisíc korun. Naopak s vyššími příjmy vám starobní důchod vzroste. V našem příkladě by starobní důchodce s předchozími příjmy ve výši 125 tisíc měsíčně získal o necelých 1500 korun navíc. Senior pobírající celý život průměrnou mzdu se dočká snížení penze o 60 korun. Mezi změny patří především úprava zápočtu v jednotlivých redukčních hranicích, dále pak změna redukčních pásem a koeficienty, kterými se přepočítávají příjmy dosažené v dřívějších letech.

Složení starobního důchodu

Starobní důchod se skládá ze dvou složek – základní a procentní výměry. Základní výměra bude pro rok činit 2340 korun, což je o desetikorunu více než v roce 2013. Procentní výměra pak závisí na tom, jaké příjmy měla osoba, jenž odchází na odpočinek. Čtěte také: Odchod do důchodu je závislý na několika faktorech

Výpočet starobního důchodu

Na době pojistného a předchozích příjmech při výpočtu starobního důchodu záleží. Aby rovnice byla dokonalá, je potřeba mít dostatečnou dobu pojištění a zároveň vysoké příjmy. Jestliže vám jedna z těchto podmínek chybí, váš důchod bude nízký. V roce 2014 bude nutné dosáhnou alespoň 30 let pojištění. Čtěte také: Důchody v roce 2014

U procentní výměry se pak rozumí období v letech 1986 až 2013, ze kterého se druhá část důchodu vypočítává. Z tohoto období se vypočítá osobní vyměřovací základ. Předchozí dosažené výdělky jsou navíc znásobeny koeficientem, který bere v potaz inflaci.

Redukce osobního vyměřovacího základu

Aby však vše nebylo tak jednoduché, Česká správa sociálního zabezpečení při výpočtu starobního důchodu sečte osobní vyměřovací základ a prožene ho přes redukční hranice. Ty jsou v intervalech od 11 415 do 103 768 korun. Čtěte také: Jaký budu mít důchod? Záleží na redukci výpočtového základu

Jednotlivé redukční hranice jsou pak tyto:

Do první redukční hranice, která je omezena částkou 11 415 korun, se bude osobní vyměřovací základ započítávat ze 100 procent. Z částky nad první redukční hranicí (11 415 Kč) do druhé redukční hranice 30 093 korun, se bude osobní vyměřovací základ započítávat z 26 procent. Mezi druhou (30 093 Kč) a třetí redukční hranicí 103 768 korun se bude osobní vyměřovací základ započítávat z 22 procent. Nad třetí redukční hranici (tj. 103 768 korun) se bude osobní vyměřovací základ započítávat jen ze tří procent. Čtěte také: Valorizace důchodů: Zvýšení penzí v roce 2014

Meziroční rozdíl redukčních pásem

Oproti roku 2013, dojde v roce 2014 ke snížení redukční hranice ve druhém pásmu z 27 procent na 26 procent. I rozdíl v jednom procentním bodu může znamenat nezanedbatelnou ztrátu. Především pak při projekci pobírání důchodu v délce několika desítek let. Naopak si pomohou lidé s vyššími příjmy, kterým se zvýšilo třetí redukční pásmo o tři procentní body z původních 19 procent v roce 2013.

Pro přiblížení celé problematiky jsme cvičně propočítali důchody dvou osob, podle redukčních hranic pro roky 2013 a 2014. V jednom případě jsme počítali s osobním vyměřovacím základem 25 tisíc korun, ve druhém pak 125 tisíc. Chtěli jsme zachytit všechny redukční pásma a jejich redukce. V obou případech získal pojištěnec 40 let pojištění. Čtěte také: V kolika letech můžete jít do důchodu

