reklama

Odchod do důchodu je závislý na několika faktorech

Josef Janda dne 22. 02. 2011 - 00:00

Odejít do důchodu nabude v nedaleké budoucnosti většího významu než dnes. Mezi hlavní důvody bude patřit zejména výše starobního důchodu a finanční rezervy, které si budoucí penzista stihne našetřit během svého ekonomicky aktivního života.

Budoucnost nepatří mladým, jak zní nejedno heslo, ale starším a starým lidem. V roce 2010 se poprvé vyrovnal počet lidí, jenž jsou mladší 18 let a těch, kterým je 60 a více. Během následujících několika desetiletí se tento poměr nezvrátí. A pokud nenastane žádný populační zázrak, bude tento trend pokračovat zřejmě až do konce století. Čtěte více: Jak se zajistit na stáří

Odejít do důchodu si tak bude moci dovolit jen ten, který si během svého ekonomicky aktivního života dokázal vytvořit dostatečně velkou finanční rezervu. Spoléhat na starobní důchody vyplácené státem prostřednictvím České správy sociálního zabezpečení, respektive podobnou institucí (spekuluje se o penzijních fondech nebo životních pojišťovnách), by nemělo být stoprocentní. Čtěte více: Odchod do starobního důchodu po roce 2010 a později

Odchod do důchodu dnes…

V dnešní podobě je odchod do důchodu podmíněn dvěma faktory. Mezi ně patří splnění minimální pojistné doby, po kterou jste vy anebo váš zaměstnavatel odváděli důchodové respektive sociální pojištění. Druhá podmínka závisí na tom, že se dožijete předem známé věkové hranice, na jejímž základě získáte od státu nárok na důchod.

V letošním roce tak do starobního důchodu může odejít každý muž, který se narodil v období od 1. listopadu 1948 do 31. srpna 1949. U bezdětné ženy je věk do důchodu omezen rokem 1951. K tomuto věku připočtěte 60 let a získáte odchod do důchodu. Věk do důchodu se u žen mění podle toho, kolik dětí porodila a vychovala. Jestliže měla žena alespoň jedno dítě, výše uvedené neplatí, ale bude nižší. Další informace získáte v článku V kolika letech můžete jít do důchodu.

Délka pojistné lhůty, po kterou musíte platit sociální pojištění, je stanovena na nejméně 27 let. To platí v případě, že chcete odejít do důchodu v letošním roce. Jestliže do důchodu půjdete v příštím roce, bude tato doba prodloužena o jeden rok. Každým dalším rokem se délka pojistného prodlouží o rok. Lidé, jenž půjdou do důchodu v roce 2018, budou potřebovat mít splněnou 35letou pojistnou dobu. Platí, že chybějící roky, kdy jste z jakéhokoliv důvodu nebyli pojištěni, si můžete doplatit. Nejde to však v případech, kdy se člověk rozhodne odejít do předčasného důchodu a dobu potřebnou pro výpočet starobního důchodu by si tak „předplatil“.

Uvedené podmínky, tj. minimální věk pro přiznání starobního důchodu a splnění minimální požadované pojistné lhůty, musí být splněny současně. Avšak v případě, že se chystáte do předčasného důchodu, platí zcela jiné faktory. Počítejte však s tím, že vám bude starobní důchod krácen. Čtěte více: Jak na starobní důchody v roce 2011

… a podmínky platné pro odchod do důchodu v budoucnu

Pro odchod do důchodu, který nastane u budoucích penzistů za několik desetiletí, bude podmínek ke splnění o něco více. Jednak naroste význam délky pojistné doby a za druhé i požadovaný minimální věk, který bude pro vstup do důchodu nutný. Věk odchodu do důchodu bude pro muže i ženy stanoven na 65 let. U žen přitom nebude platit, kolik porodila a vychovala dětí. Minimální doba pojistné lhůty bude zřejmě 35 let a více. Navíc se do této lhůty přestane počítat dosažené vzdělání a doby, kdy byl člověk nezaměstnaný. Avšak ani lidé, na které se vztahuje odchod do důchodu v 65 letech, nemusí mít vyhráno. Evropská unie chce ve svých členských zemích zavést jednotný odchod do důchodu, který tak českou lhůtu prodlouží nejméně o další tři roky.

Kladem bude, že průměrný věk dožití v důchodu bude vyšší, než dnes uváděných devět let. Délka života je závislá na jeho kvalitě, jako je například dobrá lékařská péče, kvalitní potraviny a zdravý životní styl obecně. Navíc každé desetiletí dochází ke zvyšování věkového průměru o jeden až dva roky. Dnešní třicátník má tak šanci dožít se v průměru o pět let vyššího věku, než člověk, který letos vstupuje do důchodu.

Budoucnost, důchod a peníze

Budoucí penzista bude potřebovat více než kdy jindy v minulosti vytvářet si dostatečnou finanční rezervu. Dnes činí průměrný důchod k průměrné čisté mzdě okolo 55 procent, což je okolo deseti tisíc korun, za 30 let bude tento poměr nižší. Zlé jazyky tvrdí, že poměrová náhrada vůči průměrnému důchodu k průměrné čisté mzdě bude mezi 20 až 30 procenty, optimističtější prognózy hovoří o 45 procentech. Čtěte více: Jak vysoký je průměrný důchod českého důchodce?

Jestliže dnešní důchodci již pociťují blízkost na okraji existenčního minima, důchodci v polovině století toto minimum pocítí naplno. Pro každého, kdo si z nějakého důvodu nedokáže naspořit dostatečnou finanční rezervu, bude důchod představovat život na okraji existenčního minima. Čtěte více: Nízké státní penze v budoucnosti jako tvrdý fakt

I přesto, že důchodová reforma dokáže zmobilizovat veřejnou diskusi, bude si muset na svůj důchod každý naspořit sám. Hodně přitom bude záležet na tom, jestli se člověk vydá doporučenou cestou státu a využije opt-outu, kdy bude moci část svého sociálního pojištění převést na svůj účet u penzijní společnosti, anebo se rozhodne, že své spoření a investování svěří finančnímu poradci anebo se mu bude věnovat sám.