reklama

Akcie a dividendy

redakce dne 14. 04. 2011 - 17:17

Akcie jsou tradičním investičním nástrojem budování bohatství. Výplata dividendy je pak ziskem z jejich držení.

V Česku jsou akcie před širokou veřejností zatím trochu skryty. Mluví se o nich v souvislosti se dvěma situacemi. Buďto na sebe váží pozornost svými hlubokými propady anebo naopak nebetyčnými růsty lámajícími rekordy.

Provedeme vás světem akcií, dividend i souvisejících investičních produktů. Nastíníme základní investiční strategie a upozorníme na časté chyby začínajících i mírně pokročilých investorů. Tento příspěvek je určen pro dlouhodobé investory, nikoliv pro akcionáře sázející na poklesy anebo růsty akcií v krátkém časovém úseku, nejčastěji v jednotkách dnů.

Akcie a důchod
Akcie
Dividenda
Dividendové akcie
Akciové fondy
Investiční strategie
Vyhněte se častým chybám

Akcie a důchod

Máte-li odchod do důchodu za více než 10 let, jsou pro vás akcie nebo akciové fondy, skvělou příležitostí pro zhodnocení finančního majetku. Ani při kratší době dělící vás od penze není třeba při investicích do akcií omezovat. Při dlouhém investičním horizontu vyniknou dva předpoklady – investování nižší částky a efekt výnosů v delším čase.

Budete-li držet akcie i v dobách výrazných cenových výkyvů, nebudou mít na vaše finance devastující účinek. Až jednoho dne odejdete na zasloužený odpočinek, můžete využívat plodů akcií – financovat svou penzi postupným odprodejem anebo čerpání dividendy. Případně obojím.

Akcie

Akcie je tradičním kapitalistickým znakem. Hned po svobodě, na kterou má nárok každý občan žijící v dané demokratické zemi. Vlastnictví akcií jasně rozděluje společnost na akcionáře a neakcionáře. Nemusíte být úspěšný podnikatel, abyste museli být akcionáři. Stačí být investorem a trochu si koupit cizího úspěchu. Akcionářem, tj. držitelem akcie, se stanete i při zakoupení jediné akcie.

Při rozhodování nakupovat akcie se určitě vyplatí zaměřit se na takové akciové společnosti, které vyplácejí dividendy a dlouhodobě vykazují zisk.

Dividenda

Dividenda znamená výnos plynoucí z vlastnictví akcie. Jde o podíl na zisku akciové společnosti, která vyplácí dividendy. Vyjadřuje se v procentech z akciového kapitálu. Dividendy výrazně ovlivňují akcionáře. Standardní investiční strategií je nákup a dlouhodobé držení akcií s příznivou dividendovou politikou a zajímavým dividendovým výnosem.

Čtěte také: Vše o dividendách, jejich výplatě a výpočtu

Pravidelné vyplácení dividendy přináší akcionáři základní informaci – společnost je zisková a má smysl do ní investovat.

České akciové společnosti vyplácejí dividendy jednou ročně. Tím se liší od amerických firem, které výplatu dividend realizují několikrát do roka, nejčastěji čtvrtletně. Rozdíl mezi dividendovým výnosem nemusí být nijak významný. Jednu výplatu dividend rozdělíte na čtyři díly.

Dividendové akcie

Zvláštní kategorií jsou tzv. dividendové akcie. Cenné papíry, které svým akcionářům pravidelně přinášejí dividendu. Dokonce vznikly indexy nazývající se jako dividend aristocrats, tedy dividendoví aristokrati. Nejznámější seznam dividendových aristokratů tvoří akcie firem ze žebříčku S&P500.

Do nich se řadí akcie společností, které po dobu 25 let vyplácejí každoročně mírně se zvyšující dividendu. Pro investory jde o zajímavou příležitost, jak získat dlouhodobou rentu. Akcie v aristokratických indexech jsou často dlouhé dekády, než jejich management poruší řetězec pravidelných dividendových výplat. V aristokratických dividendových indexech nehledejte růstové akcie, nýbrž jistotu výnosu. Žebříčky pravidelně podléhají každoroční revizi. V lednu roku 2021 bylo mezi dividendovými aristokraty zařazeno 65 společností ze žebříčku S&P 500.

Akciové fondy

Pro masovější rozšíření nákupů akcií hovoří negativně několik technických potíží. Patří mezi ně především poplatky, kurzové neboli měnové riziko a problém s nákupy více akciových titulů v jeden časový okamžik.

Výhody akciových fondů spočívají v nevýhodách akcií. Při fondových investicích nakupujete zprostředkovanou hodnotu z celkového objemu fondu. V jednom podílovém listu se odráží celé akciové portfolio fondu. Nemusíte tak nakupovat jednotlivé akcie po titulech. Fondy jsou výhodné především pro menší pravidelné nákupy.

