reklama

Jak investovat do aktiv: Nemovitosti vs akcie

redakce dne 15. 01. 2013 - 00:00

Cílem investování je dosahování dlouhodobých výnosů. Poznejte, které aktivum má nejvyšší potenciál zhodnotit peníze.
 

Pro začátek si představme modelovou situaci. Třicetiletá žena Milena má dvě možnosti, jak zhodnotit své dosud naspořené peníze. Buďto může koupit malý byt anebo investovat do akcií. Disponuje sumou ve výši jednoho milionu korun. Za tyto peníze si může pořídit hned několik nemovitostí anebo akcií.

Překonání inflace

V obou typech investic bude Milena sledovat jeden základní cíl. Tím bude překonání inflace. Ta v čase kolísá. Nyní je na zhruba třech procentech, podle predikcí má na konci roku klesnout na úroveň dvou procent.

Vývoj hodnoty aktiv

Druhým vymezením je růst hodnoty aktiv v čase. V obou případech lze předpokládat, že hodnota poroste. Zároveň se dá s klidným svědomím napsat, že hodnota může i klesat. Z tohoto pohledu není držení nemovitosti o nic výhodnější než je tomu u cenných papírů.

Investice do aktiv by měla být dlouhodobá záležitost.

Likvidita aktiv

Dalším ukazatelem sloužící pro kvalitnější rozhodnutí je likvidita aktiv. Z tohoto pohledu jsou akcie likvidnější, než je tomu právě u nemovitostí. Jestliže Milena investuje milion korun do jednoho bytu, bude jí trvat delší dobu, než ho úspěšně prodá. Oproti tomu akcie jsou likvidní takřka v reálném čase. Kladem kapitálových investic je i jejich rozprodej po částech.

Nemovitosti nebo akcie?

U nemovitostí hrozí vyšší riziko, že koupíte zajíce v pytli. Byt nebo dům, či jiný typ reality, se nedá přesouvat z místa na místo. Máte-li v realitě nájemníka, může být dobrým zdrojem příjmů, ale jen do té doby, dokud neodejde z nemovitosti anebo přestane platit nájem. Jakmile nemovitost osiří, neplyne vám žádný zisk. Zato náklady na její údržbu, včetně každoročně hrazených daní z nemovitostí, zůstávají.

Držíte-li akcie, můžete benefitovat na dividendách. V případě, že společnost dividendu nevyplácí, nikterak netratíte. Není podmínkou, jako je tomu u realit, hradit daně či další náklady na držení cenných papírů.

Pravidelné investice

S investicemi rovněž souvisí i to, jestli je provádíte jednorázově anebo pravidelně. V případě nemovitostí jde o jednorázovou investici. U akcií tomu může být stejně, anebo odlišně. Pokud se Milena nebude pokoušet časovat trh, může si nákup akcií rozložit v čase a nakupovat akcie třeba po dobu jednoho roku. Tímto počínáním získá výhodu v podobě zprůměrování ceny. Nemělo by se jí tak stát, že na trhu vstoupí v ten nejméně příhodný okamžik, kdy ceny budou na svých vrcholech.

Při nákupu bytu je větší pravděpodobnost, že cena nemovitosti během krátké doby poklesne. I při snížení hodnoty nemovitosti o několik procent se ztráta může dostat na několik desítek tisíc korun.

Slovo závěrem

Verdikt je jasný. Z hlediska investice se výhodněji jeví akcie. Nemovitost si pořiďte pouze tehdy, máte-li jistotu, že po určitou dobu z ní poplynou příjmy z pronájmu. Jestliže tuto jistotu nemáte, raději peníze odložte stranou a počkejte, až se situace změní.