reklama

Neplatťe zbytečně navíc za energii a plyn

redakce dne 08. 10. 2014 - 00:00

Začátkem podzimu se nejedna domácnost rozhodne o změně dodavatele elektřiny nebo zemního plynu. Neušetří však každý.
 

Uspořit část finančních prostředků na výdajích za platby spotřeby elektrické energie nebo zemního plynu nemusí být složité. Mnohdy stačí málo a nemusí dojít ani ke změně dodavatelů energií. Často je snaha o úsporách podmíněna faktickými vyššími účty. Snížit náklady za vytápění a spotřebu energie se povede necelé třetině domácností.

Během letošního ledna změnilo dodavatele elektřiny na 115 tisíc odběrných míst. Z tohoto počtu bylo zhruba 69 tisíc domácností. Změny dodavatele zemního plynu podniklo přes 40 tisíc odběrných míst, přitom v drtivém množství šlo o domácnosti (zhruba 39 tisíc). Snaha ušetřit peníze v průměru o 300 korun znamenala ve skutečnosti zaplacení o 341 korun více než u předchozího dodavatele. Vyplývá to alespoň z průzkumu agentury IBRS.

Nečtu, nepočítám a platím...

Nejvíce jsou biti tací, kteří si nepřečtou smlouvu a nedokáží si z došlých faktur propočítat skutečnou spotřebu. Absence porozumění smlouvy se pak projevuje v nutnosti uhradit sankční poplatek z vypovězení smluvního vztahu, který se pohybuje v jednotkách tisíc korun.

Jednoduché a složité snížení výdajů

Omezení výdajů za elektřinu a spotřebu plynu je možné dosáhnout jednoduchým a finančně náročnějším způsobem. Snadnou cestou je v rámci stávajícího dodavatele přemigrovat na výhodnější tarif. Zároveň se doporučuje zkontrolovat velikost jističů, které používáte a porovnat je se skutečným provozem. U běžného tarifu jde o úsporu v řádu stokorun ročně, u dvoutarifů určených pro vysokou spotřebu elektřiny na vytápění a ohřev vody může jít tisícové sumy.

Pod složitým snížením výdajů je výměna dosavadní elektrických spotřebičů novějšími modely. Touto změnou lze pohodlně dosáhnout na roční úspory ve stovkách kilowatthodin elektřiny ročně. Drobnou nevýhodou je zainvestovat do nových spotřebičů a zařízení. Podobným způsobem lze ušetřit i na vytápění zemním plynem při pořízení novějšího typu kotle. Pravidelné revize kotlů dokáží odstranit neefektivní výkon při spalování.

Dokonalým spálením kubického metru plynu lze získat 35,84 Mj. Znečištěný výměník sníží tento výkon o 16,3 procenta a v teplo se přemění pouze 29,99 Mj. Zbytek plynu odchází ve formě nespáleného oxidu uhelnatého.

Jak vytápíme své byty?

      Podíl na vytápění (v %) Pohyb 2001 až 2011
  2001 2011 2001 2011 bytů V %
dřevo 167 400 293 700 4,37 7,54 126 300 75,50
uhlí 575 000 346 000 15,02 8,88 -229 000 -40,00
zemní plyn 1 400 000 1 470 000 36,58 37,74 70 000 5,00
elektřina 275 000 300 000 7,18 7,70 25 000 9,10
teplárny 1 410 300 1 485 300 36,84 38,13 75 000 5,30

Zdroj: ČSÚ, Zpracování: investia.cz

Z přiložené tabulky vyplývá, že nejčastějším typem vytápění jsou teplárny, které využívá necelých 1,5 milionu domácností. Druhé místo patří domácnostem využívající pro vytápění zemní plyn. Mezi ostatní, byť značně menšinové typy otopu, je vytápění elektřinou, uhlím a dřevem. U topení uhlím je v letech 2001 až 2011 viditelný pokles o 40 procent. Největší vzestup je u dřeva. Zbylé alternativy (zemní plyn, elektřina, teplárny) rovněž vzrostly, byť ne tak dynamicky jako dřevo.