reklama

Na konci minulého roku bylo v Česku 2 260 032 starobních důchodců

Josef Janda dne 10. 02. 2011 - 00:00

Řečí čísel je u nás důchodců přibližně 22 procent ze všech obyvatel České republiky. Kromě vyplácených starobních důchodů, jsou v zemi ještě příjemci invalidních a pozůstalostních důchodů.

Celkový počet lidí, kterým Česká správa sociálního zabezpečení (ČSZZ) posílala k poslednímu dni loňského roku důchody, bylo 2 819 093. Tito lidé pobírají jak starobní důchody, tak i invalidní a vdovské nebo vdovecké důchody. Celkový počet vyplácených důchodů k 31. prosinci 2010 byl 3 446 767. Platí totiž pravidlo, že ČSSZ eviduje každý důchod zvlášť. Může se tak lehce stát, že český penzista kromě svého starobního důchodu dostává například ještě vdovecký důchod. Čtěte více: Jak si Češi stojí při spoření na penzi

Do 72 zemí světa k 31. 12. 2010 Česká správa sociální zabezpečení přesně 59 548 důchodů.

Změna v invalidních důchodech

ČSSZ vyplatila k poslednímu prosincovému dni minulého roku celkem 466 329 invalidních důchodů. Šlo tak o důchody, které zahrnují všechny tři stupně invalidity. V oblastí invalidních důchodů proběhla v loňském roce následující změna. Každý příjemce této sociální dávky, který dosáhne věku 65 let se automaticky stane starobním důchodcem. Invalidní důchod se u těchto příjemců změní na starobní. Finanční výše invalidního důchodu se tak nijak nemění, jen se přeřadí do kategorie starobních důchodů. Čtěte více: Jaký budu mít důchod? Záleží na redukci výpočtového základu

Lidem, kteří mají nárok na vdovský, vdovecký nebo sirotčí důchod, jenž se souhrnně nazývají pozůstalostní, vyplatila Česká správa sociálního zabezpečení celkem 720 406 dávek.

Kdo platí sociální a kdo důchodové pojištění

Každý zaměstnanec a zaměstnavatel má povinnost hradit sociální pojištění. To se skládá ze tří dalších plateb. Největší objem z odvodu sociálního pojištění jde na důchodové pojištění. Další dvě menší platby jsou určeny pro účely nemocenského pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Naproti tomu osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) mají povinnost platit pouze jednu z výše uvedených složek a to důchodové pojištění. Nemocenské pojištění je nepovinné a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti se na OSVČ nevztahuje.

Průměrný starobní důchod

Průměrná výše starobního důchodu byla k 31. prosinci 2010 přesně 10 123 korun. I v minulém roce platilo, že důchod mají vyšší muži (11 240 korun), než ženy (9 189 Kč). Tuto zdánlivě vypadající důchodovou nespravedlivost mají na svědomí úmrtnostní, neboli mortalitní tabulky. Z nich vyplývá, že ženy se v průměru dožívají vyššího věku než muži. Proto mají muži vyšší důchod. Ženy onen rozdíl získají tak, že dožijí vyššího věku. Čtěte více: Jak vysoký je průměrný důchod českého důchodce?

Co se týče regionů, tak nejvyšší průměrná výše vyplácených starobního důchodu bez členění na pohlaví byla v Praze. Tam průměrný starobní důchod činil částky 10 817 korun. Nejnižší průměr této dávky byl v Olomouckém kraji, kde si průměrný penzista musí vystačit s 9 829 korunami. Čtěte více: Jak na starobní důchody v roce 2011

Počty důchodců a pracujících

Pracujících, kteří platí sociální nebo důchodové pojištění, bylo v minulém roce podle údajů České správy sociálního zabezpečení 5 011 797. Na jednoho důchodce tak připadalo 1,78 poplatníka, jež platili pojistné na důchodové pojištění. Na jednoho starobního důchodce připadalo v průměru 2,22 poplatníka. Vzhledem ke změně u příjemců invalidního důchodu, kteří dosáhnout věku 65 let, tak nelze učinit srovnání vývoje starobních důchodců k poplatníkům v minulých letech. Čtěte více: Nízké státní penze v budoucnosti jako tvrdý fakt

Celkem bylo k 31. 12. 2010 v České republice 2 2 819 093 důchodců a 5 011 797 poplatníků pojistného přispívajících na důchodové pojištění.

ČSSZ přiznala v loňském roce 212 393 důchodů. Jejich platba byla v minulém roce zahájena těm osobám, které splnili požadavky souvisejících s příjmem některého z typů důchodů. Z tohoto počtu bylo 128 116 starobních důchodů a 37 093 invalidních důchodů. Zbytek byly pozůstalostní důchody. Čtěte více: Jak si spořit na důchod? Dlouhodobě a po malých částkách