Čtěte také: Věčné dilema: Akcie nebo fondy?

Finanční hranice mezi nákupy fondu a nákupy akcií se špatně stanovuje, ale můžeme jí rozdělit vyššími tisíci, které dokážete zainvestovat. Při ceně jednotlivé akcie za 50 nebo 100 dolarů vám tisícikoruna nemusí stačit. Naopak fondové nákupy zvládnete i za nižší stokoruny. To se hodí především těm, kteří chtějí investovat třeba na týdenní bázi a pravidelně poslat do fondu třeba pětisetkorunu.

Investiční strategie

Dlouho a po malých částkách. To je vítězná investiční strategie pro nákupy akcií anebo podílových listech. Zároveň se vyhněte tzv. časování trhu a nesnažte se o mimořádné nákupy při poklesech akcií.

Investujte do známých firem

Pro úspěšnou investiční strategii je dobré znát obory, ve kterých působí společnosti, jejíž akcie kupujete. Představte si třeba Coca-Colu nebo Google. Obě firmy jsou globálně známé, fungují nejméně 20 let a vykazují zisk. Neznáte-li detailně byznys vaší firmy, stačí si ho nastudovat.

Zisk na prvním místě

Do určité míry jsou strašákem akciové společnosti, které nabízejí své akcie, avšak nevykazují zisk. Jsou-li na trhu rok dva není to nic mimořádného, ale ani po dekádě absence dividendy je něco špatně. Naopak špatný rok v hospodaření společnosti může znamenat snížení dividendy, anebo dočasné pozastavení její výplaty.

Diverzifikace

Neinvestujte do jedné společnosti, neinvestujte ani do akcií z jednoho oboru, nenakupujte pouze americké nebo české akcie. Rozdělte své portfolio regionálně, měnově, oborově. Jedině tak snížíte propady a vaše investiční strategie bude odolnější vůči přicházejících poklesech.

Diverzifikace znamená i rozdělení objemu akcií. Jaký smysl je držení jednoho titulu neproporciálně? Třeba mít nakoupené akcie ČEZu z poloviny celkové hodnoty portfolia? Podobné stavy dávají smysl jen tehdy, jste-li například vrcholovým manažerem společnosti využívající její opční program.

Dlouhodobost

Pro akcie jasně mluví dlouhé investiční horizonty. Proto jsou dobrými aktivy pro odpovědnou přípravu na stáří. Máte-li před sebou 10, 20 nebo i 30 let, pro vaše akciové portfolio jedině dobře. A ani v penzi nemusíte přestávat s akciemi. Naopak při kratší době pěti let pečlivě zvažte investování do akcií.

Čtěte také: Superdlouhé investiční horizonty

Dokážeme si představit investiční strategii při níž budete po dobu let pravidelně investovat. Po dalších třeba 20 let necháte akciové portfolio netknuté, potažmo se bude financovat z přijatých dividend.

Čas hraje při akciových investicích pro vás. Stejně jako i v případě nákupu podílových listů v otevřených podílových fondech. V čase na vás čekají významné růstové vrcholy, ale i pády a velice rychlé odmazání hodnoty akcií. Během okamžiku ztratí hodnotu, na kterou se předtím šplhaly několik let.

Vyhněte se častým chybám

Začínající akcioví investoři se dopouštějí nejčastěji tří uvedených chyb. Postupně si je rozebereme.

Sázka na jednu akcii

Výběr akciové společnosti, která je investorovi z libovolného důvodu sympatická a následné zainvestování do jednoho akciového titulu. Nejlépe najednou celou částku, kterou má investor připravenou na investování. Riziko špatného výběru, snížení výkonu společnosti anebo zainvestování na vrcholu to jsou jen dodatečné

Časování trhu

Nakupování na vrcholu, prodeje při poklesech. Časování trhu je čekání na mimořádné situace – jedno zda jde o vrchol anebo propad. Davová psychologie semele myšlení nejednoho nepoučeného investora do zkratkovitého chování odporující zásadám akciových investic. Především dlouhodobým strategiím. Nevhodný mimořádný nákup se většinou prodraží. Buďto nakoupíte za přemrštěnou cenu anebo prodáte v nevhodný okamžik a budete tratit na rozdílu mezi vaší vyšší nákupní a nižší prodejní ceny.

Změny v investiční strategii

Úpravy investiční strategie se nevyhne žádný investor. Nemělo by jít však o náhlé a radikální změny. Náhlý odprodej většího množství akcií stabilních a prodividendových společností a následné zainvestování do start-upových jednorožců bez profitabilní minulosti je hazardem pro vaše budoucí výnosy.

Čtěte také: Rozdílné investiční strategie podle výnosů a délky trvání

Stručný úvod do akcií a dividend máme za sebou. Jste-li v oboru nováčkem, určitě si přečtěte související články. Pro dlouhodobé investování nemusíte disponovat žádným větším kapitálem.