reklama

Článek není investičním doporučením

redakce dne 26. 01. 2024 - 00:00

Jistě to znáte z vlastní čtenářské praxe. Na internetu vás upoutá palcový titulek s úžasným investičním tipem. Jenže na konci článku se skrývá poučení, že nejde o investiční tip.

Tento pomyslný kočkopes má za cíl ochránit vydavatele senzacechtivého sdělení. A zároveň má chránit i vás, coby potenciálního investora, že nic není tak růžové, jak se vás před chvilkou snažili v příspěvku přesvědčit. Pro vyloučení odpovědnosti se používá celá řada drobných poznámek, které si probereme.

Dočetli jste až sem? Sláva, nyní ale vážně

V podobném duchu, jako je uvedený titulek k tomuto odstavci, se skrývají investiční výluky. Ty se dají rozdělit do několik bodů, které přikládáme níže.

  • Článek není investičním doporučením;
  • Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích;
  • Investice na kapitálových trzích jsou vždy rizikové;
  • Negarantujeme dosažení výnosů z investice na kapitálových trzích;
  • Váš rizikový profil zjistíte vyplněním investičního dotazníku.
Řada sdělení má pouze informační charakter. Přesto dokáže šikovný autor příspěvku nalákat čtenáře k investici.

Článek není investičním doporučením

Líbivý článek s pěknými výnosy (viz níže) neznamená investiční doporučení. Většinou mají články jen seznámit čtenáře coby potenciálního investora, s investiční možností. Kdo si již začal mnout ruce jako řezník Krkovička z večerníčku, ten se právě chytil na udičku.

Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích

Lákají vás na pěkná čísla a výnosy? Historická výkonnost nezaručuje výkonnost do budoucna. Je to stejné jako při řízení auta. Daný úsek cesty znáte zpaměti, přesto stačí málo a něco se pokazí. Ať už výměnou portfolio manažera nebo změnou investiční strategie. Existuje nespočet rizik, které na investiční společnosti, a nejen je, každý den čekají. Jedinou jistotou se stává nejistota. To je třeba mít stále na paměti.

Při investování se vyplatí diverzifikace a ideálně i vícero institucionálních správců, jako jsou investiční a penzijní společnosti, investiční platformy, banky a družstevní záložny. Touto pestrostí se vyhnete ztrátě. Byla by opravdu smůla, kdyby najednou tři, pět nebo sedm investičních společností zaznamenalo propad svých porftolií. Byť se to stát může.

Investice na kapitálových trzích jsou vždy rizikové

Obecná deklarace zní, že investice jsou rizikové. Všechny a do čehokoliv. Nejen na kapitálových trzích. Riziko se skrývá i při nákupu poštovních známek s cílem získat z nich v budoucnu výnos.

Negarantujeme dosažení výnosů z investice na kapitálových trzích

Garantovat výnos při investování do akcií je tvrzení nezakládající se na pravdě. Pokud někdo tvrdí opak, zřejmě lže. Výnosy mohou ve výjimečných situacích dosáhnout astronomických hodnot, ale nejde o pravidlo. Z dlouhých časových řad je patrné, že hodnota akcií roste. Byť jsou vidět i poklesy a korekce.

Drobnou výjimkou je dluhopis. Ač spadá do kategorie investování, je spíše půjčkou, kde emitent slibuje věřiteli úrok, výnos, za držení dluhového cenného papíru v čase.

Váš rizikový profil zjistíte vyplněním investičního dotazníku

Před začátkem investování je vhodné vyplnit investiční dotazník, ze kterého zjistíte, jaký typ investora jste. Vyplňujte ho tak, jak cítíte odpovědi. Nesnažte se chytračit s odpověďmi. Cítíte-li, že se vám nelíbí kolísání hodnoty investice v čase, vyberte z odpovědí tu, která tomuto vašemu pocitu nejvíce odpovídá.