reklama

Česká národní banka

redakce dne 11. 02. 2011 - 16:54

Česká národní banka (ČNB) je centrální bankou, která dohlíží nad finančním trhem v České republice. Mezi její hlavní čínnosti patří sledování měnové politiky státu, dohled nad bankami, družstevními záložnami, pojišťovnami, penzijními fondy, stavebními spořitelnami a dalších společností, které provozují na území ČR svou podnikatelskou činnost.

Adresa: Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
Telefon: 224 411 111
Zelená linka 800 160 170
Fax: 224 412 404
E-mail: podatelna@cnb.cz, info@cnb.cz
Webové stránky: https://www.cnb.cz