reklama

Akcie jako „konzervativní jistota“ investora

redakce dne 08. 01. 2013 - 00:00

Akcie patří mezi tradiční zvyšovatele hodnoty při budování finančního majetku. Podívejme se na toto tvrzení detailněji.
 

Investice do akcií lze rozdělit podle několika hledisek. Spekulativní nákupy akcií patří mezi krátkodobé obchody a pro dlouhodobého investora je nelze doporučovat. Opakem jsou investoři, kteří chtějí uložit peníze na delší dobu a současně neztratit jejich hodnotu vinou inflace. Něco jiného je ztráta hodnoty investice poklesem její hodnoty.

Význam akcií

Držením akcií se stáváte akcionářem, což znamená, že jste spolumajitel akciové společnosti. Jako akcionář se můžete podílet na řízení dané společnosti. Toto samozřejmě platí za předpokladu, že jste většinový akcionář anebo spolu s dalšími minoritními akcionáři máte jednotný pohled na řízení firmy.

Jistě si dokážete představit, jaký vliv na rozhodování budete mít při držbě několika akcií v miliardové korporaci. Váš hlas nebude příliš slyšet. Tím se však trápit nemusíte. Rozhodujícím je celková investiční strategie.

Hodnota akcií v čase

Podle celé řady analytických studií se dlouhodobé držení akcií vyplatí. Investičním horizontem se myslí doba delší deseti let. Několik desetiletí je však lepší.

Pravidelné nákupy

U všech typů investic platí dlouhodobé pravidelné nákupy. Nejčastěji jednou měsíčně. Cenné papíry můžete nakupovat i čtvrtletně nebo v jiné časové periodě. Pravidelné investice mají vliv na výslednou cenu akcií. Hodnota akcií v čase kolísá. Nakoupením cenných papírů v jeden okamžik se vystavujete riziku, že pořídíte akcie v ten nejnevhodnější okamžik, kdy jsou hodnoty na vrcholu.

Dividendy a rostoucí hodnota

Držbou akcií získáte výnos v podobě dividendy. Daří-li se společnosti, jejíž akcie máte, zvyšuje se jistota, že bude vyplácet dividendu. Druhým ukazatelem je hodnota samotného cenného papíru. Ta v čase kolísá, ale daří-li se společnosti, roste i hodnota samotných akcií.

Akcie by tak neměly chybět v žádném finančním plánu, jehož majitel se chce zajistit na stáří a současně má dostatek finančních prostředků a dostatečně dlouhý investiční horizont.