reklama

Příběh o lopatě a bagru aneb Co stojí za ekonomickým růstem

redakce dne 03. 06. 2022 - 00:00

Americký nositel Nobelovy ceny Robert Solow během své výzkumné kariéry přišel s odpovědí, co stojí za ekonomickým růstem.

Ekonomický růst je hojně skloňovanou frází. Musí státy světa růst za každou cenu? A pokud nerostou, co se stane. Odpověď proč růst lze vhodně ilustrovat na srovnání Spojených států a Mexika. Kdyby USA v posledním půlstoletí rostly o polovinu procentního bodu pomaleji, byly by na tom ekonomicky podobně jako jejich jižní soused. Růst je pro společnost a demokracii žádoucí. Jenže co je růst?

Americký profesor a nositel Nobelovy ceny za výzkum hospodářského růstu Robert Solow přinesl odpovědět, co je to ekonomický růst. Vysvětluje ho na příkladu dělníků pracujících ve výkopu.

Výkop pro plynovou přípojku

Pro pochopení ekonomického růstu vymyslel profesor Solow příměr k výkopu plynové přípojky. Bude-li výkop kopat jeden dělník, zabere mu práce celý den. Dva dělníci zvládnou tutéž práci za poloviční čas. Třetí dělník do party nemá pro zrychlení práce valný vliv. Do výkopu se nevejde. Respektive nebude kopat, protože obě strany výkopu obsadí jeho dva kolegové.

Dělníci představují lidskou pracovní sílu, kterou pohání kapitál. V příběhu o dělnících je kapitálem myšlena lopata. Když dva dělníci použijí pouze jednu lopatu, o kterou se budou střídat, bude jejich pracovní výkon slabý. I když se budou při kopání pravidelně střídat v režimu jeden kope, druhý odpočívá, neudělají stejně práce, jako kdyby měl každý vlastní lopatu. Třetí lopata je jim k ničemu. Dva dělníci nemohou najednou pracovat se třemi lopatami.

Hospodářský růst lze vysvětlit na jednoduchém ekonomickém modelu, kde práci představují dělníci a kapitál lopaty.

Z výkopové ekonomiky je viditelné, že hospodářství nelze rozvíjet pouze na pracovní síle a kapitálu. Solowův model je složitější, neboť se profesor zabývá odpisy za opotřebovaný majetek, úsporami apod. Časem se růst postavený na lopatách a lidech vyčerpá. Svou zásluhu na tom mají ubývající pracovníci z pracovního trhu.

Technologická inovace

Kapitál však může postoupit na vyšší úroveň a z lopat se snadno přesměruje na výkonnější a rychlejší nástroj. Dělníci dostanou bagr. Stejnou práci zastane pouze jeden člověk, který navíc bude mnohonásobně rychlejší.

Inovace nejsou jedinou možností pro ekonomický růst. Jde sice o skokový posun, nýbrž ne jediný. Ekonomika roste i na nenápadných postupných krůčcích, které jsou mnohem dostupnější pro širší pracovní trh. Například i změna techniky při používání lopaty má pozitivní efekt na výkon. Nejlepší je kombinovat oba postupy dohromady. Využívání moderní technologii, která zajistí skokovou změnu, tak i pozvolné inovace.