Tři důvody proč mít spořící účet

Váháte se založením účtu a přemítáte, zda-li ho dostatečně využijete? Existují tři dobré důvody, proč si ho zařídit.
 

Spoření je v posledních letech velice zábavnou a nepochybně prospěšnou činností. Pro toto tvrzení mluví dostatečně široká nabídka spořících účtů bank a družstevních záložen. Příznivé úrokové sazby jsou rovněž dostatečně stimulující pro odkládání části příjmů na pozdější spotřebu. Patrný vliv úspor má i na takové abstraktní pojmy, jako je třeba obtížně definovanou psychickou pohodu. Ta se může projevit určitým klidem z případné ztráty zaměstnání nebo možností zafinancovat nenadálý větší výdaj. K tomu je vhodné ještě připočíst určitý dobrý pocit z toho, že „máte“ peníze.

Probereme se tři klady, které pro vás vlastnictví spořícího účtu může mít. Prvním bodem je možnost naučit se spořit, druhým to, že máte rezervu a konečně za třetí mohou peníze na spořícím účtu představovat další krok ke zvýšení vašich aktiv a finančních možností obecně.

Naučíte se spořit

Spoření je závislé na disciplíně. Tato fráze zaznívá na našich stránkách téměř v každém příspěvku věnující se spoření a zhodnocování peněz. Ani tentokrát jsme si ji neodpustili. Spořící účet vám pomůže při budování finanční rezervy a nastartuje proces vedoucí k vytváření úspor. Využijete u toho oddělení dvou kont – osobního a spořícího.

Finanční prostředky nejsou fyzicky na vašem běžném účtu, avšak po přihlášení do internetového bankovnictví k nim máte okamžitý přístup a lze s nimi manipulovat. Silnou stránkou tohoto konceptu je nemožnost utracení peněz například při bezhlavém utrácení v nákupním centru. Proto se vlastnictví spořícího účtu ve vašem produktovém portfoliu jeví jako dobrý tah.

Rezerva pro nenadálé výdaje

Kromě získání návyku na spoření slouží spořící konto i pro akumulaci finanční rezervy, kterou je možné čerpat při nenadálých výdajích. Velikost takovéto rezervy se odvíjí podle životní situace. Běžná výše by měla dosáhnout tří měsíčních výdajů. V mimořádných případech je možné mít rezervu i ve výši jednoletých výdajů. Zbylé peníze je vhodné odložit na takové produkty, které vyžadují určitou dlouhodobost a zároveň je nebudete potřebovat v dohledné době.

Investiční akceschopnost

Peníze vázané na spořící účet přispívají k investiční akceschopnosti. Finanční rezerva může znamenat počátek vašeho podnikání nebo zafinancování investičního záměru. Nemusí jít nutně o investice na kapitálovém trhu, nýbrž i do ryze hmotné aktivity ve vašem okolí co dokáže přinést další finance.

Pro tyto uvedené činnosti je vhodné mít zřízený spořící účet, se kterým roste význam odkládání volných peněz.

Přidejte si investia.cz na Facebook

Přihlaste se k odběru novinek

Nejčtenější články na investia.cz:

Když trhy míří dolů


Jak vydělat 1000 Kč denně


Čtvrtina lidí má úspory na půl roku


Odchod do starobního důchodu


Britské dělení společnosti má sedm tříd


Sedm případů, jak mít nízký anebo žádný starobní důchod


Dotaz čtenáře: Nemám odpracované roky na důchod


Kdo je v Česku bohatý?


Kam pravidelně investovat 1000, 5000 a 10 000 korun?


Jak stanovit výši nájemného