reklama

Zlí finanční poradci: Vlci v obleku

redakce dne 21. 09. 2012 - 01:00

Finanční poradenství je obor, ve kterém je prostor pro vydělávání peněz tím, že poradce zneužije nevědomost klientů.
 

Klienti se řadí do dvou skupin. První skupinu tvoří neznalí a finančně negramotní lidé, kteří bezmezně důvěřují svému finančnímu poradci. Druhou skupinou jsou klienti, kteří o financích a finančních produktech něco vědí a dokáží lépe zvážit přínos, který jim poradce nabízí. Co mají poradci v obou případech společného je, že záleží jen na nich, jaká řešení svým klientům nabídnou.

Vydělat bez ohledu na klienta

První možností, jak může finanční poradce, vydělávat peníze, je bez ohledu na blaho a užitek klienta. Motivací jsou v tomto případě vysoké provize, zejména z takových produktů, jako je investiční životní pojištění. Namluvit klientovi, že si může v rámci pojištění spořit, je pro řadu poradců jistě lákavá představa. Především pak v situaci, kdy většina lidí v České republice má o finančních produktech a vztahů mezi nimi žádné či jen mlhavé povědomí.

Tato rovnice dokáže zviklat i jinak morálněji založeného poradce. Namísto vzdělávání klienta je mu nabídnut produkt, který vyřeší dvě záležitosti za jeden podpis. Zvláště za předpokladu, že lidé na spoření slyší více než na investování, které v nich evokuje hamižné bankéře a kapitalisty.

Vypovídání a opětovné sjednávání smluv

Klienti se mohou zneužít i tak, že jim poradce vypoví veškeré jejich smlouvy k finančním produktům, zejména k pojištění, a následně je s nimi opět uzavře. Tentokráte jdou provize tím správným směrem a poradce vydělává. Klient na celém procesu tratí a ne zrovna málo. Stačí, aby byl finanční poradce rétoricky zdatnější a předložil svému klientovi na první pohled logické a argumentačně bezchybné řešení.

Ve finančním poradenství platí přímá úměra ohledně vykonávané práce. Ne vždy je výhodné vydělávat za každou cenu.

Ne všichni jsou vlci

Ve finančním poradenství je prostor pro kvalitní a dlouhodobou péči. Namísto sjednání investičního životního pojištění je vhodné uzavřít rizikové životní pojištění a investice do fondů. Nevypovídat a znovuuzavírat smlouvy k pojistkám a v neposlední řadě poradit klientovi, kdy je vhodné si vzít úvěr a u koho. V oblasti pojištění může být poradce pro svého klienta nápomocen i tehdy, když mu dobře nastaví rizika v již uzavřené pojistce.

Problematické je však takového finančního poradce najít a udržet si ho. Stále je snazší skočit na líbivé řečičky vlků, kterým jde jen o blaho jejich vlastní kapsy.