reklama

Družstevní bydlení

redakce dne 01. 08. 2014 - 00:00

Družstevní bydlení je cestou k levnějšímu bydlení. Zároveň jde o komplikovanější postup k vyřešení vašich bytových potřeb.
 

Z hlediska bydlení je jedno, budete-li bydlet v bytě v osobním vlastnictví anebo v družstevním. Stále budete obývat bytovou jednotku, se všemi jejími klady i zápory jako jsou hluční sousedi, kteří vás čas od času vyplaví, případně poškádlí jiným způsobem. Hlavní rozdíly mezi uvedenými formami bydlení tkví v pořízení nemovitosti a v jejím vlastnictví. Přesto existují výjimky, které hovoří pro družstevní bydlení, neboť z finančního hlediska vycházejí lépe. Čtěte také: Družstevní bydlení jako snazší cesta k „vlastnímu“

Družstevní bydlení nabízí vlastnictví v tzv. ideálním režimu, kdy nevlastníte přesně danou bytovou jednotku, nýbrž podíl v bytovém domě, který vyjadřuje právo na obývání bytu a užívání společných ploch.

Prostudujte stanovy družstva

Více než samotný nákup podílu je důležitější prostudovat stanovy družstva. Získáte přehled o fungování a rozhodování družstva. To je důležité především při nakládání s podílem. Při koupi družstevního bytu na investici formou pronájmu bytové jednotky může družstvo v některých případech přímo rozhodovat o konkrétním nájemníkovi. Tím se výrazně omezuje vaše „nadvláda“ nad podílem.

Neméně důležitou věcí je anuita, kterou je nutné splácet družstvu. Jde o přepočtený podíl závazku, který si vzalo družstvo na stavbu bytového domu anebo na nějakou investiční akci (třeba zateplení, výměnu oken nebo výtahu). Každý člen družstva má předepsanou výši, kterou musí družstvu splácet. Tuto informaci zjistěte co nejdříve, pokud možno ještě před případnou koupí podílu. Se splácením anuity souvisejí sankce, které vůči vám družstvo uplatní, když budete v prodlení se splátkami. Ve stanovách může být ujednání, že v případě delšího trvání vašeho závazku vůči družstvu může vést k odebrání bytu, respektive podílu v družstvu.

Pořízení nemovitosti

Financování nemovitosti, které je v režimu družstevního vlastnictví je oproti běžnému osobnímu vlastnictví o něco více komplikované. Pro získání hypotečního úvěru je zapotřebí souhlas družstva, že vám do jednoho roku dovolí převést byt do osobního vlastnictví. Druhou možností nákupu nemovitosti je vzít si hypotéku na jinou nemovitost. Čtěte také: Kdy a komu se vyplatí americká hypotéka

Úsporou plynoucí z koupě družstevního podílu je absence daně z nabytí nemovitosti.

Ještě před samotným nákupem družstevního bytu zjistěte, jestli bývalý majitel nedluží, případně jestli není zadlužené družstvo. Nechte si od předchozího „vlastníka“ bytu i bytového družstva vystavit potvrzení o bezdlužnosti. Tímto na vás nepřejdou žádné dluhy.

Vlastnictví podílu

Klíčovou věcí je, že prodávaný podíl skutečně patří vám a nikomu jinému, respektive, že prodávající je jeho majitelem. V případě bytu v osobním vlastnictví rozhoduje zápis v katastru nemovitostí, družstevní podíl je zaznamenán v evidenci družstva. Kladem je i to, že evidence družstva je privátní a není tak veřejně dohledatelná. V podstatě nikdo nemá šanci zjistit, jaké podíly kde držíte. Čtěte také: Jak na hypotéky

Při koupi družstevního bytu se postupuje opačně, než v případě nemovitosti v osobním vlastnictví. K ceně za „byt“ připočtěte dosud neuhrazenou přepočtenou anuitu, kterou dosud bývalý vlastník družstvu neuhradil. Takto získáte skutečnou cenu podílu. Budete-li v budoucnu podíl financovat hypotékou, budete kromě splátky za hypoteční úvěr bance platit i splátky družstvu. Propočítejte si, jestli budete mít na obě splátky dostatek volných finančních zdrojů.

Získat podíl v novostavbě je dostupný za uhrazení určité části hodnoty podílu. Ta bývá většinou zlomkem skutečné ceny. I díky tomuto mechanismu je družstevní bydlení zajímavé. Na začátku není zapotřebí disponovat velkou částkou peněz. Na druhou stranu je nutné se smířit s tím, že budete po předem určitou dobu hradit podíl v družstvu, budete mít omezené vlastnictví na bytovou jednotku a v případě delšího nesplácení anuity riskovat odebrání bytového podílu. Podobná rizika plynou i z hypotečního řešení, kdy si na koupi reality půjčíte a poté po několik desetiletí splácíte závazek. Čtěte také: Čtyři časté chyby při výběru hypotéky