reklama

Důchody a důchodci ve statistikách ČSSZ

redakce dne 12. 08. 2011 - 00:00

Počet starobních důchodců činil k 30. červnu 2011 přesně 2 280 450. Průměrná výše starobního důchodu ke stejnému datu byla 10 527 korun a průměrný věk jednoho penzisty pak 68 let. Meziročně důchodců mírně přibylo. Zvýšil se zejména počet starobních důchodců a to o 36 266 lidí.

Zvyšující se počet lidí, kteří odcházejí na odpočinek, je dán zejména stárnutím populace. Do důchodu začaly odcházet silné ročníky lidí, kteří se narodili po 2. světové válce. Kromě penzistů, kteří budou pobírat starobní důchody, odešlo z aktivního pracovního procesu během letošního druhého čtvrtletí i 8 926 lidí, kteří začali pobírat invalidní důchody. Čtěte více: Na konci minulého roku bylo v Česku 2 260 032 starobních důchodců

Starobní důchodci v číslech

Veškerá data použitá v tomto článku se vztahují k 30. červnu 2011. Počet starobních důchodců bylo v České republice k tomuto datu 2 280 450. Celkový počet všech osob, které pobírají jak starobní, tak i invalidní a pozůstalostní důchody bylo 2 832 699. V souhrnu tak Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) vyplácela 3 460 194 důchodů. Některé důchody se totiž vzájemně nevylučují a příjemce jich může pobírat hned několik. Do zahraničí zasílala ČSSZ 65 575 důchodů.

Průměrnému důchodci, který pobíral starobní důchod, bylo k 30. červnu letošního roku 68 let a jeho důchod činil 10 527 korun. Česká správa sociálního zabezpečení zveřejňuje i průměry podle výše penze a pohlaví. Muži, jejichž průměrný věk činil 70 let, pobírali důchod v průměru 11 685 korun. Ženě důchodkyni bylo 67 let a získala průměrný důchod 9 558 korun. Rozdíl výše důchodů mezi jednotlivými pohlavími je dán tím, že ženy se obecně dožívají vyššího věku, takže mají nižší důchod než muži, kteří v průměru naopak umírají o několik let dříve. Čtěte více: ČSSZ: Schodek v důchodovém systému činil loni 29 miliard

Odchod do důchodu

Zjistěte, kdy budete moci odejít do důchodu.
Odchod do důchodu pro muže a ženy narozené po roce 1968
V kolika letech můžete jít do důchodu
Odchod do starobního důchodu po roce 2010 a později
Jak na starobní důchody v roce 2011
Důchody od října 2011 budou ve znamení poklesu

Posledním údajem, který souvisí s důchody a důchodci, je počet důchodců na poplatníka pojistného a naopak. V této kategorii se rozlišuje mezi všemi důchodci a mezi všemi starobními důchodci. Poplatníkem pojistného je myšlena taková osoba, která do systému přispívá v rámci sociálního pojištění nebo důchodového pojištění. Přičemž sociální pojištění se vztahuje na osoby, které byly zaměstnané a důchodové pojištění pro osoby samostatně výdělečně činné.

První poměr se vztahuje na starobní důchodce vůči poplatníkům pojistného. Těch bylo k poslednímu červnovému dni letošního roku 5 023 790 a starobních důchodců 2 280 450. Na jednoho starobního důchodce tak přispívalo 2,2 poplatníka. Druhý poměr vychází z celkového počtu poplatníků pojistného a všech osob, které pobírají důchod. Těch bylo k 30. červnu 2010 celkem 2 832 699. Na jednoho důchodce tak přispívalo 1,77 poplatníka pojistného.

Počty důchodů, důchodců a poplatníků pojistného

  2006 2007 2008 2009 2010 2011
Počet důchodců celkem 2 676 952 2 700 296 2 737 848 2 774 751 2 809 816 2 832 699
Počet starobních důchodců 1 985 580 2 009 076 2 045 166 2 087 987 2 242 281 2 280 450
Počet poplatníků pojistného 4 892 311 4 956 378 5 060 137 4 950 456 4 946 256 5 023 970
Počet poplatníků na jednoho důchodce 1,83 1,84 1,85 1,78 1,76 1,77
Počet poplatníků na jednoho starobního důchodce 2,46 2,47 2,47 2,37 2,2 2,2

Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení; Zpracování: investia.cz; Poznámka: stav k 30. červnu daného roku

Česká správa sociálního zabezpečení kromě starobních důchodců eviduje i ty, kteří mají nárok na invalidní a pozůstalostní důchody.

Invalidní a pozůstalostní důchody

Počet lidí, kteří pobírají invalidní důchod bez rozdílu jestli jde o první, druhý nebo třetí stupeň, bylo ke konci letošního června 458 844. Pozůstalostních důchodů vyplácela ČSSZ 720 900. Do této kategorie patří vdovské, vdovecké a sirotčí důchody. Za zmínku stojí, že výplata invalidních a pozůstalostních důchodů není omezena počtem let sociálního pojištění ani faktickým věkem budoucího příjemce. Jde tak o sociální dávku, jako je třeba podpora v nezaměstnanosti.

Význam invalidních a pozůstalostních důchodů je ten, že na něj má nárok každý, kdo splní předem dané podmínky. V případě invalidních důchodů jsou to problémy tělesného a duševního rázu, jenž mají vliv na pracovní výkon žadatele. U vdovských, vdoveckých a sirotčích důchodů je pak klíčovým stavem odchod blízkého člověka na onen svět. Pozůstalostní důchody mají za cíl umožnit důstojný život po určitou dobu. Až na výjimky nejde o doživotní renty.

Penzijní fondy spravují o 9 miliard korun více

Penzijní fondy, které působí v České republice, spravovaly k 30. červnu 2011 celkem 225,425 miliardy korun, což je o 9,313 miliardy korun více, než k 31. prosinci loňského roku. Tehdy spravovaný objem peněz plynoucí z účastnických příspěvků činil 216,112 miliardy korun. Ke konci první poloviny letošního roku tak bylo v deseti penzijních fondech celkem 4 571 405 účastníků penzijního připojištění. Čtěte více: Spoření a investování na důchod

Občané si stále více uvědomují nutnost vytvoření dodatečných finančních zdrojů pro svůj důchodový věk, řekl Jiří Rusnok, který působí jako prezident Asociace penzijních fondů ČR. Čtěte více: Silné a slabé stránky penzijního připojištění

Peníze uložené v penzijních fondech nepodléhají pojištění v rámci Fondu pojištění vkladů. Politici začínají v poslední době diskutovat o změně státní podpory. Tu může získat každý účastník penzijního připojištění, vloží-li na svůj účet u penzijního fondu měsíčně alespoň stokorunu. Změny se budou týkat zejména výše podpor a minimálních příspěvků účastníků. Blíže o tom budeme informovat v některém z příštích článků.