reklama

Fondům se loni dařilo, začíná hon na drobné investory

redakce dne 22. 01. 2013 - 00:00

Většina otevřených podílových fondů připsaly investorům dvouciferné výnosy.
 

Otevřeným podílovým fondům se v roce 2012 dařilo. Mnohé z nich připsaly drobným investorům dvouciferné výnosy. Retailoví investoři by měli být na pozoru. Z informací České tiskové kanceláře zaznamenaly akciové fondy průměrně 15procentní výnos, dluhopisové fondy zhruba desetiprocentní a fondy peněžního trhu pak výnos 1,5 procenta.

Podobné zprávy hlásí i jednotlivé finanční skupiny. Podílovým fondům České spořitelny se dařilo, stejně tak i akciovým a zajištěným fondům Československé obchodní banky. Alespoň podle tiskových zpráv, jež tyto banky vydaly.

Investiční společnosti, které spravují otevřené podílové fondy, začínají oznamovat štědré výnosy za rok 2012. Pozitivní zpráva může ovlivnit drobné investory, které by mohla příznivě vypadající čísla přilákat k investicím.


Upozornění: Minulé výnosy nejsou zárukou těch budoucích. Při posuzování výkonnosti podílových fondů by se mělo vycházet z investičního dotazníku. Zároveň by měl být investor seznámen se všemi riziky, které z investování vyplývají.

Velké výnosy mohou signalizovat propad

Nenechte se však zlákat vidinou potenciálně vysokých výnosů. Nikde není psáno, že výnosy budou pokračovat. Jestliže však drobní investoři na základě zpráv médií zavětří možný zisk, stávají se v tomto okamžiku zranitelnými. Jestliže toho zneužijí finanční poradci, mohou retailový investoři zaplakat nad výdělkem. Vysoké výnosy nerostou donekonečna.

Loňská výkonnost podílových fondů byla oproti předchozím letům dobrá. Nelze však zaručit, že bude taková i nadále.

Po tučném roce může přijít propad hodnoty aktiv. Avšak ani pád do hlubin nemusí být pro drobného investora tragédií. Vysvětleme si dva základní pohledy, které mluví pro a proti poklesu a nárůstu hodnoty aktiv, která jsou pod správou investičních společností a majetkem podílových fondů.

Vysoké výnosy – signál k prodeji

Nic neroste věčně. Ani hodnota podkladových aktiv, které jsou v majetku podílových fondů. Rostou-li aktiva dostatečně dlouho, je to signál k prodeji. Samozřejmě to platí jen v takové situaci, kdy nebudete realizovat ztrátu. V opačném případě se odprodej cenných papírů nedoporučuje.

Nízké ceny – růstový potenciál

Jakmile dojde k propadu hodnoty aktiv, jde o impuls retailových investorů k nákupu podílových listů. Propad cen aktiv (akcie, dluhopisy, podílové listy dalších fondů, které investiční společnosti nakupují), se neděje pouze jednou. Jde o setrvalý stav, kdy pokles může trvat i několik let. Během této doby je vhodné investovat. Jakmile se trend otočí, budete realizovat výnos.