reklama

Čerstvá vdova, děti a hypotéka

redakce dne 15. 04. 2016 - 00:00

Paní Marie je vitální čtyřicítka. Má dvě děti, psa a manžela. Tedy měla. Muž zemřel. Kromě smutku zůstala Marii nesplacená hypotéka.
 

Podobných příběhů se ročně v Česku odehrají desítky, možná stovky. Zatímco propriety se mění, žal po zemřelém a vyrovnání se s novou situací jsou na chlup stejné. Položili jsme několika finančním poradcům otázku, co dělat, když za nimi přijde klientka, která potřebuje poradit jak dál. Současně jsme postavili otázku opačně a zjišťovali, co by měl poradce udělat a zařídit, aby se daná situace nestala. Tím nemyslíme úmrtí muže, nýbrž situaci, do které jsme cvičně uvrhli paní Marii. Čtěte také: Hypoteční desatero

Teď si zopakujeme úvod. Paní Marii je 44 let a zemřel jí manžel, se kterým měla dvě děti školního věku. Muž splácel hypotéční úvěr. Marie po zevrubném propočtu zjistila, že ze svého příjmu nepokryje výdaje na domácnost a splátku hypotéky. Alespoň ne v takové výši, jako byla nastavena pro jejího zesnulého manžela. Aby to nebylo jednoduché, pojistné plnění z manželova životního pojištění pokryje zbývající závazek pouze z 80 procent, pětina chybí. Společně s manželem dosahovali mírně nadprůměrných příjmů, což jsme dále neupřesňovali. Mírně nadprůměrnými příjmy jsme mohli mít na mysli třeba sumu v rozmezí 45 až 50 tisíc korun čistého. Potud jednoduché zadání. Jde relativně o abstraktní příklad, do kterého si mohl poradce nebo poradkyně cokoliv domyslet. Cílem bylo zjistit různé možnosti řešení. Postupně si je představíme.

Základem je rodina a nemovitost

Námi oslovení poradci se shodli na tom, že neexistuje jednotné řešení, navíc pro nedostatek informací nelze kompetentně vybrat to nejvhodnější. Podle Heleny Kreizlerové, jednatelky společnosti Dataproviders, existují tři varianty, jak krizovou situaci řešit:

  1. Pronájem bytu – pronájmem lze pokrýt náklady na hypotéku, jako doprovodné řešení je přestěhování do nemovitosti s nižšími náklady;
  2. Prodej nemovitosti a pořízení méně finančně náročné nemovitosti;
  3. Prodloužení doby splatnosti hypotéky.

První dvě řešení jsou jasná. Pronájem bytu nebo jeho prodej může být logickým vyústěním situace. Redakci jsou známé případy lidí, jimž zemřel životní patner a přestěhováním do jiné reality řešili nastalou smutnou událost především po emoční stránce. Zůstávat v bytě, ve kterém zesnul blízký člověk není pro citlivější jedince zrovna dvakrát příjemné. Třetí možnost v podstatě kombinuje první, kdy je možné byt pronajmout a zároveň požádat banku o prodloužení doby splatnosti. Mimořádná splátka hypotéky je v tomto případě zcela namístě. Je dobré, aby se Marie při splácení neunáhlila.

Zdědí-li klient hypotéku, kterou předtím platil jeho životní partner, je vhodné zaobírat se i možností snížení splátek a prodloužení doby splatnosti hypotéky.

Je-li doba splatnosti hypotéky kratší než do 65let věku čerstvé vdovy a pokud to její stávající banka bude poskytovat, může dotyčná požádat banku o prodloužení doby splatnosti hypotéky, čímž se jí sníží výše splátek, doplnila Kreizlová třetí možnost.

