reklama

Jak fungují frakční akcie

redakce dne 10. 11. 2023 - 00:00

Frakční akcie jsou dostupnější pro investory s nižším kapitálem nebo pro nováky o investování. Investor nekupuje celou akcii, nýbrž její část, frakci.

Nakupování po zlomcích, frakcích, je v investování zažitý dlouhodobý jev. Investoři v otevřených podílových fondech skládají po částech nákupy podílových listů. Frakčně lze nakupovat akcie i burzovně obchodované fondy, ETF.

Výhody frakční akcie

Frakční akcie jsou vhodné pro začínající investory mající nižší vstupní kapitál. Frakční akcie umožňují nakupovat po menších částech mnohem dražší akcie. Pro představu poslouží přiložená tabulka šesti vybraných amerických společností. Při nákupu po jedné akcii každé společnosti zaplatíte celkově 1555 dolarů. Avšak s frakčním způsobem investování koupíte část podílu z každé akcie. Bonusem jsou vyplácené dividendy, které společnosti mohou vyplácet, byť jde o přepočtený poměr vůči koupené frakci.

Ceny akcií vybraných společností a jejich frakce

SpolečnostCena akcie* (v USD)Cena frakce (v USD)
Amazon14210
Alphabet (Google)13310
Apple18210
Berkshire Hathaway34610
Mastercard38910
Microsoft36310
Celkem investice1 55560

Zdroj: finance.yahoo.com; Zpracování: investia.cz
Poznámka: *) Stav k 8. listopadu 2023; Ceny akcií jsou zaokrouhleny směrem dolů

Frakční akcie se vyplatí při investování do drahých společností, jejichž jednotková cena za akcii šplhá do stovek ne-li tisíců dolarů.

Při nákupu uvedených akciových frakcí nakoupíte celý výčet akcií za 26 měsíců za předpokladu, že ceny akcií budou stejné a vy budete do zlomků investovat 60 dolarů měsíčně. Druhou výhodou při frakčním investování do akcií je, že za 60 dolarů z příkladu výše koupíte část šesti akcií a získáte v nich průměrně 3,85procentní podíl. Malý, ale přesto lepší než měsíční sumu zainvestovat do jednoho konkrétního titulu.

Při nákupu akcie Alphabetu nebo Amazonu byste museli čekat nejméně tři měsíce, než nastřádáte celkovou hodnotu akcie.

Diverzifikační kapacita

Investování se neobejde bez rizika, které se dá snížit diverzifikací. Frakčním investováním zvýšíte svou diverzifikační kapacitu, aniž byste museli investovat do mnoha celých akcií.

Riziko nenadálého poklesu nebo nárůstu hodnoty konkrétního titulu je vyšší než když nakoupíte frakci z vícero titulů. Při kolísání směrem dolů se vám podíl frakce zvýší, při zvýšení ceny akcie zvýší, byť budete držet v akcii menší podíl.

Zápory frakčních akcií

Nevýhoda investování do frakčních akcií je svázání se s danou investiční nebo burzovní platformou, která si vás připoutá k sobě. Nebudete moci již nakoupené akciové frakce převádět napříč trhem. Byť se zlomky akcií přenášet teoreticky dají, prakticky půjde o zanedbatelné využití.

Další nevýhodou při investování nejen do frakcí jsou poplatky. Především základní poplatek znamená riziko finančního vysílení. Přes nízké hodnoty poplatku vám v dlouhodobém horizontu značně sníží výnosy. Při pouhém dvouprocentním ročním poplatku se výnos daného aktiva sníží až o jednu čtvrtinu. Alespoň při průměrování výnosů a poplatků z nich.