reklama

Povinné ručení

Povinné ručení je nezbytné pro každého motoristu, který vlastní automobil nebo jiný motorový dopravní prostředek.

Všeobecné známý pojem povinné ručení se skrývá za dlouhým oficiálním termínem pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.

Povinnost sjednaného a především uhrazeného povinného ručení se vztahuje na každého majitele, potažmo provozovatele motorového vozidla. V opačném případě se motorista vystavuje vysokým pokutám ze strany České kanceláře pojistitelů. Při dopravní nehody a při absenci povinného ručení jdou veškeré náhrady nákladů za nepojištěným řidičem.

Jako důkaz o sjednání povinného ručení a následné úhradě pojistného slouží tzv. zelená karta, kterou musí mít řidič povinně u sebe. Platnost zelené karty je v Evropě mezinárodně uznávaná.

Vliv inflace na povinné ručení

Stejně jako ostatní druhy pojištění, ani povinné ručení se nevyhýbá růstu spotřebních cen a energií apod. Za nárůstem ceny povinného ručení nestojí ani tak vyšší náklady samotných pojišťoven, jako rostoucí ceny zdravotní péče a cena náhradních dílů. Z důvodu konkurenčního boje pojišťoven je nárůst cen nižší než činí inflace, přesto pojišťovny nemohou donekonečna držet stávající ceny pojistek.

Vozidlo v hlavní roli

Pro stanovení ceny pojistného u povinného ručení vycházejí pojišťovny z technických parametrů vozidla a to podle jeho typu, kubatury motoru, roku výroby, značky nebo způsoby užívání vozidla. Do ceny pojistného se promítá i profil řidiče, jeho bydliště a věk. Na základě pohlaví, věku, bydliště a typu vozu se odvíjí cena pojistného. Platí, že mladý řidič z velkého města se silným vozidlem platí za povinné ručení více než bodrý strejc z maloměsta jezdící škodovkou.

Cena pojistného odráží i nehodovost. Při bezeškodních jízdách se řidičům přičítají bonusy, které cenu pojistného výrazně snižují. Opakem jsou malusy, které naopak cenu zvyšují, to když provozovatel má často nehody.

Pojišťovny zvýhodňují své pojistky i na základě vybraných profesních skupin. Například hasiči, lékaři, zdravotně postižení mohou získat nižší cenu, stejně jako třeba ženy.

Mladší platí více

Povinné ručení vychází ze statistik dopravních nehod, které mají jednotlivé pojišťovny k dispozici. Na základě proběhlých pojistných událostí stanovují ceny pojistného. Kromě druhu a stavu vozidla do parametrů výpočtu pojistného patří i sociodemografické údaje o řidičích a to nejen z hlediska věku, pohlaví a místa bydliště.

Mladí řidiči ve věku do 25 žijící ve městech nad 100 tisíc obyvatel, kteří vlastní vozidlo s objemem motoru vyšší 1600 cm3 zaplatili meziročně o téměř pětinu více. Oproti tomu starší muži ve věku 35 až 50 let bydlící na vesnici provozující vozidlo do 1400 cm3 platili na povinném ručení o šest procenta ročně.

Limity pojištění a doporučení

Alfou omegou povinného ručení jsou limity pojištění. Zákonný minimální limit je 35 milionů korun na újmy na zdraví pro každého poškozeného a 35 milionů na souhrnné újmy na majetku. Limity se zkráceně označují tvarem číslo/číslo. Zákonný limit se tak zapíše jako 35/35.

Zatímco u újmy na majetku je zákonný základní limit dostatečný, u škod na zdraví je na zvážení každého motoristy, zda limit nezvýší. Zatímco u majetkových škod by musel dotyčný řidič nebo řidička bourat například do letadla nebo Pendolina, aby limit vyčerpal. Do škod na zdraví promlouvají především vyplácení doživotní renty (bolestné, ztížení společenského uplatnění, ztrátu výdělku apod.). Čím je poškozený mladší, tím se zvyšuje případná výplata renty.

Podle doporučení České asociace pojišťoven je dobré nastavení limitů na 50 milionů, potažmo na 70. Do limitů promlouvá i takový parametr, jako je ztráta na ušlém zisku. Pro ilustraci jde například o srážku kamionu vezoucí drahé součástky, které při nehodě zastaví výrobu a tím vznikne zúčastněným subjektům ztráta na ušlém zisku.

Asistenční služby

Pojišťovny zkvalitňují asistenční služby, které vám pomohou během nehody, tak i během běžné údržby vozidla jako jsou poruchy nebo poškození auta. Asistenční služby mají význam třeba tehdy, kdy je provozovateli odtaženo vozidlo.

Neméně důležitá je kontrola pojistné smlouvy k povinnému ručení. Především služeb, které jsou v rámci povinka kryté. Část služeb mohou být v rámci různých pojišťoven za úplatu.

Dopojištění

Při absenci havarijního pojištění je dobré si k povinnému ručení sjednat připojištění skel a pojištění srážky se zvěří, bydlíte-li poblíž lesa, nebo kolem něho často jezdíte.

Jak na výpověď

Povinného ručení se běžně sjednává na dobu neurčitou, při výročí smlouvy (nejčastěji po roce) se automaticky prodlouží. Ideální je každé dva roky pojistnou smlouvu k pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla aktualizovat.

Výpověď je nutné podat pojišťovně nejméně šest týdnů před výročím smlouvy. Termín najdete na zelené kartě. Nová smlouva musí navazovat na původní. Pokuty za jízdu bez povinného ručení jsou od pěti do 40 tisíc korun. Po dvou týdnech od neuhrazení povinného ručení se vozidlo automaticky vyřadí z registru.

Pojištění