reklama

Tři důvody proč mít spořící účet

redakce dne 12. 09. 2014 - 00:00

Váháte se založením účtu a přemítáte, zda-li ho dostatečně využijete? Existují tři dobré důvody, proč si ho zařídit.
 

Spoření je v posledních letech velice zábavnou a nepochybně prospěšnou činností. Pro toto tvrzení mluví dostatečně široká nabídka spořících účtů bank a družstevních záložen. Příznivé úrokové sazby jsou rovněž dostatečně stimulující pro odkládání části příjmů na pozdější spotřebu. Patrný vliv úspor má i na takové abstraktní pojmy, jako je třeba obtížně definovanou psychickou pohodu. Ta se může projevit určitým klidem z případné ztráty zaměstnání nebo možností zafinancovat nenadálý větší výdaj. K tomu je vhodné ještě připočíst určitý dobrý pocit z toho, že „máte“ peníze.

Probereme se tři klady, které pro vás vlastnictví spořícího účtu může mít. Prvním bodem je možnost naučit se spořit, druhým to, že máte rezervu a konečně za třetí mohou peníze na spořícím účtu představovat další krok ke zvýšení vašich aktiv a finančních možností obecně.

Naučíte se spořit

Spoření je závislé na disciplíně. Tato fráze zaznívá na našich stránkách téměř v každém příspěvku věnující se spoření a zhodnocování peněz. Ani tentokrát jsme si ji neodpustili. Spořící účet vám pomůže při budování finanční rezervy a nastartuje proces vedoucí k vytváření úspor. Využijete u toho oddělení dvou kont – osobního a spořícího.

Finanční prostředky nejsou fyzicky na vašem běžném účtu, avšak po přihlášení do internetového bankovnictví k nim máte okamžitý přístup a lze s nimi manipulovat. Silnou stránkou tohoto konceptu je nemožnost utracení peněz například při bezhlavém utrácení v nákupním centru. Proto se vlastnictví spořícího účtu ve vašem produktovém portfoliu jeví jako dobrý tah.

Rezerva pro nenadálé výdaje

Kromě získání návyku na spoření slouží spořící konto i pro akumulaci finanční rezervy, kterou je možné čerpat při nenadálých výdajích. Velikost takovéto rezervy se odvíjí podle životní situace. Běžná výše by měla dosáhnout tří měsíčních výdajů. V mimořádných případech je možné mít rezervu i ve výši jednoletých výdajů. Zbylé peníze je vhodné odložit na takové produkty, které vyžadují určitou dlouhodobost a zároveň je nebudete potřebovat v dohledné době.

Investiční akceschopnost

Peníze vázané na spořící účet přispívají k investiční akceschopnosti. Finanční rezerva může znamenat počátek vašeho podnikání nebo zafinancování investičního záměru. Nemusí jít nutně o investice na kapitálovém trhu, nýbrž i do ryze hmotné aktivity ve vašem okolí co dokáže přinést další finance.

Pro tyto uvedené činnosti je vhodné mít zřízený spořící účet, se kterým roste význam odkládání volných peněz.