reklama

Druhý pilíř důchodové reformy očima poradců a klientů

redakce dne 10. 08. 2012 - 01:00

Finanční poradci se mohou těžit na žně. Úspěch se skví zejména v dobré přípravě a vysvětlení fungování druhého pilíře klientům.
 

Důchodová reforma startuje za necelé čtyři měsíce. Již nyní je zřejmé, že ne všichni ekonomicky aktivní lidé vstoupí do druhého pilíře. Důvod je zřejmý. Připravený systém je natolik nevýhodný, že si vstup do něj každý dvakrát rozmyslí.

V rámci redakce finančního serveru investia.cz zastáváme názor, že druhý pilíř je ekonomická sebevražda. Vstupem do něj nikdo nic nevyřeší a příliš nezíská.

Finanční poradci mají žně

Finanční poradci mají před sebou tři možnosti možného vývoje. Buďto pomohou svým klientům se vstupem do 2. pilíře anebo jim účast v tomto pilíři raději rozmluví. Třetí varianta je nabídka čtvrtého pilíře se vším, co s tím souvisí. Tedy s investičními, spořicími a pojistnými produkty.

Za tajemným čtvrtým pilířem se skrývá zejména osobní odpovědnost vzít život v důchodu do svých rukou. To se řadě lidí nelíbí. Nechtějí být za své činy zodpovědní. Raději vstoupí do druhého pilíře a v případě jeho fiaska se mohou stavět do role oběti. „Podívejte, co se mi stalo,“ bude znít jejich plačtivá výpověď.

Na finančním poradci je, aby správně odhadl svého klienta a nabídl mu takové řešení, které odpovídá jeho založení. Investiční pohled se v průběhu života mění u každého z nás. Účast v reformě penzí je do určité míry svazující a definitivní. Nelze z ní vystoupit ani se na pár měsíců či let vyvázat z opt-outu. Jakmile jednou vstoupíte, budete v něm muset setrvat až do samého konce. Tedy do dosažení 60. roku života.

Fondy, fondy a ještě jednou fondy

Fondové investování jsou dominantní složkou nejednoho drobného investora. O nákupu akcií nemůže být řeč v okamžiku, kdy odkládáte měsíčně jednotky tisíc korun. Jenže řada lidí má ke kolektivnímu investování do otevřených podílových fondů odpor. Podobný odpor k fondům by měli mít i vůči druhému pilíři, který je rovněž postaven na fondovém systému. Již nyní lze vysledovat jeden rozdíl obou fondových principů, ten spočívá na povinnosti 2. pilíře.

Zatímco při investování do OPF můžete kdykoliv svou investici přerušit či zrušit a peníze vybrat a použít na cokoliv, v rámci fondového systému druhého pilíře důchodové reformy toto nebude možné. Už z tohoto pohledu je patrné, že někam odkládat dlouhá desetiletí část peněz a nemožnost s nimi manipulovat, mluví proti účasti ve druhém pilíři.