Srovnání výpočtu starobního důchodu v roce 2013 a 2014

Výpočet důchodu v roce 2013 Částka Výpočet důchodu v roce 2014 Částka
Osobní vyměřovací základ (OVZ) 25 000 Kč Osobní vyměřovací základ (OVZ) 25 000 Kč
Redukce do 11 389 Kč (ze 100 %) 11 389 Kč Redukce do 11 415 Kč (ze 100 %) 11 415 Kč
Redukce od 11 389 Kč do 30 026 Kč (rozdíl 13 611 Kč; 27 %) 3 675 Kč Redukce od 11 415 Kč do 30 093 Kč (rozdíl 13 585 Kč; 26 %) 3 533 Kč
Redukovaný OVZ (11 389 Kč + 3 675 Kč) 15 064 Kč Redukovaný OVZ (11 415 Kč + 3 533 Kč) 14 948 Kč
Základní výměra důchodu 2 330 Kč Základní výměra důchodu 2 340 Kč
Procentní výměra za odpracované roky (40 let x 1,5) 60 % Procentní výměra za odpracované roky (40 let x 1,5) 60 %
Procentní výměra důchodu (15 064 Kč x 60 %) 9 039 Kč Procentní výměra důchodu (14 948 Kč x 60 %) 8 969 Kč
Měsíční důchod celkem (2 330 + 9 039 Kč) 11 369 Kč Měsíční důchod celkem (2 340 + 8 969 Kč) 11 309 Kč

Výpočet: investia.cz

U tohoto výpočtu je patrné snížení redukce o již zmíněný jeden procentní bod. Senior odcházející do penze v roce 2014 si pohorší o 60 korun, oproti situaci, kdyby odešel do důchodu o rok dříve.

Srovnání výpočtu starobního důchodu v roce 2013 a 2014

Výpočet důchodu v roce 2013 Částka Výpočet důchodu v roce 2014 Částka
Osobní vyměřovací základ (OVZ) 125 000 Kč Osobní vyměřovací základ (OVZ) 125 000 Kč
Redukce do 11 389 Kč (ze 100 %) 11 389 Kč Redukce do 11 415 Kč (ze 100 %) 11 415 Kč
Redukce od 11 389 Kč do 30 026 Kč (rozdíl 18 637 Kč; 27 %) 5 032 Kč Redukce od 11 415 Kč do 30 093 Kč (rozdíl 18 678 Kč; 26 %) 4 857 Kč
Redukce od 30 026 Kč do 103 536 Kč (rozdíl 73 510 Kč; 19 %) 13 967 Kč Redukce od 30 093 Kč do 103 768 Kč (rozdíl 73 675 Kč; 22 %) 16 209 Kč
Redukce nad 103 536 Kč (rozdíl 21 464 Kč; 3 %) 644 Kč Redukce nad 103 768 Kč (rozdíl 21 232 Kč; 3 %) 637 Kč
Redukovaný OVZ (11 389 Kč + 5 032 Kč + 13 967 + 644 Kč) 30 762 Kč Redukovaný OVZ (11 415 Kč + 4 857 Kč + 16 209 + 637 Kč) 33 118 Kč
Základní výměra důchodu 2 330 Kč Základní výměra důchodu 2 340 Kč
Procentní výměra za odpracované roky (40 let x 1,5) 60 % Procentní výměra za odpracované roky (40 let x 1,5) 60 %
Procentní výměra důchodu (30 762 Kč x 60 %) 18 458 Kč Procentní výměra důchodu (33 118 Kč x 60 %) 19 871 Kč
Měsíční důchod celkem (2 330 + 18 458 Kč) 20 788 Kč Měsíční důchod celkem (2 340 + 19 871 Kč) 22 211 Kč

Výpočet: investia.cz

Z uvedeného příkladu je na první pohled viditelné, že v roce 2014 se zvyšuje. Vliv na to má především redukce mezi 30 093 až 103 768 korun, která činí 22 procent, zatímco předchozí redukce (částky od 30 026 do 103 536 korun) činila 19 procent. Tři procentní body v tomto případě vyvažují pokles o procentní bod v předešlé redukční hranici. Rozdíl mezi oběma výpočtu činí 1423 korun.