reklama

Finanční plán (4. díl): Myslíme na důchod

redakce dne 13. 02. 2012 - 00:00

Zodpovědná příprava na důchod se pozná tak, že s relativně velkým předstihem začnete činit takové kroky, které vám podzim života dostatečně zpříjemní. Jedním z kritérií jsou dostatečné finanční rezervy.

Jednou z nejčastějších věcí, které se uvádí do finančního plánu, je zajištění na stáří. Podobně je tomu i u našich starých známých v podání osob Felixe Mužného a jeho manželky Zuzany. Oba patří mezi nadprůměrně vydělávající, navíc nemají žádný úvěr. Žijí v rodinném domku spolu s Felixovými rodiči. Mají dvě děti a nikterak přehnané nároky na svůj život. Možná právě proto ušetří větší část volných peněz. Ty tak končí na spořicích účtech a termínovaných vkladech.

Měsíčně tak oba manželé dokáží ušetřit 15 tisíc korun. Pro stručnost uveďme, že jejich společné čisté příjmy dosahují pravidelně 61 tisíc a měsíční výdaje 44 800 Kč. Kdyby neměli sjednaná penzijní připojištění, životní pojištění a stavební spoření, zvýšila by se měsíční úspora o dalších 13 800 Kč. Pro pořádek se zaobírejme jen onou sumou 15 tisíc korun.

Kam byste tyto peníze spořili nebo investovali vy? Do depozitních produktů, podílových fondů nebo akcií? Nakoupili byste zlato? Možné je všechno, avšak je důležité si nejdříve stanovit co si budete chtít za peníze pořídit. Co by mohl Felix se Zuzanou chtít? Další automobil? Jezdit častěji na dovolenou? Dopřát si nové vybavení bytu? Felix se Zuzanou stojí nohama na zemi. Nejvíce je zajímá zajištění na stáří.

Jaký bude mít Felix důchod?

Snad každého zajímá, jaký bude mít jednou důchod. Tutéž otázku si položil i Felix Mužný a jeho žena Zuzana. Oba stojí těsně před čtyřicítkou, takže do důchodu půjdou nejdříve při dosažení věku 66 let, což je pro oba zhruba za 25 let. Zatím o penzi příliš nepřemýšleli, stejně tak i na to, jak se co nejlépe zajistit.

Na samém začátku si je třeba položit otázku, jak velký důchod může Felix očekávat. Podle důchodové kalkulačky umístěné na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí Felix získá starobní důchod zhruba ve výši 15 tisíc korun, Zuzana pak 13 tisíc.

Budou-li si oba manželé chtít zachovat zhruba stejnou životní úroveň jakou mají nyní, měl by každý z nich měsíčně odložit zhruba tolik peněz, kolik jednou bude činit jejich důchod.

Ostatně o tom svědčí i jejich dosavadní produktový mix v podobě stavebního spoření, penzijního připojištění a životního pojištění. První dva finanční produkty využívají státních podpor, které se k nim váží, tak i případné daňové bonusy či příspěvků zaměstnavatelů pro druhý a třetí produkt. Při této optice už nevypadá tak nesmyslně, když si oba manželé odkládají na penzijní připojištění a životní pojištění nejvyšší možné sumy. Čtěte také: Analýza: Kam mohou investovat třicátníci?

Penzijní připojištění se tak pro oba jeví jako dobrá volba. Penzijní fondy vesměs dokáží peníze zhodnotit alespoň o inflaci. Při spojení příspěvků od státu, zaměstnavatele plus daňový bonus, se už z „ušmudlaného penzijka“ stává silný nástroj, jak si relativně konzervativním způsobem našetřit peníze.

Penzijní připojištění leží řadě kritiků tohoto produktu pořádně v žaludku, neboť v jejich očích je „penzijko“ špatným produktem právě kvůli výnosům. Stačí vzít na vědomí, že Felix se Zuzanou mají dobré zaměstnavatele, kteří jim měsíčně přispějí dvěma tisíci. Získat ročně 24 tisíc korun jen za to, že si každý z nich měsíčně odloží 1500 Kč a současně získají 150 korun státní podpory plus další peníze na základě snížení daňového základu, není určitě marné. Tuto sumu si pronásobte v horizontu tří čtyř desetiletí a získáte zhruba tolik, kolik dostane od státu průměrný starobní důchodce do doby, než zemře. A to nemluvíme o tom, že Felix se Zuzanou se mohou těšit rovněž na nadprůměrný důchod. Alespoň z dnešního pohledu. Čtěte také: Odcházíte do důchodu? Než umřete, dostanete přes dva miliony korun

Investováním k vyšším výnosům

Jak bylo uvedeno výše, Zuzana s Felixem měsíčně uspoří 15 tisíc korun. S těmito penězi mohou volně disponovat podle svého uvážení. Byla by však škoda, kdyby je ukládali na vkladní knížku.

Pro měsíční investici 15 tisíc korun se nabízí řešení v podobě několika investičních produktů. Akcie, podílové fondy a programy životního cyklu (též fondy životního cyklu).

Akcie jsou určeny pro investory, kteří mohou investovat vyšší částky a současně mají investiční horizont alespoň desetiletý. V našem případě to oba manželé splňují. Nevýhodou je, že akcie zatím nepatří mezi příliš rozšířené investiční produkty, do kterých investují běžní občané. Tato situace se však začíná pozvolna měnit a jestliže by Mužní projevili o investice do akcií zájem, byla by to pro ně jedna z nejzajímavějších příležitostí, jak zhodnotit své peníze.

Otevřené podílové fondy a programy životního cyklu jsou vhodné zejména tehdy, nemáte-li možnost odkládat větší sumy peněz než je několik tisíc korun. Nevýhodou podílových fondů je, že vyžadují od investora vyšší péči při jejich sestavení a následné správě. Naproti tomu programy životního cyklu jsou vytvořeny na míru pro lidi, kteří chtějí své peníze zhodnotit i jinak než na spořicím účtu, ale zároveň se nechtějí o svou investici starat jako je tomu u fondů. Čtěte také:

Podílové fondy i programy životního cyklu umožňují investorovi odkládat pravidelně od částky ve výši několika set korun. Horní limit není stanoven. U akcií je rovněž možné nakupovat po jedné akcii. Vlastní kapitolou bývají poplatky, kterým se však v tomto článku věnovat nebudeme. Čtěte také: Jak investovat do podílových fondů

Akcie jako dominantní složka investice

Z výše uvedeného nastavení je zřetelné, že pro Felixe a Zuzanu jsou nejvhodnější investice do akcií. Kvůli lepší diverzifikaci investičního portfolia budou část peněz odkládat i do podílových fondů a programů životního cyklu. U fondů i programů zvolili takové, které investují do dluhopisů, nemovitostí a fondů, případně do více aktivit najednou.

Každým měsícem každý z nich odloží stranou dva tisíc korun – polovina této sumy poplyne do podílového fondu, druhá polovina pak do programu životního cyklu. Zbylých jedenáct tisíc budou investovat do akcií. Čtěte také: Vydělejte deset procent na českých dividendových akciích

Finanční rezerva

Na tomto místě by ještě stálo za zmínku význam finanční rezervy. Manželé ji mají již vybudovanou. Odpadá tak nutnost jí vytvářet. Pokud by se dostali do finančních potíží, které by znamenali vyčerpání finanční rezervy, stále mohou přestat investovat. Rovněž mohou snížit měsíční příspěvky do stavebního spoření, penzijního připojištění a životního pojištění. To by bylo v případě, že by očekávali příchod dalšího potomka anebo by jeden z manželů ztratil práci.