reklama

Podmínky pro odchod do starobního důchodu v roce 2019

redakce dne 02. 04. 2019 - 00:00

Prostudujte si podmínky k odchodu do starobního důchodu platné pro rok 2019. I nadále platí, že nárok na penzi nezískáte automaticky. Odchod do důchodu není povinností, nýbrž možností.

Stejně jako v minulých letech i pro rok 2019 platí, že žádost o důchod se skládá ze dvou podmínek – věkové a v délce důchodového pojištění. Letos mohou odejít do penze lidé narození mezi roky 1955 až 1960, kteří odpracovali nejméně 35 let, potažmo 30 let.

Žádost o starobní důchod lze podat čtyři měsíce před požadovaným dnem přiznání důchodu, případně kdykoliv, kdy vám na penzi vznikne nárok. Důchod vám bude přiznán i zpětně. Česká správa sociálního zabezpečení vám doplatí penzi za maximálně pět let zpětně od data uplatnění žádosti.

Podobné téma: Načasování odchodu do důchodu

ČSSZ každým rokem obdrží zhruba 200 tisíc žádostí o starobní důchod.

Dosažení důchodového věku

Při dosažení níže uvedeného důchodového věku lze odejít do řádného starobního důchodu. Až do roku narození 1977 se bude rozlišovat podle pohlaví a podle počtu vychovaných dětí. Přikládáme výčet, jaké ročníky mohou jít letos do penze.

  • Muži narození v období od září 1955 do června 1956;
  • Bezdětné ženy narozené v lednu až říjnu 1956;
  • Ženy narozené v lednu až říjnu 1957, které vychovaly jedno dítě;
  • Ženy narozené v lednu až říjnu 1958, které vychovaly dvě děti;
  • Ženy narozené v lednu až říjnu 1959, které vychovaly tři či čtyři děti;
  • Ženy narozené v lednu až říjnu 1960, které vychovaly pět a více dětí.

Délka důchodového pojištění

Pro získání potřební délky důchodového pojištění (tzn. odpracovaných let) je nutné splnit podmínku 35 let. Do této doby se počítají i náhradní doby pojištění (např.: péče o dítě do čtyř let věku, základní vojenská služba, pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, doba péče o osobu závislou na pomoci jiné osoby apod.). Druhou možností je získání čisté doby pojištění, bez započtení náhradní doby pojištění, která musí trvat nejméně 30 let.

Výpočet starobního důchodu

Rozhodné období, za které se zjišťují vaše výdělky sloužící pro výpočet důchodu zahrnuje roky 1986 až 2018.

Čtěte také: Důchody 2020: Penzisty čeká další výrazné zvýšení důchodů

Základní výměra důchodu činí 3 270 korun (deset procent z průměrné hrubé mzdy). Druhou složkou důchodu je procentní výměra důchodu. Za každý celý odpracovaný rok důchodového pojištění se počítá 1,5 procenta výpočtového základu. Výpočtový základ se odvíjí z osobního vyměřovacího základu, což je průměr příjmů za rozhodné období.

Pro výpočet důchodu jsou důležité redukční hranice, které jsou pro rok 2019 stanoveny na dvě. První redukční hranice je 14 388 Kč, druhá redukční hranice je 130 796 korun. Při výpočtu důchodu se započítává v plné výši první redukční hranice, z částky mezi I. a II. redukční hranice se připočítává 26 procenta. Částky nad II. redukční hranici se již neberou v potaz.

Příklad výpočtu starobního důchodu

Pan Milan (narozený 15. ledna 1956) dosáhne důchodového věku 15. července 2019. Do důchodu půjde ve věku 63 let a šesti měsíců. K uvedenému datu odchodu do penze požádá o přiznání starobního důchodu. Celkově za svůj pracovní život získal 45 let pojištění. Osobní vyměřovací základ (OVZ) se bude vztahovat na období 1986 až 2018 a činí 25 000 korun.

Výpočtový základ z OVZ ve výši 25 000 Kč se stanoví tak, že částka 14 388 Kč náleží v plné výši a k této částce se přičte 26 procent rozdílu mezi částkou 14 388 a 25 000 Kč, tj. 26 procent z částky 10 612 korun, což je po zaokrouhlení 2 760 Kč. Výpočtový základ je 17 148 Kč (14 388 Kč + 2 760 Kč).

Procentní výměra důchodu je 67,5 procenta z výpočtového základu (45 let x 1,5 % za každý rok pojištění), její výše činí 11 575 Kč. K ní bude náležet základní výměra 3 270 Kč, starobní důchod tak bude celkem činit 14 845 Kč.

Čtěte také: Průměrný důchod v čase roste

Výše důchodů podle osobního vyměřovacího základu

Osobní vyměřovací základ Výše důchodu  
10 000 Kč 10 020 Kč
12 500 Kč 11 708 Kč
15 000 Kč 13 090 Kč
20 000 Kč 13 968 Kč
25 000 Kč 14 845 Kč
30 000 Kč 15 723 Kč
40 000 Kč 17 478 Kč
50 000 Kč 19 233 Kč

Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

V přiložené tabulce přinášíme důchody v závislosti na osobním vyměřovacím základu. Z něho se vypočítává starobní důchod. Délka pojištění je v délce 45 let. Pokud se vám bude zdát důchod nízký, požádejte o přepočítání starobního důchodu.