reklama

Jak bezpečně investovat do dluhopisů

redakce dne 07. 10. 2019 - 00:00

Investice do korporátních, potažmo podnikových chcete-li firemních, dluhopisů jsou v Česku v poslední době značně oblíbené.

Dluhopisy nejsou vklady nýbrž půjčky. Fráze Bezpečné investování do dluhopisů, který jsme použili v titulku, je mírně zavádějící. Podobnou terminologii používají vydavatelé firemních dluhopisů, kteří to s čestností nemyslí tak úplně dobře jako my. Nabízí tento úvěrový, a tudíž i do určité míry rizikový cenný papír jako bezpečný přístav pro vaše peníze. Oproti vkladům v bankách nebo družstevních záložnách, u kterých platí státem garantovaná ochrana pojištění vkladů do ekvivalentu 100 tisíc euro, se u dluhopisů ničeho podobného nedočkáte. Proto je lepší využívat pro dluhopisy označení půjčka nebo investice. My se držíme označení investice.

Základní pravidla pro bezpečné investování do dluhopisů sestávají především z doporučení, jak prověřit vydavatele dluhového papíru.

Jak vysoký je bezpečný výnos?

Útokem na první signální je výše výnosu. Emitenti podnikových dluhopisů útočí na potenciální investory výší výnosů. Nabízejí roční úroky na šesti, sedmi nebo třeba i desetiprocentní hranici. Předně je nutné uvést, že u dluhopisů nejde o úroky, nýbrž výnosy. A výnos může být jakýkoliv. Pro porovnání lze využít výnos u amerických akcií, který je na stoletém horizontu sedmiprocentní. Dluhopisy nejsou akcie, takže je namístě opatrnost. Určitě neuděláte chybu, když do dluhopisu s dvoumístným ročním zhodnocením nebudete investovat.

Ohledně stanovení výnosu se lze odrazit i podle aktuální míry inflace, která činí 2,5 procenta.

Předmět investice

Vydavatelé dluhopisů chtějí získanými penězi financovat celou řadu aktiv. Mezi těmi vhodnějšími investicemi je například rozšiřování výroby nebo realitní investice. Určitě zbystřete, pokud chce firma použít získané finanční prostředky na nákup zásob. Raději se vyhněte každé společnosti, která dlouhodobě čelí bankrotu. Její podnikatelský plán je s nejvyšší pravděpodobností chybný a neperspektivní.

Konzervativní banky

Do určité míry stojí za rozvojem dluhopisového trhu značně konzervativní banky, které nechtějí stoprocentně úvěrovat podnikatelské aktivity. Pozitivním signálem je, když vydavatel strukturuje financování svého projektu z více zdrojů. Je-li mezi nimi bankovní úvěr, jde o potvrzení, že banka předloženému projektu dává zelenou a věří mu. Respektive ho úvěrové oddělení vyhodnotilo jako potenciálně dobrý. Přesto ho z obezřetnosti banka nechce financovat celý. V tomto případě se nabízí dofinancování právě z vydaných dluhopisů.

Základní dluhopisové pojmy

Před každou investicí do dluhopisů si na základě veřejných informací zjistěte co nejvíce informací. Napomůžou vám k tomu informace pocházející od samotných emitentů, kteří dluhové cenné papíry vydávají.

Emisní podmínky

Každá tranše dluhopisů obsahuje emisní podmínky a prospekt. Z těchto klíčových materiálů byste měli získat všechny informace o dluhopisech a jeho emitentovi.

Upisovací agent

Důležitou součástí každé dluhopisové emise je upisovací agent. Jistě je velký rozdíl mezi bankou a neznámou společností, jejíž zástupce vás láme k investici po telefonu.

Role ČNB

Formální náležitosti každé emise dluhopisů kontroluje Česká národní banka. Pozor, nejde o záruku, že emise bude kvalitní. Centrální banka neposuzuje podnikatelský záměr vydavatele. Pokud se v marketingových materiálech uvádí informace, že ČNB schválila emisi dluhopisů, jde o značně zavádějící tvrzení.

Diverzifikace nade vše

Nebojte se z vašeho investičního plánu nekompromisně vyřadit všechny dluhopisy, kterým na první pohled nevěříte. A neinvestujte ani do těch, máte-li pochybnosti vyplývající z prospektu, případně nerozumíte popsanému byznys plánu.

Investici do dluhopisů rozhodně diverzifikujte, rozdělte vaše peníze mezi více projektů. Objem investice do dluhopisů by v ideálním případě měla činit mezi pěti až deseti procenty vašeho finančního majetku, přičemž byste tuto sumu rozdělte mezi tři až pět dluhových papírů.