reklama

Alokace aktiv

redakce dne 06. 04. 2023 - 00:00

Alokace aktiv je jednou z investičních strategií penzijních a investičních společností. Předčasná změna struktury aktiv v portfoliu znamená ztrátu potenciálních výnosů plynoucí z ušlých investičních příležitostí.

Nejčastěji se s alokací aktiv setkáte při snižování podílu dynamické formy investic, kdy se investiční portfolio v čase mění z dynamického na konzervativní. Technika se též nazývá investiční brzda. Jejím cílem je ochrana nominální hodnoty finančního majetku. Reálně peníze ztrácejí na své hodnotě vinou inflace, která ani nemusí být příliš vysoká, stačí aby na nízkovýnosová aktiva působila delší dobu.

Fakticky takto fungují penzijní fondy a programy životního cyklu. Svým účastníkům postupně převádějí investiční portfolio mezi jednotlivými třídami. Nejčastěji z rizikových do konzervativních investic, z akcií do dluhopisů.

Z pohledu fondů jde o uchování hodnoty pro méně poučeného investora. Informovanější investor by se měl proti této bezpečnostní pojistce vymezit. Přinejmenším úpravou struktury investičního portfolia ve prospěch dynamičtějších investic.

Výsledkem investiční brzdy je stav, kdy čerstvý senior před odchodem do starobního důchodu má stoprocentní portfolio z konzervativních nástrojů. Jenže v penzi bude nejméně dvě desetiletí (při stávající průměrné délce dožití). Nebude-li potřebovat vybrat větší část finančních prostředků hned při odchodu do penze, nemusí se takto robustně zabezpečovat proti nenadálému poklesu hodnoty.

Zpomalení investiční brzdy

Pro snazší pochopení přinášíme modelový příklad Felixe Mužného, který si od svých mladých let poctivě odkládá peníze na penzi do doplňkového penzijního spoření. Řádný odchod do důchodu mu nyní vychází na dosažení věku 65 let. Od tohoto věku pomyslně plánuje čerpat rentu z DPS. Nyní má nastavenou dynamickou strategii s 90procentním objemem akcií. Zbývající desetinu tvoří fond korporátních dluhopisů, který mu penzijní společnost připravila na míru.

Podle stávající investiční strategie se začne Felixovi rozpouštět dynamická část portfolia sedm let před plánovaným odchodem do penze. Každým rokem se mu sníží o deset až 20 procent bodů.

Kromě snížení pravděpodobnosti potenciálního výnosu se mu sníží i riziko, neboť pro dynamické investice se doporučuje nejméně pětiletý investiční horizont.

Změna poměrů investičních porftólií

Portfolio / roky7654321
Dynamické90 %80 %70 %60 %40 %20 %10 %
Konzervativní10 %20 %30 %40 %60 %80 %90 %

Zpracování: investia.cz

Z přiložené tabulky plyne, jak se zmenšuje potenciálně výnosové dynamické portfolio a místo něho se zvětšuje konzervativní portfolio. Řečnická otázka spočívá ve stanovení, zda je nutné přesouvat aktiva v portfoliu i tehdy, když není potřeba investiční portfolio vybírat.