reklama

Filiahotel aneb Ženy pod tlakem tří směn

redakce dne 10. 04. 2014 - 01:00

Pojmy „tlak tří směn“ nebo „filiahotel“ nejsou příliš mediálně známé. Pro stárnutí jsou však důležité a je dobré o nich vědět.
 

Finanční server investia.cz se nezabývá jen otázkami osobních a rodinných financí. Naším dlouhodobým cílem je přinášet informace o životě generace 55+ a jejich strastech a radostech. Stáří je nedílnou věcí lidského života a je dobré o něm vědět co nejvíce a pokud možno co nejdříve.

Ženy jsou ze socioekonomického pohledu velmi zajímavé. A nejen z tohoto hlediska, zvláště jste-li příslušníkem opačného pohlaví. Příspěvek nepopisuje stvoření něžnějšího pohlaví pohledem mužského libida, nýbrž z jejich životních rolí, kdy se věnují rodině a často zapomínají na své touhy a radosti.

Na své pouti životem se ženy musejí popasovat s plno riziky a nástrahami, které na ně číhají. Kromě toho jsou vnímány jako ty, které mají předat život další generaci, což není zrovna jednoduchý úkol.

Tři směny jako norma

Během života se ženy dočkají celé řady rolí, ze kterých feministky nebudou dvakrát nadšené. Povytí a výchova potomků se jaksi očekává. Muži hrají v tomto ohledu bezvýznamnou roli, byť i oni se pomalu začínají více zapojovat do péče o své potomstvo. Hlavní výchova i nadále spočívá na bedrech žen. Druhou velkou povinností je starání se o stárnoucí rodiče. Ženy se tak dostávají do víru „tlaku tří směn“, které spočívají ve výkonu zaměstnání, v péči o svou rodinu a do třetice o již zmíněnou starost o rodiče.

Tento stav semílá ženy především ve středním věku, kdy se začínají objevovat vlastní zdravotní komplikace. Namísto odpočinku a věnování se svým zálibám a koníčkům, se tyto dámy vysilují často nevděčnou péči o dospělé potomky a nezbedné rodiče, které se stále více začínají podobat dětem.

Často jsou pečující ženy profesně velice úspěšné. Současně na ně doléhá utkvělá představa odpovědnosti, kdy zkrátka jen a pouze ony musejí podstupovat tento náročný kolotoč, ze kterého není úniku. Tyto obětavkyně jsou spíše hodny obdivu, než k následování.

Filiahotel jako protiváha mamahotelu

Filiahotel vychází z latinského slova filia, které znamená dcera. V praxi jde o situaci, kdy se dospělá dcera, často ve věku 50 a více let, stará o své rodiče, které neuvěřitelným způsobem rozmazluje. Tímto rozmazlením trpí především matky, které od svých dcer čekají protislužbu za dřívější výchovu.

Často jde o patologické chování všech zúčastněných, žen, které pečují o své rodiče, ale i rodiče, jenž této péče zneužívají a starající se potomky manipulují do bizardních situací.

Je vhodné si zavčasu uvědomit, jestli nepřenechat péči o rodiče odborníkům anebo ji zvolnit. V odborné literatuře se uvádí, že přílišné vycházení vstříc směrem ke starým rodičům zrychluje jejich stárnutí. Časem může vyvrcholit i tím, že starší osoby nejsou o sebe schopny se náležitě postarata stanou se závislými na svém okolí dříve, aniž by jim v tom jejich duševní a fyzická kondice nějak bránila.