reklama

Jak nepřebrat při výběru spořícího účtu

redakce dne 27. 02. 2015 - 00:00

Výběr spořícího účtu není snadný. Na trhu jich existuje okolo pěti desítek. Orientace na úrokovou sazbu přestává být výhodná.
 

Představte si modelovou situaci. Banka XY vám na svém spořícím účtu nabídne roční dvouprocentní úrokovou sazbu. Avšak budete muset splnit tolik podmínek, že se vám v konečném součtu tato nabídka nevyplatí. Abychom byli konkrétní a přínosní, ukážeme si několik častých záludností, se kterými se můžete u bank setkat. Budeme je popisovat na konkrétních produktech.

Bez poplatků, ne tak docela...

První trik bank je, že nabízejí bezplatné vedení spořícího účtu, jeho založení i zrušení je rovněž bezplatné. Problém nastává při posílání peněz z účtu na jiné konto. Zde se již poplatek platí. Například Equa bank má tento úkon oceněný na devět korun. Jde o docela vysoký poplatek. Zvláště v okamžiku, kdy standardní cena za běžný převody je zadarmo anebo jde o pár korun.

Bonus navíc

U nabídky Equa bank ještě chvíli zůstaneme. Aktuálně nabízí Spořící účet Hit s 1,5 procentní úrokovou sazbou, která je rozdělená na dvě části. Jedním procentem jsou úročeny vklady do částky dvou milionů korun. Abyste získali bonus 0,5 procenta, zavedla banka strop pro výši vkladu do 200 000 korun a zároveň podmínila návaznost na běžný účet. Na něm musíte měsíčně dosáhnout příjmu alespoň 10 tisíc korun anebo měsíčně nejméně třikrát zaplatit bezkontaktní kartou vedenou k tomuto kontu.

Škálování klientů

Jste nový nebo starý klient? Odpověď nehledejte ve vašem věku, nýbrž v datu, kdy jste se stali klientem dané banky. Air bank začala dělit klienty na „staré“ a „nové“. Mezi staré patří všichni klienti, kteří mají s bankou smluvní vztah uzavřený do 31. ledna 2014 včetně. Od 1. února 2014 jde o nové klienty. Rozdíl je v pásmech depozitních produktů. Pro všechny klienty platí jednotná úroková sazba ve výši 1,1 procenta ročně a na vklady do 250 tisíc korun. Avšak „staří“ klienti mají značně posunutou horní mez zůstatku na spořícím účtu. Úroková sazba spadající pod tzv. Top3garanci se pro ně vztahuje až na zůstatky do jednoho milionu korun.

Na podobné bázi fungovalo v minulosti stavební spoření a znamenalo rozdíl ve státních příspěvcích navázané na maximální roční úložky. Několik let byly na trhu dvě verze, neboť klienti jsou na trhu i nadále.

Transakční účty

ING Bank nabízí na svém spořícím účtu ING Kontu možnost nastavit až tři transakční účty, na které můžete posílat peníze. Kladem je, že vám nepřijde autorizační SMS zpráva a vy tak nemusíte vyplňovat kód. Záporem spočívá v nastavení platby pro ojedinělý bankovní převod na jiný účet, než který máte mezi třemi zadanými transakčními účty. Jde o drobný, avšak v praxi poněkud omezující úkon.

Pásmové úročení

Pásmové úročení může natropit nepěknou neplechu. Zvláště tehdy, když přehlédnete jednotlivá pásma. Pásmové úročení je doménou celé řady bank. Namátkou můžeme uvést třeba Sberbank CZ nebo Waldviertler Sparkasse.

Sberbank CZ nabízí u svého spořícího účtu Garance 2016 následující tři pásma. První pásmo je do sumy 499 999 korun úročeno roční úrokovou sazbou 0,43 procenta. Sumy od 500 tisíc do pěti milionů podléhají úroku 1,43 procenta a vklady nad pět milionů 0,01 procenta.

Záleží jen na vás, jaká kritéria si nastavíte při hledání a zakládání spořího účtu. Vlastní výběr plně závisí na vás. Žádná z uvedených záludností není natolik kritická, aby vás odradila od sjednání spořícího účtu v dané bance.