reklama

Kam se aktuálně vyplatí investovat?

redakce dne 25. 04. 2013 - 01:00

Sestavili jsme stručný přehled tří oblastí, které vykazují zajímavé příležitosti pro další růst. Jde o zdravotnictví, vodu a technologie.
 

Vybrané segmenty nemusejí být jedinými investičními příležitostmi, do kterých můžete vkládat peníze. Představují však zajímavé příležitosti pro zhodnocení.

Zdravotnictví a farmacie

Zdravotnictví patří z dlouhodobého pohledu mezi obory budoucnosti. V těchto oblastech lze najít dílčí segmenty, které vykazují vyšší růst než obor jako celek. Takovou oblastí je například zdravotnická technika, která má podle investičních stratégů svou budoucnost ještě před sebou.

Potenciál farmacie se v poslední dekádě vyčerpal. Mezi důvody patří, že na trh bylo uvedeno několik málo medikamentů, které na sebe strhly silnou pozornost ze strany pacientů, ale i farmaceutických firem. Dalším mínusem, proč zvážit investici do vývoje a výroby léků je, že končí patentová ochrana jednotlivých produktů. Tato ochrana, převážně na globální úrovni, byla jedním z hlavních hnacích motorů farmacie.

Vodní průmysl

Pitná voda je nejdůležitější tekutina na světě. Této jednoduché poučky by se měl držet každý investor, který se rozhodne vložit své peníze do projektů, které se zabývají vodohospodářstvím. Investice do zajištění pitné vody pro stále rostoucí počet obyvatel na světě vyžadují další a další finanční prostředky. Zatímco v Severní Americe a ve Velké Británii tempo investic do vodní infrastruktury zpomalilo, relativně rychlá industrializace rozvojových ekonomik si žádá další financování. Poptávka je zejména po technologiích, které upravují vodu.

Vodní hospodářství je do určité míry značně regulovaný obor, neboť jednotlivé státy vnímají toto odvětví strategicky. Přesto lze dosahovat stabilních výnosů.

Technologie

Technologické firmy mají společný jeden ukazatel. Na svých firemních účtech drží obrovské množství finančních prostředků. Tento faktor hraje v oblasti IT největší konkurenční výhodu, která dává technologickým společnostem možnost koupit cokoliv, co by mohlo v budoucnosti značně ovlivnit část anebo většinu tohoto oboru.

Na technologický obor lze pohlížet jako na nový defenzivní segment, který vykazuje stabilitu a nízkou míru k větším výkyvům.

Růstový potenciál IT odvětví představují především čtyři klíčové segmenty, které jsou v oblasti technologií v současné době nejvíce aktuální. Patří mezi ně mobilita, do které spadá vývoj a prodej chytrých telefonů a počítačových tabletů. Druhým segmentem je cloud computing, kdy uživatelé mohou využívat vzdálená datová úložiště, která jsou přístupná z jakéhokoliv zařízení a kdekoliv na světě. Třetím silným prvkem jsou aplikace, které můžete využívat v pohodlí vašeho domova. Posledním prvkem je neustále probíhající propojování a zasíťování. I v budoucnosti bude jednou z konkurenčních výhod rychlé a spolehlivé internetové spojení, navíc s vysokou přenosovou kapacitou.