reklama

Investiční pojištění anebo pojistka a fondy?

redakce dne 06. 08. 2012 - 01:00

Je lepší mít sjednané investiční životní pojištění anebo kombinaci rizikového životního pojištění a otevřených podílových fondů?
 

Proberme si několik situací, kdy je lepší mít dva produkty (tedy rizikové životní pojištění a otevřené podílové fondy) a kdy naopak výhodnější pouze jeden, který v sobě kombinuje pojištění a investování (investiční životní pojištění).

„Investičko“ se nehodí pro každého

Investiční životní pojištění (IŽP) je oblíbeným finančním produktem nejednoho pojišťovacího a finančního poradce. Zejména z důvodu vysokých provizí, které lze sjednáním tohoto produktu získat. Běžně lze získat provizi, která odpovídá až osmnáctinásobku měsíční úložky. To představuje příliš jasný důvod pro poradce, proč pojistku sjednat a zároveň umožňuje odpůrcům tohoto typu životního pojištění, aby tento produkt kritizovali. Jen pro doplnění. Podobnou nevoli s sebou přináší i penzijní připojištění, okolo něhož panují rozbroje ohledně výnosnosti a závislosti na státních příspěvcích.

Nejlepší příležitostí, kdy je vhodné si investiční životní pojištění sjednat, jsou příspěvky zaměstnavatele a zároveň zájem o snížení daňového základu. Z tohoto pohledu je sjednání IŽP opodstatněné. Co však postrádá logiku je uzavření tohoto pojistného produktu v okamžiku, kdy si pojištěnec nechce snižovat daňový základ a od svého zaměstnavatele nemá šanci získat příspěvek. V tomto případě je mnohem vhodnější sjednat si rizikové životní pojištění (RŽP) a investovat zvlášť do podílových fondů.

Zajištění rizik a investice

Kombinace RŽP a otevřených podílových fondů dává flexibilitu i po finanční stránce hrazení pojistného a investic. Zatímco v případě investičního životního pojištění je nutné snížení splátky konzultovat s pojišťovnou, při druhé kombinaci je tomu jinak. V případě finanční tísně můžete libovolně snížit nebo zcela přerušit investování do podílových fondů, aniž byste to museli někomu hlásit předem. V případě rizikového životního pojištění platí podobný postup, jako u IŽP.

Stranou jsme nechali poplatkovou politiku pojišťoven a fondů, tak i případné zhodnocení. Zaměřili jsme se pouze na výše popsané důvody, jestli je lepší mít jeden produkt anebo dva. Každá varianta je možná, včetně uvedených argumentů, jenž jsou obsažené v článku.