reklama

Stoletých lidí přibývá

redakce dne 29. 06. 2012 - 01:00

Aktuálně žije v České republice celkem 844 stoletých seniorů. Jejich počet meziročně mírně roste. Do roku 2013 jich bude tisíc.
 

Údaje v tomto příspěvku pocházejí od České správy sociálního zabezpečení, která popisovanou statistiku sleduje a průběžně informuje o počtu stoletých lidí.

Ženy vedou nad muži

Počet stoletých a víceletých žen sedminásobně převyšuje počet stejně starých mužů. Vysvětlení je prosté. Příslušnice něžnějšího pohlaví se v průměru zkrátka dožívají vyššího věku. Tento stav je zachycen i ve statistikách.

Každý stoletý občan získá v rámci svého důchodu vítané navýšení.

Aktuálně žije v Česku celkem 716 stoletých a starších žen, které se narodily v letech 1904 až 1912. Mužů se stejnými roky narození je 128. Nejvíce žen i mužů žije v Praze. Škálovat počty stoletých lidí podle krajů je v tomto ohledu problematické, neboť každý kraj má jiný počet obyvatel.

Výhody stoletých optikou důchodů

Jakmile senior přesáhne stoletou hranici, získává automaticky od České správy sociálního zabezpečení zvýšení starobního důchodu o dva tisíce korun, kterou mu pak tato instituce bude vyplácet každý měsíc až do konce života. Kromě toho dostanou dopis od ministra práce a sociálních věcí, kterým je nyní Jaromír Drábek. Měsíčně je tak na těchto mimořádných důchodech vyplaceno 1,668 milionu korun, ročně pak 20,256 milionu. Z pohledu objemu vyplácených důchodů jde o malé číslo.

Magický rok narození 1912

Polovina dlouhověkých důchodců se narodila v roce 1912. Je jich 422 a z celkového počtu tvoří přesně jednu polovinu. Podle této jednoduché matematiky se dá očekávat, že v příštím roce stoupne počet dlouhověkých seniorů přinejmenším o jednu stovku.

Století podle roku narození

Ročník Muži Ženy Celkem
1904 0 1 1
1905 1 3 4
1906 1 4 5
1907 3 14 17
1908 2 26 28
1909 7 38 45
1910 11 99 110
1911 32 180 212
1912 71 351 422
Celkem 128 716 844

Zdroj: ČSSZ, Zpracování: investia.cz

Lze předpokládat, že lidí narozených v roce 1913 bude také rekordní množství, stejně tak i o rok později. Poté se dá předpokládat, že se počet stoletých seniorů s rokem narození od 1915 do 1918 sníží, neboť v téže době zuřila první světová válka, která začala již v létě roku 1914.

Počet stoletých a víceletých lidí v ČR

  2010 2011 2012
Muži 110 101 128
Ženy 576 608 716
Celkem 686 709 844

Zdroj: ČSSZ, Zpracování: investia.cz; Poznámka: Údaje jsou platné vždy k červnu daného roku.

Z tabulky je patrné, že starších lidí s trojmístným číslem udávající jejich věk stoupá. Během příštího roku jich zřejmě bude nad tisíc. Ale nechme se překvapit.