reklama

Důchodové konto kontrolujte pravidelně

redakce dne 22. 04. 2019 - 00:00

Využijte nabídky ČSSZ ověření, jak si stojíte se svým budoucím důchodem. Jednou ročně si zdarma zkontrolujte vaše důchodové konto.

Česká správa sociálního zabezpečení nabízí pro každého občana České republiky, aby si mohl jednou ročně bezplatně ověřit, jak si stojí ve svém důchodovém kontu. Na vyžádání vám ČSSZ zašle informativní osobní list důchodového pojištění (IOLDP), zkráceně též důchodové konto. Důchodové konto obsahuje přehled dob důchodového pojištění, což jsou odpracovaná léta, náhradní doby pojištění.

Součástí přehledu jsou vyměřovací základy z vašich dosavadních zaměstnání, i toho stávajícího, anebo z podnikatelského činnosti. Dále získáte informaci o vyloučených dobách. Jako počáteční rok pro informativní výpis je stanovený 1986. Tento rok je v současnoti výchozím rokem pro výpočet důchodů.

» Podívejte se, jaké jsou podmínky pro starobní důchod v roce 2019
» Důchody 2019 jsou ve znamení vysokého zvýšení

Jak požádat o výpis z důchodového konta?

Požádat o výpis informativního osobní listu důchodového pojištění lze prostřednictvím vyplnění tiskopisu a jeho zaslání na adresu ČSSZ. Tiskopis naleznete na webových stránkách ČSSZ. Tiskopis lze vyplnit i elektronicky a zaslat prostřednictvím datové schránky. Rovněž můžete o výpis požádat online prostřednictvím ePortálu ČSSZ.

ČSSZ si na vypracování výpisu z důchodové konta stanovuje lhůtu 90 dnů. V řadě případů je však rychlejší.

» Předdůchod: Na vlastní penzi potřebujete naspořit nejméně 225 tisíc korun
» Co vám ČSSZ nepoví, když žádáte o důchod?

Co musí obsahovat žádost?

Žádost o výpis lze podat i formou dopisu, který vlastnoručně podepíšete. Žádost by měla obsahovat vaše rodné číslo, jméno, příjmení, rodné příjmení a adresu, na kterou vám informativní list bude zaslán.

Ověřujte si průběžně informace v důchodovém kontu

Na základě dob důchodového pojištění zjistíte, zda nemáte ve svém pracovním životě bílá místa, tj. chybějící měsíce a roky. Díky důchodovému kontu máte čas zajistit si potřebné doklady, kterými svá bílá místa vymažete. Anebo alespoň snížíte jejich počet.

Jste-li v předdůchodovém věku, získáte klíčovou informaci, zda splňujete podmínku dostatečného počtu let pro nárok na důchod. Předběžně získáte informativní výpočet výše vašeho starobního důchodu.

» Co dělat, když nemáte nárok na důchod?
» Nárok na důchod nezaniká, na výplatu důchodu ano