reklama

Daně 2014: Změny, které potěší

redakce dne 23. 12. 2013 - 00:00

Přicházející rok 2014 je z hlediska daní přelomový. Stát ruší jednu z majetkových daní a u dalších dvou zvyšuje limity.
 

Malá daňová revoluce. Tak by se daly shrnout daňové novinky roku 2014. Změny uvítá jistě každý, kdo má nahodilé příjmy nebo se věnuje publikační činnosti. Pozůstalí jistě ocení, že stát zruší dědickou daň.

Majetkové daně se mění

Triáda majetkových daní v podobě daně dědické, darovací a z převodu nemovitostí dozná dvou změn. Nejvýraznější dopad bude mít pro všechny dědická daň, která od ledna 2014 přestane existovat. Do budoucna již nebude nutné uvádět dědictví do daňového přiznání. Je dokonce jedno, jestli jste dědili po příbuzném, či osobě, se kterou žádný příbuzenský vztah nemáte.

Darovací daň se „zakuklí“ pod daň z příjmů. Pro fyzické osoby půjde o 15 procent, u právnických osob pak o 19 procent. Chcete-li mermomocí něco darovat, po Novém roce se vám vaše dobrota prodraží. Dary se budou přiznávat v daňovém přiznání.

Poslední z majetkových daní – daň z převodu nemovitosti – čeká přejmenování na daň z nabytí nemovitosti. I nadále ji bude hradit prodávající. Kupující se pouze zaručí, že ji protistrana zaplatí. Kladem bude, že u většiny staveb nebude nutné finančnímu úřadu dodávat znalecký posudek.

Limit pro nahodilé příjmy se zvyšuje

Od Nového roku 2014 se navyšuje limit pro nahodilé příjmy ze současných 20 na 30 tisíc korun. Peníze však nesmí plynout z podnikání nebo z takové činnosti, které se věnujete systematicky nebo pravidelně.

Zdanění autorských honořárů

Rovněž se zvyšuje danění autorských honorářů ze současných sedmi tisíc na deset tisíc korun měsíčně. Máte-li od jednoho plátce autorský honorář do deseti tisíc korun měsíčně, plátce z něho uhradí srážkovou daň. Vy coby autor se pak již nemusíte přiznáním honorářů nikterak zabývat.

Zvýšení daňového odpočtu u darů

Budete-li i v roce 2014 přispívat na dobročinné účely, můžete si zvýšit maximální možný odpočet ze základu daně. Fyzické osoby až o 15 procent (nyní deset procent), právnické osoby pak o deset procent z daňového základu.

Peníze ze školní praxe se nedaní

Studenti, žáci a učni nebudou od roku 2014 nucení odvádět ze svých příjmů vydělaných v rámci školní praxe daň. I nadále budou osvobozeni od odvodů na sociální a zdravotní pojištění.

Prodloužení daňového testu

Daňový časový test u investic se prodlužuje ze současných šesti měsíců na tři roky. Splníte-li tříletou podmínku mezi pořízením a prodejem cenného papíru, vyhnete se dani z příjmů z této transakce. V opačném případě ji budete muset zanést do daňového přiznání. Čtěte také: Prodloužení daňového testu u investic

Zároveň bude platit limit sto tisíc korun, který se vztahuje na roční příjmy z cenných papírů. Jestliže tuto sumu nepřekročíte, budete osvobozeni od daně.

Nová pravidla pro zdanění „dohod“

Od ledna 2014 se u dohod o provední práce zvyšuje limit pro uplatnění 15procentní srážkové daně. Tento limit se zvyšuje ze současných pěti na deset tisíc korun. Jakmile dojde k uplatnění srážkové daně, nemusíte příjmy plynoucí z této činnosti nikde vykazovat.