reklama

Alternativní osoba rizikového kapitálu

redakce dne 06. 10. 2023 - 00:00

Každá investice je riziková. Ať se jedná o velký podílový fond nebo menší ZISIF. Minifondy procházejí revizí a mají na ně platit přísnější opatření.

Česká národní banka selhává ve svém dohledu patnáctkářů, tj. alternativních fondů fungujících podle § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF). Centrální banka si posvítila na ZISIFy, které jsou náchylné pro finanční podvody. Pro současné i nové provozovatele těchto fondů nesmyslně ztížila podnikání.

Změny ve fungování ZISIFů budou platné od července 2024 a na část ustanovení bude platit dvouletá přechodná lhůta.

ZISIFy jako rizikové osoby

Jako první věc, která bude na první pohled patrná, je změna označení těchto fondů. Již nepůjde o minifondy, ani alternativní fondy, nýbrž o osoby rizikového kapitálu. Na úpravu označení budou mít minifondy dvouletou lhůtu.

Máte-li zájem o založení alternativního fondu, neotálejte. Každý měsíc navíc, kdy můžete používat slovo fond v názvu se z marketingového hlediska vyplatí.

Centrální banka chce jasněji oddělit investiční společnosti a fondy kvalifikovaných investorů v režimu SICAV, od jejich konkurence v podobě ZISIF. Nedávné kauzy minifondů Growing Way a WCA International ukázaly, jak snadné je zneužít a oklamat důvěřivce a vylákat z nich nemalé finanční sumy, se kterými naložili podle uvážení zakladatelů. Často pro svou osobní spotřebu, jako je život na vysoké noze nebo pořízení luxusních automobilů. Oba uvedené fondy byly v podstatě vytunelované svými vlastníky. Nyní jsou v trestním řízení a zpronevěra bude mít dohru před soudem.

Minimum pro ZISIFy

ZISIFy jsou fondy kvalifikovaných investorů. Jako investor musíte do fondu vložit nejméně 125 tisíc eur (3,5 milionu korun). Zároveň čestně prohlásíte, že chápete rizika spojená s investováním daného fondu a v neposlední řadě písemně potvrdíte, že investice odpovídá vašim finančním možnostem.

ZISIFy nesmí jejich správci nabízet veřejně. Ani tato podmínka v zákoně podvodným správcům fondů Growing Way a WCA International nebránila, aby vedly běžnou marketingovou kampaň zaměřenou na vysokoprocentní zhodnocení investic. To probíhalo na základně známého podvodného Ponziho schématu, kdy finanční zdroje nově příchozích investorů byly vypláceny těm dříve příchozím jako výnos.

Nová pravidla pro ZISIFy

Nově bude muset název společností spravující ZISIF obsahovat osoba rizikového kapitálu. Zároveň se nesmí používat slovo fond ani jeho překlady (anglicky fund) nebo odvozeniny (např.: fondový).

Pro raisování investice se vypustí dolní limit jednoho milionu korun a zůstane jen ekvivalent 125 tisíc eur.

ZISIFy si i nadále udrží přívlastek pro rodinu a přátele, kteří mohou investovat i nižší sumy, avšak se omezí počet těchto investorů na 20. Pakliže bude nejméně jeden investor investovat méně než oněch 125 tisíc eur, ZISIF bude muset mít rovněž maximálně 20 osob.

Nově budou provozovatelé ZISIFů reportovat ČNB počty investorů. Výsledky budou muset být auditované. Na trhu již existují spekulace, jak se bude vše vymáhat, když stávající situace s alternativními fondy přerostla centrální bance přes hlavu. Touto dobou je jich na seznamu České národní banky zapsaných přes 400.

Otázkou je, zda se budou ZISIFy řetězit. V jedné společnosti budou samí kvalifikovaní investoři, kde jejich počet je omezen pouze maximální možnou zainvestovanou částkou ve výši 500 milionů eur (odtud minifond) a ve druhé společnosti budou rodinní příslušníci a přátelé, stejně jako ve třetí osobě rizikového kapitálu atd.

Česká národní banka bude moci při porušení povinnosti reportování o osobě rizikového kapitálu vymazat provinilou společnost ze seznamu. Výmaz se netýká konkrétních fyzických osob ve vedení firmy. V praxi se zcela jistě objeví případy, kdy v případě pochybení se provozující společnost vymaže ze seznamu, avšak následně vznikne nástupce, který převede stávající investory a manažery pod novou právní společnost.

Je dobré, že dochází ke zpřísnění podmínek a zavádění alespoň nějakého dohledu. Jinak by hrstka podvodných minifondů snadno narušila důvěru investorů v tento typ investování.