reklama

Tři pohledy na investování drobného investora

redakce dne 13. 07. 2012 - 01:00

Typový příklad tří různě starých žen, které investují stejnou sumu peněz. Vše jsme okořenili i průběžným prodejem investice.
 

Pro investování je vhodné mít volné finanční prostředky, vědět, do čeho chcete investovat a kolik a současně jak dlouhý bude váš investiční horizont.

Tři typové rozpočty

Pro potřeby tohoto článku jsme vytvořili tři modelové rozpočty investora. Ve všech případech má investor k dispozici tři tisíce korun měsíčně. Jediným kritériem je jeho věk. V prvním případě je investor třicátník, v našem případě žena Milena, dále pak čtyřicátnice Zuzana a padesátnice Barbora. Každá z těchto žen má jinak dlouhý investiční horizont. S ním souvisí i zamýšlený odchod do důchodu. Abychom si zjednodušili jejich rodinnou situaci, jde o bezdětné ženy. Do důchodu budou odcházet v následujícím pořadí. Barbora v roce 2026, Zuzana v roce 2038 a Milena v roce 2049.

Oproti jiným příspěvkům, které si můžete přečíst na finančním serveru investia.cz, se bude na všechna investiční portfolia uvedených žen vztahovat zakonzervování investice deset let před ukončením investičního horizontu. Poté dojde k postupnému opouštění investice. Pro zjednodušení bude každý rok v poslední dekádě zhodnocován o tři procenta. Peníze získané prodejem podílových listů akciových otevřených fondů mohou být přesunuty třeba do dluhopisových či zajištěných fondů. Není na škodu se zmínit i o termínovaných vkladech, které dobře poslouží jako přístav pro finanční prostředky získané průběžným prodejem podílových listů.

Odchod do důchodu a konec dynamického investování

  Barbora Zuzana Milena
Odchod do důchodu 2026 2038 2049
Konec dynamického investování 2016 2028 2039

Zpracování: investia.cz

Milena má největší výhodu

Co se týče investování, má Milena největší výhodu a to díky nejdelšímu investičnímu horizontu, který je dlouhý 37 let. Může dynamicky investovat lehce přes čtvrtstoletí. Během této doby má ze všech dam nejvyšší šanci na nejlepší zhodnocení finančních prostředků. To ostatně dokazuje i samotná tabulka.

Zuzana jako typový investor

Zuzana má stanoven odchod do důchodu v roce 2038, přičemž až do roku 2028 může investovat do akciových aktiv, které patří mezi nejrizikovější typ investice. Samotný investiční horizont je dlouhý 14 let.

Barbořiny trable s krátkým horizontem

Oproti Mileně či Zuzaně má Barbora problém s krátkým investičním horizontem, který je v jejím případě pouze čtyřletý. Nesplňuje tak podmínku pro investice do akciových podílových fondů. Teoreticky ano, ale poté by zase nesplňovala desetiletí pro opouštění investiční pozice. Z tohoto důvodu už Barbora investuje jen do zajištěných či dluhopisových podílových fondů, které mají čtyřprocentní výnosnost.

Tři ženy, tři horizonty, tři strategie

Rok Barbora Zuzana Milena
2013 37 440 38 880 38 880
2014 76 378 80 870 80 870
2015 116 873 126 220 126 220
2016 158 988 175 198 175 198
2017 163 757 228 093 228 093
2018 168 670 285 221 285 221
2019 173 730 346 919 346 919
2020 178 942 413 552 413 552
2021 184 310 485 516 485 516
2022 189 840 563 238 563 238
2023 195 535 647 177 647 177
2024 201 401 737 831 737 831
2025 207 443 835 737 835 737
2026 213 666 941 476 941 476
2027   1 055 674 1 055 674
2028   1 179 008 1 179 008
2029   1 214 378 1 312 209
2030   1 250 810 1 456 065
2031   1 288 334 1 611 431
2032   1 326 984 1 779 225
2033   1 366 794 1 960 443
2034   1 407 797 2 156 159
2035   1 450 031 2 367 531
2036   1 493 532 2 595 814
2037   1 538 338 2 842 359
2038   1 584 488 3 108 628
2039     3 396 198
2040     3 498 084
2041     3 603 026
2042     3 711 117
2043     3 822 451
2044     3 937 124
2045     4 055 238
2046     4 176 895
2047     4 302 202
2048     4 431 268
2049     4 564 206

Výpočet: investia.cz

Na tomto příkladu jsme chtěli ukázat, že je u každé investice vhodné počítat i s budoucím rozprodejem investičního portfolia a převodem volných peněz do méně rizikovějších investic či do depozit.