Podobně jako Kreizlerová nahlíží na případ čerstvě ovdovělé Marie i Libor Ostatek, ředitel makléřské společnosti Golem Finance: Jde o to, jestli stačí prodloužit splatnost hypotéky a tím snížit splátku, nebo vyjít z možné podpory rodiny, důležitý je také pohled do budoucna. Roli hraje rovněž součinnost s bankou. Čtěte také: Našponovaná hypotéka

Pro prvotní stabilizaci nastalé situace bych doporučil okamžité podání žádosti o změnu výše splátky, případně odklad splátek, řekl Miroslav Vráblik, hypoteční garant SMS finanční poradenství. Jak bylo uvedeno na začátku, Marie nedokáže poplatit ze svého příjmu náklady domácnosti a splátku hypotéky.

Úspory, pojistka a výše splátek

Nyní se podívejme na vše obráceně. Jak byste elegantně řešili financování bydlení uvedeného manželského páru? Manželé mají dvě děti školního věku, lehce nadprůměrné příjmy a kromě pořizované hypotéky již žádný další závazek. Na věc se lze dívat z mnoha úhlů: zajištění, vhodná výše měsíční splátky úvěru, dostatečná finanční rezerva. Čtěte také: Rozdíly mezi úsporami a finanční rezervou

Hypotéka je významný závazek zpravidla v řádu několika ročních platů domácnosti. Proto klientům doporučujeme tvořit finanční rezervy pro krátkodobé výpadky příjmů a pro fatální případy ztráty živitele rodiny sjednat adekvátní pojištění. Optimální je mít tedy pokryta rizika hypotéky pojištěním a disponovat rozumnou finanční rezervou na splátky, přičemž šest splátek lze považovat za optimální, řekl Ostatek.

Helena Kreizlerová uvádí, že ne všechno pokryje životní pojištění. Respektive považuje za vhodné, aby klienti měli vlastní zdroje a nebyli odkázáni pouze na pojistku. Životní pojistka by standardně měla pokrýt výši závazků a poskytnout alespoň tříletou finanční rezervu pro pozůstalé, doplnila poradkyně a pokračuje: Také je možné zařídit spoření nebo investování volných finančních rezerv, aby se postupem času mohly snižovat pojistné částky v životní pojistce. Tím se pojištění také zlevní.

Komplexní pohled na zajištění z hlediska životního pojištění nabízí Miroslav Vráblik, podle kterého by tržní cena pořizované nemovitosti měla odpovídat úrovni příjmů žadatelů, tj. měsíční splátka hypotéky by z lehce nadprůměrných příjmů domácnosti měla odčerpávat zhruba pětinu, maximálně pak jednu třetinu. Pokud tato situace nastane, pak je potřeba pojistit se u rizikového životního pojištění nejlépe na celý zůstatek jistiny s klesající pojistnou částkou kopírující splácení úvěru, doplňuje Vráblik a pokračuje: Riziko smrti samo o sobě nestačí, je potřeba zabezpečit i případnou invaliditu a trvalé následky úrazu zejména hlavního žadatele, tj. živitele rodiny. Pokud má klient problém s akceptováním výsledného pojistného v plné výši, lze zabezpečit hypoteční úvěr pojištěním schopností splácet. Částečná kompenzace tohoto pojistného je v úrokové slevě. Vliv na výše uvedené bude mít i dostatečná finanční rezerva, která by měla zabezpečit výpadek příjmu domácnosti minimálně na tři měsíce, ideálně pak na šest měsíců a více.

Podmínkou je dostatek informací

Všichni námi oslovení poradci se zajímali o více detailů. Na základě úvodního příběhu nelze stanovit vhodné řešení, a proto se pohybujeme na základě hypotéz, jak vše řešit. Čtěte také: Častá chyba: Peníze, bydlení a vrtkavost

Jde o velmi složitou osobní a rodinnou situaci a klíčové zde vidím spojení empatie, našich zkušeností, primárně však možností na straně klientky a její rodiny. Řešení nemůže být z mého pohledu povrchní, a proto ani moje odpověď není bez znalostí okolností jednoznačná, doplňuje Libor Ostatek z Golem Finance.